Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendi

(d. ?/? - ö. Şubat-Mart 1625/Cemaziyelevvel 1034)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakırlı'dır. Seyyid Kâsım Gubârî olarak bilinir. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek Şerif Abdullah Efendi'den hüsnühat meşk etti. Sülüs ve nesih çalıştı. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn 1928: 367). Öğreminini tamamladıktan sonra müderris oldu. Süleymaniye Medresesi'nde müderrisliğe yükseldi. Daha sonra nakibüleşraf oldu. (Güner 2003:42). Nakibüleşraf olduğu yıla Hâşimî Efendi:" Kâsım Efendi şimdi nakîb oldu izzle" mısraı ile tarih düşürdü. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn 1928: 367). Bu görevde iken Cemaziyelevvel 1034/ Şubat-Mart 1625'te vefat eden Kâsım Efendi, Eyüp Ensarî civarına defnedildi. (Kurnaz 2001: 3067/725; Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn 1928: 367). Tuhfe-i Hattatîn'de "Vuslat-ı haşr 1034" ibaresi vefatına tarihtir. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn 1928: 367). Ali Emiri Efendi'nin, vefat tarihini 1123/1711-12 olarak göstermesi doğru değildir (Güner 2003:42).

Sultan Ahmed Camii'nde bulunan celî hatların hepsi Kâsım Gubârî Efendi'ye aittir. Gubârî Efendi, hüsnühat yanında şiirle de ilgilenmiştir. Ekteki şiiri, pirinç levhaya hüsnühatla yazarak vaktin sadrazamına hediye etmiş, (Kurnaz 2001: 3067/725; Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn 1928: 367). bu vesileyle mülazemete dahil olarak Sahn-ı Semân' a girmiştir. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn 1928: 367)

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası.

Güner, Galip ve N. Güner (hzl.)(2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid Ali Emiri Efendi. Ankara: Anıl Matbaacılık.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Ey vezîr-i dilîr bâ-tedbîr

Ve'y şehîr-i münîr-i âlem-gîr

Görür ihsânını bu âlemde

Gece gündüz nice ganî vü fakîr

Cûdun olmaz lisân ile takrîr

Lutfun olmaz kelâm ile tabîr

Nola olsa Gubârî'ye nazarın

Bu hünerde ana olur mı nazîr

Bir pirince bunun gibi bir gazeli

Etdi hatt-ı gubâr ile tahrîr

(Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 725)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Azad Ziya Erend. 27 Ekim 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Doğum YeriGörüntüle
3RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90Doğum YeriGörüntüle
4Azad Ziya Erend. 27 Ekim 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Doğum YılıGörüntüle
6RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90Doğum YılıGörüntüle
7Azad Ziya Erend. 27 Ekim 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Ölüm YılıGörüntüle
9RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90Ölüm YılıGörüntüle
10Azad Ziya Erend. 27 Ekim 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17MeslekGörüntüle
12RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90MeslekGörüntüle
13Azad Ziya Erend. 27 Ekim 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Azad Ziya Erend. 27 Ekim 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17BÂKÎ, Abdülbâkî Efendid. 1865-66 - ö. 1912-1916-17Madde AdıGörüntüle
18RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90Madde AdıGörüntüle