HAMÎDÎ, Mustafa Hamîdî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hamid (Isparta) Sancağına bağlı Afşar kasabasında doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mustafa’dır. Mustafa Hamîdî Efendi olarak tanındı. İlk tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a gelerek Şeyhülislâm Ebezâde Abdullah Efendi’den mülâzım oldu. Anadolu kaleminde kadılığa atandı. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sâlim Efendi (İnce 2005: 298), şiirlerinin ve yazısının güzel olduğunu belirtip şiirine örnek olarak birkaç beyit vermiştir. 

Kaynakça

İnce, Adnan (2004). “Tâib”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 386.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 298.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 183.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. I/230.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Hamîdî, Mustafa Efendi”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 87.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Nedir bunca güftâr u düşnâm-ı telh

Meded bana rahm eyle bir güle bak

Harfü’l-hâ’i’l-mu’ceme

Eyleyip erbâbını bir bir beyân

Harf-i hâ’-i mühmele oldu tamâm

Nâkil-i kilk-i beyânım eyledi

Harf-i hâ’-i mu’ceme nakl-i kelâm

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 298.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971Doğum YeriGörüntüle
2DÖNEd. 1893 - ö. 1992Doğum YeriGörüntüle
3Aktay, Salih Zekid. 1896 - ö. 21 Mart 1971Doğum YeriGörüntüle
4DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971Doğum YılıGörüntüle
5DÖNEd. 1893 - ö. 1992Doğum YılıGörüntüle
6Aktay, Salih Zekid. 1896 - ö. 21 Mart 1971Doğum YılıGörüntüle
7DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971Ölüm YılıGörüntüle
8DÖNEd. 1893 - ö. 1992Ölüm YılıGörüntüle
9Aktay, Salih Zekid. 1896 - ö. 21 Mart 1971Ölüm YılıGörüntüle
10DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971MeslekGörüntüle
11DÖNEd. 1893 - ö. 1992MeslekGörüntüle
12Aktay, Salih Zekid. 1896 - ö. 21 Mart 1971MeslekGörüntüle
13DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DÖNEd. 1893 - ö. 1992Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Aktay, Salih Zekid. 1896 - ö. 21 Mart 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DİLER, Mehmet Dilerd. 1904 - ö. 09.01.1971Madde AdıGörüntüle
17DÖNEd. 1893 - ö. 1992Madde AdıGörüntüle
18Aktay, Salih Zekid. 1896 - ö. 21 Mart 1971Madde AdıGörüntüle