HAMDÎ, Ördek-zâde Osmân Hamdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1132/1719-20)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. "Ördek-zâde Osman HamdÎ Efendi" diye tanındı. Yeniçeri kâtibi Yenibahçeli Ördek İsmail Efendi’nin oğludur. Mustafa Nâzım Efendi’nin de kardeşidir. Osman Hamdî Efendi de babası gibi öğrenimini tamamladıktan sonra yeniçeri ocağında kâtiplik hizmetinde bulundu. Daha sonra kalyonlar defterdarı oldu. (Kurnaz vd. 2001: 2/650) Hüsnühattın nesih ve sülüs çeşitlerini Hâfız Halil Efendi’den meşk etti. Hüsnühattın diğer çeşitlerinde de güzel yazı ve üslûbu olduğu bildirilir. (İnal 1928:298; Karatay 2008: 194) Hayatı ve eserleri hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Hat sanatının yanında şiirle de ilgilendiği söylenir. (Kurnaz-Tatçı 2001: 2/650) 

Müstakim-zâde, Tuhfe-i Hattatîni’nde 1132/1719-20’de vefat ettiğini kaydetmiş ve vefatına “Efgan 1132” ibaresini tarih düşürmüştür (İnal 1928:298; Karatay 2008: 194).

Kaynakça

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i HattâtînMüstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemal (1970). Son Hattatlar. Ankara: MEB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divan Şairleri. Ankara: Akçağ Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 14.12.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hâb girmez çeşmüme fikr-i kadd-i dildâr ile

Hâlimüz düşvârdur dûr u dırâz-ı efkâr ile

(İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i HattâtînMüstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul. 298.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Erdal Doğand. 23 Nisan 1970 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2LİSÂNÎ, Derviş Lisânî Deded. ? - ö. 1716-17Doğum YeriGörüntüle
3Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Erdal Doğand. 23 Nisan 1970 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5LİSÂNÎ, Derviş Lisânî Deded. ? - ö. 1716-17Doğum YılıGörüntüle
6Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Erdal Doğand. 23 Nisan 1970 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8LİSÂNÎ, Derviş Lisânî Deded. ? - ö. 1716-17Ölüm YılıGörüntüle
9Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Erdal Doğand. 23 Nisan 1970 - ö. ?MeslekGörüntüle
11LİSÂNÎ, Derviş Lisânî Deded. ? - ö. 1716-17MeslekGörüntüle
12Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Erdal Doğand. 23 Nisan 1970 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LİSÂNÎ, Derviş Lisânî Deded. ? - ö. 1716-17Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Erdal Doğand. 23 Nisan 1970 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17LİSÂNÎ, Derviş Lisânî Deded. ? - ö. 1716-17Madde AdıGörüntüle
18Esra Demircid. 15 Mart 1983 - ö. ?Madde AdıGörüntüle