Gubârî, Seyyid Kâsım Gubârî Efendi

(d. ?/? - ö. Cemaziyelevvel 1034/Şubat-Mart 1625)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakırlı'dır. Seyyid Kâsım Gubârî olarak bilinir. Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek Şerif Abdullah Efendi'den hüsnühat meşk etti. Sülüs ve nesih çalıştı. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn 1928: 367). Öğreminini tamamladıktan sonra müderris oldu. Süleymaniye Medresesi'nde müderrisliğe yükseldi. Daha sonra nakibüleşraf oldu. (Güner 2003:42). Nakibüleşraf olduğu yıla Hâşimî Efendi:" Kâsım Efendi şimdi nakîb oldu izzle" mısraı ile tarih düşürdü. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn 1928: 367). Bu görevde iken Cemaziyelevvel 1034/ Şubat-Mart 1625'te vefat eden Kâsım Efendi, Eyüp Ensarî civarına defnedildi. (Kurnaz-Tatçı 2001: 3067/725; Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn 1928: 367). Tuhfe-i Hattatîn'de "Vuslat-ı haşr 1034" ibaresi vefatına tarihtir. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn 1928: 367). Ali Emiri Efendi'nin, vefat tarihini 1123/1711-12 olarak göstermesi doğru değildir (Güner 2003:42).

Sultan Ahmed Camii'nde bulunan celî hatların hepsi Kâsım Gubârî Efendi'ye aittir. Gubârî Efendi, hüsnühat yanında şiirle de ilgilenmiştir. Ekteki şiiri, pirinç levhaya hüsnühatla yazarak vaktin sadrazamına hediye etmiş, (Kurnaz-Tatçı 2001: 3067/725; Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn 1928: 367). bu vesileyle mülazemete dahil olarak Sahn-ı Semân' a girmiştir. (Müstakîm-zâde Süleymân Sa'de'd-dîn 1928: 367)

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakîm-zâde Süleymân Sa'deddîn (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: İstanbul Devlet Matbaası.

Güner, Galip ve N. Güner (hzl.)(2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid Ali Emiri Efendi. Ankara: Anıl Matbaacılık.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.12.2013
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey vezîr-i dilîr bâ-tedbîr

Ve'y şehîr-i münîr-i âlem-gîr

Görür ihsânını bu âlemde

Gece gündüz nice ganî vü fakîr

Cûdun olmaz lisân ile takrîr

Lutfun olmaz kelâm ile tabîr

Nola olsa Gubârî'ye nazarın

Bu hünerde ana olur mı nazîr

Bir pirince bunun gibi bir gazeli

Etdi hatt-ı gubâr ile tahrîr

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman,Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 725.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Doğum YeriGörüntüle
2Muharrem Gülerd. 15 Temmuz 1943 - ö. 30 Ocak 2019Doğum YeriGörüntüle
3Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Doğum YılıGörüntüle
5Muharrem Gülerd. 15 Temmuz 1943 - ö. 30 Ocak 2019Doğum YılıGörüntüle
6Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Ölüm YılıGörüntüle
8Muharrem Gülerd. 15 Temmuz 1943 - ö. 30 Ocak 2019Ölüm YılıGörüntüle
9Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07MeslekGörüntüle
11Muharrem Gülerd. 15 Temmuz 1943 - ö. 30 Ocak 2019MeslekGörüntüle
12Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Muharrem Gülerd. 15 Temmuz 1943 - ö. 30 Ocak 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÜZÂRÎ, Güzârî Çelebid. ? - ö. 1706-07Madde AdıGörüntüle
17Muharrem Gülerd. 15 Temmuz 1943 - ö. 30 Ocak 2019Madde AdıGörüntüle
18Yılmaz Odabaşıd. 15 Ağustos 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle