BEDRÎ, Şeyh Bedreddin Efendi

(d. 1235/1819/1820 - ö. 1295/1878)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Şeyh Bedreddin Efendi, H. 1235 (M. 1819-1820) yılında Tekirdağ’da doğdu. Öğrenimini İstanbul medresesinde tamamladı. İstanbul’da tekke şeyhliği “icazet” aldıktan sonra Tekirdağ’a geldi. Burada kendi adına yapılan tekkede kırk yıl şeyhlik yaptı. Bedreddin Efendi Tekkesi, Tekirdağ’da Süleyman Paşa ilkokulu arkasında ve sadi tarikatinde idi. H. 1295 (M. 1878) yılında Tekirdağ’da öldü (Oy 1995: 35). Kendi adına yapılan türbesinde gömüldü. Bedrî mahlasını kullanan âşığın şiirleri, tasavvuf temalı olup öğreticidir. 

Kaynakça

Çevik, Hikmet (1949). Tekirdağ Tarihi Araştırmaları. İstanbul: A. Sait Matbaası.

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay.

Yücebaş, A. Hilmi (1939). Tekirdağlı Şairler. İstanbul: Cumhuriyet Matbaası.

“Bedreddin” (1977). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 1. İstanbul: Dergâh Yay. 372. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Olmasaydı ger vücûd-ı zât-i pâk-i Mustafa

Gark olurdu cümle tufan-ı belâya ma-sivâ

 

Çün gülistan-ı şefaat goncesi oldu küşâd

Nûr-ı zât-ı pertevin etti cihânı pür ziyâ

 

Cümle meknûnâtın icadına bâdi hilkâtin

Rahmeten li’l alemînsin yâ Habîb-i kibriyâ

 

Neylesün bî-çare ümmet yâ Resulullah aman

Nef ü şeytânî hevâ etmiş esîr ü iptilâ

 

Gerçi kim isyânımız yanında zerre kûh-ı Kaf

Bedriyâ ümmîdimiz ancak resul-ı müctebâ

Oy, Aydın (1995). Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar. İstanbul: Tekirdağ Valiliği Yay. 36.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Doğum YeriGörüntüle
2ATÂd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3ŞEHRÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Doğum YeriGörüntüle
4YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Doğum YılıGörüntüle
5ATÂd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6ŞEHRÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Doğum YılıGörüntüle
7YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
8ATÂd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEHRÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Ölüm YılıGörüntüle
10YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855MeslekGörüntüle
11ATÂd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12ŞEHRÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35MeslekGörüntüle
13YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ATÂd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEHRÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16YAHYA EFENDİ, Tekirdağlıd. 1794 - ö. 1855Madde AdıGörüntüle
17ATÂd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18ŞEHRÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35Madde AdıGörüntüle