HANEFÎ, İsmâil

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hanefî’den bahseden tek kaynak 18. yüzyılda Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa’nın kaleme aldığı Nuhbetü'l-Âsâr Min Ferâidi'l-Eş'âr isimli şair tezkiredir. Safvet Mustafa’nın bildirdiğine göre Hanefî Şumnu’da doğdu. Uzun bir müddet Bursa’da yaşadı; daha sonra Üsküdar’a geldi ve son olarak da tekrar Bursa’ya döndü. Celvetiyye tarikatine girdi. Safvet Mustafa, Hanefî’nin doğum ve ölüm tarihi hakkında bilgi vermez. Hanefî’nin ölüm tarihi Safvet Mustafa’nın tezkiresini yazdığı 1783 yılından sonra olmalıdır.

Hanefî, tasavvufla ilgili kitaplar da kaleme aldı. Bunlardan biri olmak üzere Muhammediyye’yi yirmi cüz ve on iki bin beyitlik bir eser ile şerh etti (Güzel 2012: 190-191).  Safvet Mustafa’nın verdiği bu eser henüz ele geçmemiştir. Eldeki tek gazeli tasavvufi içeriklidir.

Kaynakça

Güzel, Bilal (2012). Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa ve Nuhbetü'l-ÂsârMin-Ferâidi'l-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.190-191.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. BİLAL GÜZEL
Yayın Tarihi: 03.06.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Âşıka cümle-i eşyâda tecellî görünür

Her tecellîde niçe gûne tesellî görünür

Şol ki külliyyet ile aklı vere aşkı ala

Bu ticâretde ana fâ’ide küllî görünür

Kimi kâ'im kimi râki' kimisi sâcidî 

Kıl nazar cümle-i eşyâda musallâ görünür

Nüsha-i ilm-i ledündür dil-i ârif billâh

Her neye tâlib isen anda tecellî görünür

Kesret-i feyzle Hanefî bu gün oldı deryâ 

Gerçi sûretde kamu halkın akıllı görünür

(Güzel, Bilal (2012). Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa ve Nuhbetü'l-ÂsârMin-Ferâidi'l-Eş'âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.191.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Doğum YeriGörüntüle
2KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3FENÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1703-04Doğum YeriGörüntüle
4ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Doğum YılıGörüntüle
5KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6FENÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1703-04Doğum YılıGörüntüle
7ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Ölüm YılıGörüntüle
8KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9FENÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1703-04Ölüm YılıGörüntüle
10ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FENÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1703-04Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞERÎF, Halîl Şerîf Yûsuf Paşad. ? - ö. Ocak-Şubat 1752Madde AdıGörüntüle
14KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
15FENÂYÎ, Mustafad. ? - ö. 1703-04Madde AdıGörüntüle