BASÎRÎ, Halîl Efendi

(d. 1804-05/1219 - ö. 1865-66/1282)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Halîl, mahlası Basîrî'dir. 1219/1804-05 yılında Musul'da doğdu. Musul asıllı olup daha sonra Bağdat'a yerleşen Fahrî-zâde İbrahim Efendi'nin oğludur. Basîrî âmâ idi. 63 sene yaşadı. 1282/1865-66 yılında vefat etti.

Türkçe ve Farsça şiirler kaleme aldı. Dîvân'ı vardır (Akkuş 2008: 70). Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd yazarı Hatîbî, şair Basirî'nin özellikle tahmislerini beğenir. Fuzûlî'nin gazeline yazdığı Türkçe tahmis söz konusu tezkireye örnek olarak almıştır. Basirî'nin Farsça şiirleri de bulunmaktadır. Şair, Sâib-i Tebrizî'nin Farsça bir gazelini de tahmis etmiştir.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Her şahsa virme dil severim dirse ben seni

Âşık benim benim gibi yokdur seven seni

Cürm ise sevdigim beni afv eyle sevdigim

Kimdir cihânda söyle bana sevmeyen seni

Âyînede eger göreydin hüsn-i sûretin

Eylerdin evvelâ sana ma'şûk sen seni

Almazdı belki nâmını Şîrîn’in agzına

Görseydi bu halâvet ile Kûh-ken seni

Mazûrdur melâmet iderse Basîrî’yi

N'itsün henûz gördügü yok levm iden seni

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 70


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881Doğum YeriGörüntüle
2SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Doğum YeriGörüntüle
3KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
5SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Doğum YılıGörüntüle
6KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Ölüm YılıGörüntüle
9KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ES'AD, Fahrî-zâde Es'ad Efendid. ? - ö. 1881Madde AdıGörüntüle
14SÂMİ, Yunusd. ? - ö. 1685Madde AdıGörüntüle
15KÂMÎ, Muharrem Kâmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle