BELÂYÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda Belâyî’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında “Yenihisarlı Belâyî fermâyed” (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 10a) ibaresiyle şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan şairlerden ölenler ve daha önce yaşamış şairler hakkında verdiği “merhum, mağfur, selefden, sabıkda” gibi birtakım bilgileri Belâyî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda Yenihisarlı olan şairin 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 06.11.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gam-ı hicr-i hatt u ebrûñla cân bî-karâr gider

Bugün ey Leylî-i âlem göñül Mecnûn zâr gider

Ciger mecrûh u sînem çâk u dil bîmâr u ten ‘âşık

Vücûdum şehri sultânum yetiş kim dil-figâr gider

Ayagun öpmege şâyed elüm ire diyü bir gün

Nice yıldur dil-i Mecnûn gubâr-ı reh-güzâr gider

Gözüm halka gibi geldi kapudan yolunı gözler

Yetiş gel kandesin cânâ ki cân ümmîdvâr gider

Dil-i dîvânem anlardum hayâlünle Belâyî gör

Beni bî-zâr iden şimdi cihânda intizâr gider

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 10a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂZİKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İŞRETÎd. ? - ö. Temmuz-Ağustos, 1566Doğum YeriGörüntüle
3NÂZİKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
4İŞRETÎd. ? - ö. Temmuz-Ağustos, 1566Doğum YılıGörüntüle
5NÂZİKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
6İŞRETÎd. ? - ö. Temmuz-Ağustos, 1566Ölüm YılıGörüntüle
7NÂZİKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8İŞRETÎd. ? - ö. Temmuz-Ağustos, 1566Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9NÂZİKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
10İŞRETÎd. ? - ö. Temmuz-Ağustos, 1566Madde AdıGörüntüle