HASRETÎ, Hasretî Çelebi

(d. 1776-77/1190 - ö. 1816 başları/1231 sonları)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakırlıdır. 1190/1776-77 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlk gençlik döneminde kahvehanelerde çıraklık yaptı ve daha sonra kendi kahvehanesini açtı. Ali Emîrî’nin verdiği bilgiye göre; Ebu Müslim Teberdâr, Seyyid Battal Gazi, Kan Kalesi Destanı gibi hikâyelerin anlatıldığı Tahta Kale civarında bulunan bu kahvehane, döneminde hayli rağbet gören bir mekân oldu. Hasretî zamanla başka kahvehâneler de açtı ve mesleğindeki başarısıyla önemli bir servetin sahibi oldu. Henüz kırklı yaşlarındayken 1231 yılı sonlarında (1816 başları) vefat etti.

Ümmî olan Hasretî, Allah vergisi bir yetenek olarak olarak vezinli gazeller söyler. Ancak bu yeteneğine rağmen Ali Emîrî onu bir "müteşair" (şair heveslisi) olarak tanımlar. Bu tanımlama onun şiir söylemede çok da başarılı olamadığının göstergesidir. Yine Ali Emîrî’nin belirttiği üzere küçük yaşlardan itibaren nükteli sözler söyleyen Hasretî, üstatların sözlerini ezberlediği için onunla konuşanlar tahsil görmüş bir şairle konuştuklarını zannederlerdi. Aynı edebî muhitin mensubu oldukları anlaşılan Câmî, Cedîdî, Hadîdî ve başka şairlerle karşılıklı latifeler söylemişlerdir (Hayber 1996: 272-73). Kaynaklarda şairin bir eseri olup olmadığına ilişkin herhangi bir kayıt yoktur.

Kaynakça

Hayber, Kasım (1996). Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Âmid. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 193.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 11.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sunmadı sâkî bize mey kaldı sâfî şîşede

Ol sebebden kaldı bu dil fikr ile endîşede

Şöyle bir çıkdı elümden râhat-ı cismüm ki âh

Vuslat-ı yârun hayâli gelmez oldı düşe de

Derd ü mihnetle geçürdi ömrümü devr-i felek

Bir tarafdan da döşer ahvâlümi teftîşede

Zâr u sergerdân olup sahrâ-yı gamda gezmeyi

Kilk-i kudret böyle yazmış tâ ezelden bîşede

Bir tarafdan hasret-i yâr bir tarafdan el sözü

Şöyle denk itmiş beni varmaz elüm bir işe de

Hayber, Kasım (1996). Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Âmid. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. 273.

Matla‘

Bâğa vardum ol yüzi gül yâr geldi hâtıra

Servi gördüm kâmet-i dildâr geldi hâtıra

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 193.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846Doğum YeriGörüntüle
2YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Doğum YeriGörüntüle
3VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Doğum YeriGörüntüle
4SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846Doğum YılıGörüntüle
5YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Doğum YılıGörüntüle
6VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Doğum YılıGörüntüle
7SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846Ölüm YılıGörüntüle
8YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Ölüm YılıGörüntüle
9VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Ölüm YılıGörüntüle
10SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846MeslekGörüntüle
11YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60MeslekGörüntüle
12VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657MeslekGörüntüle
13SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SAFÎ, Hacı Mustafa Safîd. 1784 - ö. 1846Madde AdıGörüntüle
17YÜSRÎ, Yüsrî Efendid. ? - ö. 1659-60Madde AdıGörüntüle
18VAHYÎ, Ömer Çelebid. ? - ö. 1657Madde AdıGörüntüle