HAMDÎ, Mustafâ Hamdî Efendi

(d. 1825/1241 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1241/1825 yılında, o dönemde Canik sancağına, bugün ise Ordu iline bağlı olan Ünye’de doğdu. 1253/1837'de İstanbul’a gidip ilimle meşgul oldu ve Ali Rızâ Paşa’nın yanında imamlık yaptı. Vefatına dair herhangi bir bilgi mevcut olmadığından, eldeki bilgiler ışığında 19. yüzyılın ilk çeyreğinden sonraki dönemde yaşadığı söylenebilir.

Hâtimetü’l-Eş’âr’da, “Dîvân olacak mikdâr eş‘ârı vardır.” notu yer almaktadır; ancak Dîvân'ına henüz ulaşılamamıştır.

Kaynakça

Bayram, Yavuz ve A. Erdemir (2006). “Samsunlu Divan Şairleri”. I.Ulusal Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu. 4-6 Mayıs 2006. (ed. Cevdet Yılmaz). Samsun: Samsun Büyükşehir Belediyesi Yay. 741-747.

Çifçi, Ömer (yty.). Fatîn, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. 117. [erişim tarihi:22.12.2013].

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YAVUZ BAYRAM
Yayın Tarihi: 03.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i irfân ehlinin menzilgehi vîrânedir
Mülk-i dil ma‘mûresin sanma tehî bir hânedir


Görmiyen dest-i felekden darb-ı tîğ-i âfeti
Kerbelâya düşse bilmez mâtem u gavgâ nedir


Hâle-i âgûşa almış dün gice meh-pâresi
Bilmeyen nâdân ki ferdâ âkibet rüsvâ nedir


Dürr-i va‘zın gûşvâr eyler mi vâiz söyleme
Âlem-i lâhûta varmış mesc,di meyhânedir


Öyle bir mest-i harâbât olmuşum Hamdî bu dem
Mâsivâdan bilmezem dünyâ nedir ukbâ nedir

(Çifçi, Ömer (yty.). Fatîn, Hâtimetü’l-Eş’âr. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. 117.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1UMMÂNÎ, Fahrullah Yaldırakd. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KULFANİ/ÜNYELİ KULFANİ/OZAN KULFANİ, Mustafa Uğur Aland. 22.05.1948 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Doğum YılıGörüntüle
4HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Doğum YılıGörüntüle
5ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
6MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Ölüm YılıGörüntüle
7HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Ölüm YılıGörüntüle
8ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Ölüm YılıGörüntüle
9MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?MeslekGörüntüle
10HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927MeslekGörüntüle
11ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885MeslekGörüntüle
12MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHEMMED/ÇORLU MEHEMMED, Mehemmed Çorlud. 1825? - ö. 1933/1940\'lar?Madde AdıGörüntüle
16HÜSEYN MEZRELİd. 1825 - ö. 1927Madde AdıGörüntüle
17ZARİFÎ HANIMd. 1825 - ö. 1885Madde AdıGörüntüle