FEYZULLÂH, El-hâc Feyzullâh Eyyûbî

(d. ?/? - ö. 1284/1867)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı El-hâc Hâfız Feyzullâh'tır. Eyüp civarında oturduğundan Eyyûbî, ayrıca Mesnevihan diye de anıldı. Devrinin meşhur hafızlarından olup re'îsü'l-kurrâ idi. Nakşbendî şeyhlerinin önemli alimlerindendir. Mesnevihane'de mesnevihanlık ve Murâd Buhârî Dergâhı'nda da şeyhlik yaptı. 1284/1867 senesinde İstanbul'da vefat etti. Eyüp Nişancası'ndaki Murâd Buhârî Dergâhı'na defnedildi.

Oğlu Muhammed Abdullatîf Efendi de irfan sahibi bir zat olup Abdülkadir Geylânî'den çevirdiği Tercüme-i Gavsiyye adlı eseri 1266/1850 senesinde taşbaskısı olarak 16 sayfa hâlinde İstanbul'da basılmıştır.

Feyzullah Eyyûbî'nin eserleri şunlardır:

1. Ahsenü't-Tahdîs Fî Rivâyeti'l-Hadîs: 1279/1862 senesinde 8 sayfa olarak İstanbul'da basılmıştır.

2. İşâretü'l-Ma'neviyye Fî Âyîni Mevleviyye: Osmanlı Müellifleri'nde (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 143) Feyzullah Efendi'nin bu eserinin de basıldığı belirtiliyorsa da Özege Kataloğu'nda böyle bir esere rastlanamamıştır. Belki de yazma hâlinde kalmıştır.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Sayd. 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Doğum YeriGörüntüle
3İLMÎ, Üsküdarî Mehmed Efendid. Mart 1680 - ö. Ekim-Kasım 1721Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Sayd. 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Doğum YılıGörüntüle
6İLMÎ, Üsküdarî Mehmed Efendid. Mart 1680 - ö. Ekim-Kasım 1721Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Sayd. 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Ölüm YılıGörüntüle
9İLMÎ, Üsküdarî Mehmed Efendid. Mart 1680 - ö. Ekim-Kasım 1721Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Sayd. 1935 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11MeslekGörüntüle
12İLMÎ, Üsküdarî Mehmed Efendid. Mart 1680 - ö. Ekim-Kasım 1721MeslekGörüntüle
13Ahmet Sayd. 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İLMÎ, Üsküdarî Mehmed Efendid. Mart 1680 - ö. Ekim-Kasım 1721Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmet Sayd. 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MEYLÎ/Koca Meylî, Aşcıbaşı-zâde Mehmed Meylî Çelebid. ? - ö. 1708-11Madde AdıGörüntüle
18İLMÎ, Üsküdarî Mehmed Efendid. Mart 1680 - ö. Ekim-Kasım 1721Madde AdıGörüntüle