HÂFIZ, Edirneli

(d. ?/? - ö. 1783/84/?)
tekke şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hâfız’ın hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Eserlerinde Hâfız mahlasını kullanan Edirneli Mevlevi şair Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’ne göre 1783’te vefat etmiş ve Eyüp’te defnedilmiştir (1981: 13). Sicill-i Osmanî’ye göre ise vefat tarihi 1784 yılına denk gelmektedir (1996: 555).

Kaynaklarda, Hâfız’ın müstakil bir eser ortaya koyduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Vasfi Mahir Kocatürk'ün Saz Şiiri Antolojisi adlı eserinden alınarak burada verilen kendisine ait türkü örneğinden hareketle eserlerinde 8’li hece ölçüsünü kullanmıştır. Hâfız’ın hayatı ve edebî şahsiyeti cönk ve mecmualar üzerine yapılacak incelemelerle aydınlatılabilir. 

Kaynakça

"Hâfız" (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. s. 13. 

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 

Mehmed Süreyya (1996). Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. s. 555. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. AHMET ERMAN ARAL
Yayın Tarihi: 06.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Türkü

Bu bendesin eder mecnun,
Huni gözler eder efsun,
Siym tal'at, kaddi mevzun
Servi dibaya bend olmuş.

Güzeller içre bir tane,
Gamzesi kasdeder cane,
Gelmez akranı cihane,
Gönül bir aya bend olmuş.

Aşk ile eylerse nida
Bülbül veş dil olur şeyda,
Eyleyip nevreste peyda
Bir kaşı yaya, bend olmuş.

Sinemde yareler yer yer
Okurlar ismini ezber,
Gurbette bu Hafız kemter
Bu dilrubaya bend olmuş. 

Kocatürk, Vasfi Mahir (1963). Saz Şiiri Antolojisi. Ankara: Ayyıldız Matbaası. 233.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABÂYÎ, Seyfullah Çelebid. ? - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
2SÂLİKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Doğum YeriGörüntüle
4SABÂYÎ, Seyfullah Çelebid. ? - ö. 1600Doğum YılıGörüntüle
5SÂLİKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Doğum YılıGörüntüle
7SABÂYÎ, Seyfullah Çelebid. ? - ö. 1600Ölüm YılıGörüntüle
8SÂLİKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Ölüm YılıGörüntüle
10SABÂYÎ, Seyfullah Çelebid. ? - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÂLİKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SABÂYÎ, Seyfullah Çelebid. ? - ö. 1600Madde AdıGörüntüle
14SÂLİKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ZAMÂNÎ, Mahmudd. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle