BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendi

(d. 1819/1820/1235 - ö. 1878/1295)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Şeyh Bedreddin Efendi, H. 1235 (M. 1819-1820) yılında Tekirdağ’da doğdu. Öğrenimini İstanbul medresesinde tamamladı. İstanbul’da tekke şeyhliği “icazet” aldıktan sonra Tekirdağ’a geldi. Burada kendi adına yapılan tekkede kırk yıl şeyhlik yaptı. Bedreddin Efendi Tekkesi, Tekirdağ’da Süleyman Paşa ilkokulu arkasında ve sadi tarikatinde idi. H. 1295 (M. 1878) yılında Tekirdağ’da öldü ( Oy 1995: 35). Kendi adına yapılan türbesinde gömüldü. Bedrî mahlasını kullanan âşığın şiirleri, tasavvuf temalı olup öğreticidir. 

Kaynakça

“Bedreddin” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.1. İstanbul: Dergâh Yay. s .372. 

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: A. Sait Matbaası.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A. Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Olmasaydı ger vücûd-ı zât-i pâk-i Mustafa

Gark olurdu cümle tufan-ı belâya ma-sivâ

Çün gülistan-ı şefaat goncesi oldu küşâd

Nûr-ı zât-ı pertevin etti cihânı pür ziyâ

Cümle meknûnâtın icadına bâdi hilkâtin

Rahmeten li’l alemînsin yâ Habîb-i kibriyâ

Neylesün bî-çare ümmet yâ Resulullah aman

Nef ü şeytânî hevâ etmiş esîr ü iptilâ

Gerçi kim isyânımız yanında zerre kûh-ı Kaf

Bedriyâ ümmîdimiz ancak resul-ı müctebâ

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. s. 36.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ÇORLULU ÂŞIK, İbrahim Ağad. ? - ö. 1850?Doğum YeriGörüntüle
3NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
4ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ÇORLULU ÂŞIK, İbrahim Ağad. ? - ö. 1850?Doğum YılıGörüntüle
6NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-69Doğum YılıGörüntüle
7ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ÇORLULU ÂŞIK, İbrahim Ağad. ? - ö. 1850?Ölüm YılıGörüntüle
9NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-69Ölüm YılıGörüntüle
10ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ÇORLULU ÂŞIK, İbrahim Ağad. ? - ö. 1850?MeslekGörüntüle
12NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-69MeslekGörüntüle
13ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÇORLULU ÂŞIK, İbrahim Ağad. ? - ö. 1850?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ALİ SOYDANd. 1888 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ÇORLULU ÂŞIK, İbrahim Ağad. ? - ö. 1850?Madde AdıGörüntüle
18NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-69Madde AdıGörüntüle