BEDÎ’Î, Miskî Emîroğlu, Müşkî Emîroğlu

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Başlangıç-15. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bedî’î; Tuhfe-i Nâilî’de (Tuman 2001: 93) II. Murâd, Sicill-i Osmânî (Akbayar 1996: 360) ve Kâmûsu’l-A’lâm’da (Şemseddîn Sâmî 1306: 1258) III. Murâd devri şairleri arasında gösterilmiştir. Miskî Emîroğlu ya da Müşkî Emîroğlu lakabıyla tanınmıştır. Edirnelidir. İlim yoluna girmiş, kadılık yapmıştır. Güzel ahlak sahibi biridir. Kaynaklarda bir eser kaleme alıp almadığından söz edilmemiştir. Hasan Çelebi (Kutluk 1989: 210) Bedî’î’nin beyanının güzelliğini, söylediklerinde olağanüstü manalar bulunduğuna değinerek övmüş ve şiirlerini beğeniye layık bulmuştur. Diğer kaynaklara göre de şairin şiirleri, selis ve manidardır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay.

Şemseddîn Sâmî (1316). Kâmûsu’l-A’lâm. C. 2. İstanbul.

Tuman, Mehmet Nâil (2001). Tuhfe-i Nâilî - Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. hzl. C. Kurnaz. M. Tatcı. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ GÜLÇİÇEK AKÇAY
Yayın Tarihi: 30.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Gamzenden iki yanuna şemşîrler takın

Bin esb-i [n]âza eyle gönül mülkine akın

Kim zâr ider Bedî’î-i nâlânı dir isen

Âyîne al ele gül-i ruhsârına bakın

Kutluk, İbrahim (hzl.) (1989). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. C. 1. Ankara: TTK Yay. 210


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMRÎ, Emrullahd. ? - ö. 1575Doğum YeriGörüntüle
2ABDÎ, Abdülhayd. ? - ö. 1705Doğum YeriGörüntüle
3KÂDİRÎ, Îsâ Fakîhoğlud. ? - ö. 1512 civarıDoğum YeriGörüntüle
4EMRÎ, Emrullahd. ? - ö. 1575Doğum YılıGörüntüle
5ABDÎ, Abdülhayd. ? - ö. 1705Doğum YılıGörüntüle
6KÂDİRÎ, Îsâ Fakîhoğlud. ? - ö. 1512 civarıDoğum YılıGörüntüle
7EMRÎ, Emrullahd. ? - ö. 1575Ölüm YılıGörüntüle
8ABDÎ, Abdülhayd. ? - ö. 1705Ölüm YılıGörüntüle
9KÂDİRÎ, Îsâ Fakîhoğlud. ? - ö. 1512 civarıÖlüm YılıGörüntüle
10EMRÎ, Emrullahd. ? - ö. 1575MeslekGörüntüle
11ABDÎ, Abdülhayd. ? - ö. 1705MeslekGörüntüle
12KÂDİRÎ, Îsâ Fakîhoğlud. ? - ö. 1512 civarıMeslekGörüntüle
13EMRÎ, Emrullahd. ? - ö. 1575Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDÎ, Abdülhayd. ? - ö. 1705Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂDİRÎ, Îsâ Fakîhoğlud. ? - ö. 1512 civarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMRÎ, Emrullahd. ? - ö. 1575Madde AdıGörüntüle
17ABDÎ, Abdülhayd. ? - ö. 1705Madde AdıGörüntüle
18KÂDİRÎ, Îsâ Fakîhoğlud. ? - ö. 1512 civarıMadde AdıGörüntüle