FEYZÎ, Feyzi Hasan Baba

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Türkiye Dışı)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Feyzi Hasan Baba’nın adının Hasan, mahlasının Feyzî olduğu eski bir mecmuadaki kayıttan öğrenilmektedir. 16. yüzyılda yaşamış bir Bektaşi şairi olup Kırım’ın Akkerman şehrindendir. Otman Baba dergâhı postnişini Zâti Baba’dan el almıştır. Kalenderilerden olduğu tahmin edilmektedir. Doğum tarihi hakkındaki bilinmezlik ölüm tarihi için de geçerlidir.

S. N. Ergun’un Bektaşî Şairleri ve Nefesleri (C.1) adlı eserinde bir şiiri kaydedilmiştir. (TDEA 1979: 216; Koca 1990:143). Bu şiirin son dörtlüğünde “Âstan-ı evliyâya yüz sürenler Feyziyâ/Her murâda erdi anlar buldular ihsan Baba” şairin mahlasının Feyzî olduğu görülmektedir. Şiirde Arapça- Farsça tamalamalara sıkça yer veren mutasavvıfın dilin ağır ve süslü olduğu anlaşılmaktadır. Döneminde kaleminde mahir olduğu göze çarpmaktadır. 

Kaynakça

Ergun, Sadeddin Nüzhet (1956). Bektaşî Edebiyatı Antolojisi-Bektaşî Şairleri ve Nesesleri. İstanbul: Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri 13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

"Feyzi" (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 216.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. IŞILAY IŞIKTAŞ SAVA
Yayın Tarihi: 30.12.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

-Odman Baba Hakkında Methiye-

 

Nûr-ı Ahmed seyr-i Hayder Hazret-i Otman Baba

Nâmı Hüsam Şah Gâni’dir bir adı Sultan Baba

 

Pîr-i pirân-ı Horasan merd-i merdân-ı Hudâ

Kutb-i âlem gavs-i ekrem ism-i a’zam Can Baba

 

Nakd-i âlem hem Ali’dir sırr-ı nûr-i evliyâ

Nutk-ı pâki hem hadis ü âyet-i Kur’an Baba

 

Cilvegâhı Hazreti nûr-ı Muhammed’dir yakin

On skiz bin âlemi seyreyleyen seyran Baba

 

Mürşid-i kâmil erenler server sahib makam

Bunca abdâl-ı Hudâ’ya rehber ü burhan Baba

 

Âstânı hânkahın bekleyen âbdalların

Gözü açık gönlü sâfi sineçâk üryan Baba

 

Bir yanı Nebi Dede’dir bir yanı Çoban Baba

Rûmeli’nin erleri erenleri irfan Baba

 

Nice âşık geldi geçti bu makama aşk ile

Aşk şerâbın içti kandı mest olub hayran Baba

 

Üçler kırklar yediler hânkâhında ayan

Pirden erden her zaman hâli değil mihman Baba

 

Yedi yüz âbdalı yetmiş bin sıfatla rezm eden

Herbirine bir tecelli gösteren cevlân Baba

 

Cümlesi ikrâr idüben erliğine ol erin

Cân ü dilden bend oluben canlara kurban Baba

 

Âstan-ı evliyâya yüz sürenler Feyziyâ

Her murâda erdi anlar buldular ihsan Baba

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri 13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar. İstanbul: Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 143-144.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1LÜTFÎ, Lutfullâh Efendi (Tatar Lutfî)d. ? - ö. 1703Doğum YeriGörüntüle
2SAÂDET GİRAY (KIRIM HANI)d. 1492-93 - ö. Nisan 1538Doğum YeriGörüntüle
3RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Doğum YeriGörüntüle
4LÜTFÎ, Lutfullâh Efendi (Tatar Lutfî)d. ? - ö. 1703Doğum YılıGörüntüle
5SAÂDET GİRAY (KIRIM HANI)d. 1492-93 - ö. Nisan 1538Doğum YılıGörüntüle
6RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Doğum YılıGörüntüle
7LÜTFÎ, Lutfullâh Efendi (Tatar Lutfî)d. ? - ö. 1703Ölüm YılıGörüntüle
8SAÂDET GİRAY (KIRIM HANI)d. 1492-93 - ö. Nisan 1538Ölüm YılıGörüntüle
9RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Ölüm YılıGörüntüle
10LÜTFÎ, Lutfullâh Efendi (Tatar Lutfî)d. ? - ö. 1703Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SAÂDET GİRAY (KIRIM HANI)d. 1492-93 - ö. Nisan 1538Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13LÜTFÎ, Lutfullâh Efendi (Tatar Lutfî)d. ? - ö. 1703Madde AdıGörüntüle
14SAÂDET GİRAY (KIRIM HANI)d. 1492-93 - ö. Nisan 1538Madde AdıGörüntüle
15RÂMİZ, Râmiz Abdullah Paşad. ? - ö. Nisan-Mayıs 1811Madde AdıGörüntüle