HÂFIZ, Edirneli

(d. ?/? - ö. 1783/84/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hâfız’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Eserlerinde Hâfız mahlasını kullanan Edirneli Mevlevi şair Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’ne göre 1783’te vefat etmiş ve Eyüp’te defnedilmiştir (1981: 13). Sicill-i Osmanî’ye göre ise vefat tarihi 1784 yılına denk gelmektedir (1996: 555).

Kaynaklarda, Hâfız’ın müstakil bir eser ortaya koyduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Vasfi Mahir Kocatürk'ün Saz Şiiri Antolojisi adlı eserinden alınarak burada verilen kendisine ait türkü örneğinden hareketle eserlerinde 8’li hece ölçüsünü kullanmıştır. Hâfız’ın hayatı ve edebî şahsiyeti cönk ve mecmualar üzerine yapılacak incelemelerle aydınlatılabilir. 

Kaynakça

"Hâfız" (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. s. 13. 

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 

Mehmed Süreyya (1996). Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. s. 555. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 06.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Türkü

Bu bendesin eder mecnun,
Huni gözler eder efsun,
Siym tal'at, kaddi mevzun
Servi dibaya bend olmuş.

Güzeller içre bir tane,
Gamzesi kasdeder cane,
Gelmez akranı cihane,
Gönül bir aya bend olmuş.

Aşk ile eylerse nida
Bülbül veş dil olur şeyda,
Eyleyip nevreste peyda
Bir kaşı yaya, bend olmuş.

Sinemde yareler yer yer
Okurlar ismini ezber,
Gurbette bu Hafız kemter
Bu dilrubaya bend olmuş. 

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 233.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Doğum YeriGörüntüle
2MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33Doğum YeriGörüntüle
3NEŞ'ET, Hoca Süleyman Neş'et Efendid. 1735 - ö. 1807Doğum YeriGörüntüle
4BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Doğum YılıGörüntüle
5MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33Doğum YılıGörüntüle
6NEŞ'ET, Hoca Süleyman Neş'et Efendid. 1735 - ö. 1807Doğum YılıGörüntüle
7BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Ölüm YılıGörüntüle
8MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33Ölüm YılıGörüntüle
9NEŞ'ET, Hoca Süleyman Neş'et Efendid. 1735 - ö. 1807Ölüm YılıGörüntüle
10BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NEŞ'ET, Hoca Süleyman Neş'et Efendid. 1735 - ö. 1807Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13BEYÂZÎ, Mehmed Beyd. ? - ö. 1640-41Madde AdıGörüntüle
14MÛNİS DEDE, Edirnelid. ? - ö. 1732-33Madde AdıGörüntüle
15NEŞ'ET, Hoca Süleyman Neş'et Efendid. 1735 - ö. 1807Madde AdıGörüntüle