FEVZÎ, Mustafa Fevzî Efendi

(d. 1669-70/1080 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa olan şair, 1080/1669-70 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu. Maraş kadılığı yapan Gergerî Ahmed Efendi’nin oğludur. Mustafa Fevzî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi görerek 1104/1692-93 yılında Şeyhülislâm Mehmed Sadık Efendi’den mülâzım oldu. Kırk akçelik medresede müderrisliğe başladı. Sonra sırasıyla 1124/1712-13 yılında ibtida-i haric elli ile Dersiyye-i Mustafâ Efendi Medresesine, 1128/1715-16 yılında hareket-i haric ile Mukabele-i Süvari Medresesine, 1132/1719-20 yılında ibtida-i dâhil ile Kâzî-zâde Mahmud Efendi Medresesine müderris olarak atandı. Vefat tarihi bilinmemektedir. Salim Tezkiresi (İnce 2004: 565)’ne göre tezkirenin yazıldığı tarihte (1134/1722) hayatta idi. Her konuda bilgi sahibi olmaya çalışan, zeki, yetenekli ve bilgili bir kimseydi.

Şiir söylemeye fazla istekli olmasa da bazı nadide gazelleri ile lügaz, muamma ve kasideleri vardır. Şiirleri temiz olup her bir sözünde güzel mazmunlar barındıran “bir şâ‘ir-i hoş-güftârdır” (İnce 2004: 566).

Kaynakça

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 565-566.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 144.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. II/794.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Fevzî, Mustafa”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 214. 

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Fevzî”. C. 4. Ankara: AKM Yay. 58. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bu inbisât-ı dili vasl-ı yârdan biliriz

Velî neşât-ı hezârı bahârdan biliriz

Alındı ol sanemin harf-i vuslat agzından

Bu lutfu câm-ı mey-i hoş-güvârdan biliriz

Benefşevâr yatır ser-fikende ey Fevzî

Şehîd-i aşkı giyâh-ı mezârdan biliriz

Ve lehû

Âşık-ı derd-âşinâ derd-i serinden bellidir

Bülbül-i bâg-ı belâ verd-i terinden bellidir

Sorma hâlim ey tabîbim bende yok tâb-ı suhan

Hastanın mikdâr-ı derdi peykerinden bellidir

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 566.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Doğum YeriGörüntüle
4Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Doğum YılıGörüntüle
7Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Ölüm YılıGörüntüle
10Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723MeslekGörüntüle
13Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Filiz Aygündüzd. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEYHÎ, Memiş Efendid. ? - ö. 1723Madde AdıGörüntüle