HÂTEMÎ, Haydar

(d. ?/? - ö. 1809-10/1224)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Haydar'dır. Karçin adlı aileye mensuptur. İbrahim Kemaleddin Şemimî Dede'nin akrabasındandır. Akçahisar kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini memleketinde yaptıktan sonra Edirne'ye gitti. Edirne'de Sultan Ali dergâhında İbrahim Baba'nın bir müddet hizmetinde bulundu.Oradan Hacı Bektaş dergâhına gidip Hâkî Ali Dede'den el aldı. Uzun bir müddet Hacı Bektaş'ta kaldıktan sonra seyaahta çıktı. Necef'e giderek Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'in türbelerini ziyaret etti. Yine Rumeli'ye döndü. Yanya'da meşhur Tepedelenli Ali Paşa ile görüştü. Daha sonra Şemîmî Dede'nin maiyetinde bulunan 40 kalender ile vatanı olan Akçahisar'a geldi. Kasabaya 2 saat mesafede Ali Baba Horasanî mezarı yanında Şemimî dede'nin yaptırdığı zaviyede ikamet edip o civardaki şairler ile müşareelerde bulundu. Şemimî'nin Toptanzade Kaplan Paşa tarafından şehadetinden sonra Akçahisar yakınında bulunan Mat nehri kenarında bir çiftliğe çekildi. Bu çiflikte 1224 /1809-10 yılında vefat etti. 

Ali Emirî şairin şiirlerini "dervişâne" olarak niteler (Karateke 1995:145-47).

Kaynakça

Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. Ali Emiri. Enderun Kitapevi. İstanbul.145-47

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 31.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Feyz-i dilde seyr kıl her dem gönül

Meni hussâd etmesin pür-gam gönül

Derde dermân bizdedir ey mürde dil

Bâb-ı ihsân u keremdir hem gönül

Devlet ü ârûn (?) olur olur her yerde lîk

Nefha-i Cibrîl ile mülhem gönül

Cifr ile vefk-i mutalsam dopdolu

İlm-i sırr-ı Hâlik-i azam gönül

Şeh-perinde gizlidir sehm-i kazâ

Murg-ı ankâ olsa da hem-dem gönül

Hâtemî bâb-ı rızâda bul emân

Sür yüzün nûş eyle her bir sem gönül

Karateke, Hakan T. (1995). İşkodra Şairleri ve Ali Emiri’nin Diğer Eserleri. Ali Emiri. Enderun Kitapevi. İstanbul. 147


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEHÎDÎ, Edhem Şehîdî Beyd. ? - ö. 1848-49Doğum YeriGörüntüle
2HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Doğum YeriGörüntüle
3ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
4ŞEHÎDÎ, Edhem Şehîdî Beyd. ? - ö. 1848-49Doğum YılıGörüntüle
5HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Doğum YılıGörüntüle
6ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
7ŞEHÎDÎ, Edhem Şehîdî Beyd. ? - ö. 1848-49Ölüm YılıGörüntüle
8HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Ölüm YılıGörüntüle
9ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEHÎDÎ, Edhem Şehîdî Beyd. ? - ö. 1848-49MeslekGörüntüle
11HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06MeslekGörüntüle
12ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877MeslekGörüntüle
13ŞEHÎDÎ, Edhem Şehîdî Beyd. ? - ö. 1848-49Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEHÎDÎ, Edhem Şehîdî Beyd. ? - ö. 1848-49Madde AdıGörüntüle
17HÂDİM, Hasand. ? - ö. 1805-06Madde AdıGörüntüle
18ZÎVER, Murtazâd. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle