HASAN HİLMÎ

(d. 1881?/1271? - ö. 1896 ds/1314)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hasan Hilmî mahlasını kullandı. Münzevi Hilmî diye tanındı. Sultan Abdühamîd devrinde yaşamış mutasavvıf bir şairdir. Babası Ferhâd Bey, annesi Hazal Hanım’dır. Edirne’nin Hasköy ilçesinin Salman Köyü’nde doğdu. Güllüvî cemaatindendir. 1286/1869’da tahsil için İstanbul’a göçdü. Bu tarihte 15 yaşlarında olduğunu bir şiirinde ifade eder (Salık 2010: 5). Buna göre 1271/1881’de doğmuş olmalıdır. İstanbul’da okudu. Nakşîbendî tarikatına bağlı bir dergâhta eğitim aldı. Hanefi mezhebine bağlıdır. 18 yıl Fatih’te kürsi şeyhliği yaptı. 1313/1895-96’da henüz dört buçuk yaşındayken oğlu Receb Celâleddîn, 23 Receb 1314/1896’da da kızı Gülizâr vefat etti ve Yâvedûd’da Kral Kızı Türbesi’ne kardeşinin mezarının yakınına gömüldü. Dîvân’ında kızının ölümünden basettiğine göre kendisi de 1314/1896’dan sonra vefat etmiş olmalıdır.

346 na’tı kapsayan Dîvân’ı Millî Kütüphane Yz A 1908’dedir. Dîvân 1297/1880 ve 1308/1891-92’de basıldı. 1256 beyitten oluşan Dîvân’da kaside ve nazm nazım şekilleri tercih edilmiştir. Dîvân üzerine yüksek lisans tezi hazırlanmıştır (bk. Sazlık 2010).

Na’tları sade bir dille yazılmıştır. Şiirleri edebî yönden kuvvetli değildir, ancak Hasan Hilmî’nin duygularının samimiyetini yansıtır niteliktedir.

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (2004).”Hasan Hilmî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.4. Ankara: AKM Yay. 405.

Hasan Hilmî Dîvânı. Millî Kütüphane Yz A 1908.

Sazlık, Fatma (2010). Hasan Hilmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Dîvânı ve Dîvân’ın İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Na’t-ı şerîf-i ‘ale’n-nebiyyi sallallâhü te’âlâ ‘aleyhi vesellem

Diyâr-ı gurbete düşdüm garîbem yâ Resûlallâh

Cihânı serteser gezdim habîrim yâ Resûlallâh

Okur vasfın kitâbını seher vaktinde âşıklar

Sadâ eyler diler vuslat acîbim yâ Resûlallâh

Gönül aşkın sırâtından tecâvüz eylemek ister

Günâhkârım elim tut sen abîrim yâ Resûlallâh

Hasan Hilmî necât bulmaz şefâ'atsiz işim bitmez

Yetiş imdâda yâ Muhammed harîkim yâ Resûlallâh

Sazlık, Fatma (2010). Hasan Hilmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Dîvânı ve Dîvân’ın İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi. 92.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Doğum YeriGörüntüle
2ALÎ, Canbazzâde Ali Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KÂMÎ, Edirnelid. ? - ö. 1579Doğum YeriGörüntüle
4UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Doğum YılıGörüntüle
5ALÎ, Canbazzâde Ali Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KÂMÎ, Edirnelid. ? - ö. 1579Doğum YılıGörüntüle
7UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Ölüm YılıGörüntüle
8ALÎ, Canbazzâde Ali Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KÂMÎ, Edirnelid. ? - ö. 1579Ölüm YılıGörüntüle
10UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573MeslekGörüntüle
11ALÎ, Canbazzâde Ali Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12KÂMÎ, Edirnelid. ? - ö. 1579MeslekGörüntüle
13UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ALÎ, Canbazzâde Ali Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂMÎ, Edirnelid. ? - ö. 1579Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16UBEYDÎ, Abdurrahman Çelebid. ? - ö. 1573Madde AdıGörüntüle
17ALÎ, Canbazzâde Ali Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KÂMÎ, Edirnelid. ? - ö. 1579Madde AdıGörüntüle