HÂTEMÎ, Haydar

(d. ?/? - ö. 1224/1809-10)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Haydar'dır. Karçin adlı aileye mensuptur. İbrahim Kemaleddin Şemimî Dede'nin akrabasındandır. Akçahisar kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini memleketinde yaptıktan sonra Edirne'ye gitti. Edirne'de Sultan Ali dergâhında İbrahim Baba'nın bir müddet hizmetinde bulundu.Oradan Hacı Bektaş dergâhına gidip Hâkî Ali Dede'den el aldı. Uzun bir müddet Hacı Bektaş'ta kaldıktan sonra seyaahta çıktı. Necef'e giderek Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'in türbelerini ziyaret etti. Yine Rumeli'ye döndü. Yanya'da meşhur Tepedelenli Ali Paşa ile görüştü. Daha sonra Şemîmî Dede'nin maiyetinde bulunan 40 kalender ile vatanı olan Akçahisar'a geldi. Kasabaya iki saat mesafede Ali Baba Horasanî mezarı yanında Şemimî Dede'nin yaptırdığı zaviyede ikamet edip o civardaki şairler ile müşareelerde bulundu. Şemimî'nin Toptanzade Kaplan Paşa tarafından şehadetinden sonra Akçahisar yakınında bulunan Mat Nehri kenarında bir çiftliğe çekildi. Bu çiftlikte 1224 /1809-10 yılında vefat etti. 

Ali Emirî şairin şiirlerini "dervişâne" olarak niteler (Karateke 1995:145-47).

 

Kaynakça

Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. İstanbul: Enderun Kitapevi. 145-47.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 31.12.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Feyz-i dilde seyr kıl her dem gönül

Meni hussâd etmesin pür-gam gönül

Derde dermân bizdedir ey mürde dil

Bâb-ı ihsân u keremdir hem gönül

Devlet ü ârûn (?) olur olur her yerde lîk

Nefha-i Cibrîl ile mülhem gönül

Cifr ile vefk-i mutalsam dopdolu

İlm-i sırr-ı Hâlik-i azam gönül

Şeh-perinde gizlidir sehm-i kazâ

Murg-ı ankâ olsa da hem-dem gönül

Hâtemî bâb-ı rızâda bul emân

Sür yüzün nûş eyle her bir sem gönül

(Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. İstanbul: Enderun Kitapevi. 147.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HİKMETÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HİKMETÎd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HİKMETÎd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HİKMETÎd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HİKMETÎd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HİKMETÎd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17RIZÂ, Alid. 1832-33 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞEHÎDÎ, Hacı Edhemd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle