HASRETÎ, Hasretî Çelebi

(d. 1776-77/1190 - ö. 1816 başları/1231 sonları)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakırlıdır. 1190/1776-77 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlk gençlik döneminde kahvehanelerde çıraklık yaptı ve daha sonra kendi kahvehanesini açtı. Ali Emîrî’nin verdiği bilgiye göre; Ebu Müslim Teberdâr, Seyyid Battal Gazi, Kan Kalesi Destanı gibi hikâyelerin anlatıldığı Tahta Kale civarında bulunan bu kahvehane, döneminde hayli rağbet gören bir mekân oldu. Hasretî zamanla başka kahvehâneler de açtı ve mesleğindeki başarısıyla önemli bir servetin sahibi oldu. Henüz kırklı yaşlarındayken 1231 yılı sonlarında (1816 başları) vefat etti.

Ümmî olan Hasretî, Allah vergisi bir yetenek olarak olarak vezinli gazeller söyler. Ancak bu yeteneğine rağmen Ali Emîrî onu bir "müteşair" (şair heveslisi) olarak tanımlar. Bu tanımlama onun şiir söylemede çok da başarılı olamadığının göstergesidir. Yine Ali Emîrî’nin belirttiği üzere küçük yaşlardan itibaren nükteli sözler söyleyen Hasretî, üstatların sözlerini ezberlediği için onunla konuşanlar tahsil görmüş bir şairle konuştuklarını zannederlerdi. Aynı edebî muhitin mensubu oldukları anlaşılan Câmî, Cedîdî, Hadîdî ve başka şairlerle karşılıklı latifeler söylemişlerdir (Hayber 1996: 272-73). Kaynaklarda şairin bir eseri olup olmadığına ilişkin herhangi bir kayıt yoktur.

Kaynakça

Hayber, Kasım (1996). Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Âmid. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 193.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHMET GÜRBÜZ
Yayın Tarihi: 11.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Sunmadı sâkî bize mey kaldı sâfî şîşede

Ol sebebden kaldı bu dil fikr ile endîşede

Şöyle bir çıkdı elümden râhat-ı cismüm ki âh

Vuslat-ı yârun hayâli gelmez oldı düşe de

Derd ü mihnetle geçürdi ömrümü devr-i felek

Bir tarafdan da döşer ahvâlümi teftîşede

Zâr u sergerdân olup sahrâ-yı gamda gezmeyi

Kilk-i kudret böyle yazmış tâ ezelden bîşede

Bir tarafdan hasret-i yâr bir tarafdan el sözü

Şöyle denk itmiş beni varmaz elüm bir işe de

Hayber, Kasım (1996). Tezkîre-i Şu‘arâ-yı Âmid. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi. 273.

Matla‘

Bâğa vardum ol yüzi gül yâr geldi hâtıra

Servi gördüm kâmet-i dildâr geldi hâtıra

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Na’ilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay. 193.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
2Tan, M. Turhan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Doğum YeriGörüntüle
3HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Doğum YılıGörüntüle
5Tan, M. Turhan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Doğum YılıGörüntüle
6HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615Doğum YılıGörüntüle
7HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Ölüm YılıGörüntüle
8Tan, M. Turhan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Ölüm YılıGörüntüle
9HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615Ölüm YılıGörüntüle
10HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903MeslekGörüntüle
11Tan, M. Turhan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939MeslekGörüntüle
12HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615MeslekGörüntüle
13HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Tan, M. Turhan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİLMÎ, Ahmed Muhtar Hilmî Efendid. 1838 - ö. 1903Madde AdıGörüntüle
17Tan, M. Turhan (M. Samih Fethi)d. 1885 - ö. 25 Aralık 1939Madde AdıGörüntüle
18HASAN, Seyyid Hasan Efendi b. Şeyh Emir Ahmed Hayâlîd. ? - ö. 1615Madde AdıGörüntüle