GINÂYÎ, Abdülganî Efendi

(d. ?/? - ö. 1604/1013)
divan şairi, müderris, kadı
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Manisalıdır. Asıl adı Abdülganî’dir. Gınâyî mahlasıyla ün kazandı. Tuhfe-i Nâilî’de, şairin adı Abdülfenâ olarak geçmektedir. . Öğrenim görüp müderris oldu. Ardından Kayseri kadısı olarak görev yaptı. Kaynaklarda şairin, 1013/1604 yılında Celâli eşkıyaları tarafından öldürüldüğü belirtilir. Kayseri’de medfundur (Ekinci 2013: 195, Kurnaz-Tatcı 2001: 732).

Kaynakça

Ekinci, Ramazan (2013). Vefeyât-ı Ayvansarâyî (İnceleme-Tenkitli Metin). İstanbul: Buhara Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Kapunda sâ’il-i lutfun gedâyum yâ Resûla’llâh

Şefâ’at eyle muhtâc-ı ‘atâyum yâ Resûla’llâh

Dü ‘âlemde Gınâyî bendene devlet bu yetmez mi

Dimege ümmet-i hayru’l-verâyum yâ Resûla’llâh (Ekinci 2013: 195)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Erdoğan Ünverd. 22 Şubat 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Fevzi Yetkind. 10 Kasım 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Yeğinobalı, Nihald. 16 Kasım 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle