FEYZULLÂH, El-hâc Feyzullâh Eyyûbî

(d. ?/? - ö. 1867/1284)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı El-hâc Hâfız Feyzullâh'tır. Eyüp civarında oturduğundan Eyyûbî, ayrıca Mesnevihan diye de anıldı. Devrinin meşhur hafızlarından olup re'îsü'l-kurrâ idi. Nakşbendî şeyhlerinin önemli alimlerindendir. Mesnevihane'de mesnevihanlık ve Murâd Buhârî Dergâhı'nda da şeyhlik yaptı. 1284/1867 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp Nişancası'ndaki Murâd Buhârî Dergâhı'na defnedildi.

Oğlu Muhammed Abdullatîf Efendi de irfan sahibi bir zat olup Abdülkadir Geylânî'den çevirdiği Tercüme-i Gavsiyye adlı eseri 1266/1850 senesinde taşbaskısı olarak 16 sayfa hâlinde İstanbul'da basılmıştır.

Feyzullah Eyyûbî'nin eserleri şunlardır:

1. Ahsenü't-Tahdîs Fî Rivâyeti'l-Hadîs: 1279/1862 senesinde 8 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

2. İşâretü'l-Ma'neviyye Fî Âyîni Mevleviyye: Osmanlı Müellifleri'nde (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 143) Feyzullah Efendi'nin bu eserinin de basıldığı belirtiliyorsa da Özege Kataloğu'nda böyle bir esere rastlanamamıştır. Belki de yazma hâlinde kalmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.08.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sarısayın, Ayşed. 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Doğum YeriGörüntüle
4Sarısayın, Ayşed. 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Doğum YılıGörüntüle
7Sarısayın, Ayşed. 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Ölüm YılıGörüntüle
10Sarısayın, Ayşed. 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
11RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.MeslekGörüntüle
13Sarısayın, Ayşed. 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sarısayın, Ayşed. 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RİYAZÎ, Eyyühümzâde, İhamzâde Riyazî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SİHRÎ, Kız Memid. ? - ö. Murat devri (1574-1595) sonları.Madde AdıGörüntüle