DERVÎŞ, Derviş Ahmed Dede

(d. ?/? - ö. 1744-1745/1157)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Tekirdağ’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Derviş Ahmed Dede olarak tanındı. Hristiyanlıktan Müslümanlığı seçen bir kimsenin oğluydu. 1157/1744-45 yılında vefat etti. Arapça, Farsça ve Türkçe dışında Batı dilleriyle de şiirleri vardır. Şiirleri için Fatin Tezkiresi (1271: 93)’nde “türrehat” ifadesi kullanılmıştır. Sicill-i Osmanî (Akbayar 1996: 410)’de ise “her dilde şiiri varsa da tatsızdır” denmektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 410.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Derviş (Ahmed)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1166.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 93.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 278.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Derviş Ahmed Dede”. C. 2.İstanbul: Dergâh Yay. 258.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 17.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bir Ermeni mahbûbuna dil düşdü yine âh

Dîvâneye döndürdü bu ben bendeyi nâ-gâh

Kan aglamadan döndü gözüm beyza-i sürhe

Eşkim cereyân etmede her şâm u sehergâh

Vardım seherî deyre temâşâ içün anı

Yokdur o perî çün bana sicn oldu sanemgâh

Göstermedi rûyunu bana ol büt-i tersâ

Deyr içre hemân büt gibi kaldı dil-i âgâh

Dervîş bana cevr etmede ol yâr-ı cefâkâr

Râzî ola mı Hazret-i ‘Îsâ ana bi’llah

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 93.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Doğum YeriGörüntüle
3ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Doğum YılıGörüntüle
6ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Ölüm YılıGörüntüle
9ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZİHNÎ, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14İlhan Tarusd. 24 Kasım 1907 - ö. 8 Ocak 1967Madde AdıGörüntüle
15ÂRİF EFENDİd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle