BASÎRÎ, Halîl Efendi

(d. 1219/1804-05 - ö. 1282/1865-66)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Halîl, mahlası Basîrî'dir. 1219/1804-05 yılında Musul'da doğdu. Musul asıllı olup daha sonra Bağdat'a yerleşen Fahrî-zâde İbrahim Efendi'nin oğludur. Basîrî âmâ idi. 63 sene yaşadı. 1282/1865-66 yılında vefat etti.

Türkçe ve Farsça şiirler kaleme aldı. Dîvân'ı vardır (Akkuş 2008: 70). Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd yazarı Hatîbî, şair Basirî'nin özellikle tahmislerini beğenir. Fuzûlî'nin gazeline yazdığı Türkçe tahmis söz konusu tezkireye örnek olarak almıştır. Basirî'nin Farsça şiirleri de bulunmaktadır. Şair, Sâib-i Tebrizî'nin Farsça bir gazelini de tahmis etmiştir.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her şahsa virme dil severim dirse ben seni

Âşık benim benim gibi yokdur seven seni

Cürm ise sevdigim beni afv eyle sevdigim

Kimdir cihânda söyle bana sevmeyen seni

Âyînede eger göreydin hüsn-i sûretin

Eylerdin evvelâ sana ma'şûk sen seni

Almazdı belki nâmını Şîrîn’in agzına

Görseydi bu halâvet ile Kûh-ken seni

Mazûrdur melâmet iderse Basîrî’yi

N'itsün henûz gördügü yok levm iden seni

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 70.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CUM’A, Seyyidd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÂLİH, Yunus Beyzâde Sâlih Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CUM’A, Seyyidd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÂLİH, Yunus Beyzâde Sâlih Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7CUM’A, Seyyidd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SÂLİH, Yunus Beyzâde Sâlih Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10CUM’A, Seyyidd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂLİH, Yunus Beyzâde Sâlih Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13CUM’A, Seyyidd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SÂLİH, Yunus Beyzâde Sâlih Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ES'AD, Seyyid Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle