HÂTİF, Mehmed Hâtif Efendi

(d. ?/? - ö. 1266/1849)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Köyü'nde doğdu. Adı Mehmed Hâtif Efendi’dir. 1232/1817’de İstanbul’a geldi. Şeyh Vefa Medresesi’nde bir süre Arapça ve Farsça tahsil etti. Geçimini sahaflıkla sağladı. Safer 1266/1849 yılında İstanbul’da vefat etti.

Fatîn’e göre hoşsohbet bir şair olan Hâtif’in şiirleri birkaç gazelden ibarettir ve başarılı değildir (1271: 449).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Hülagü, Orhan, Mustafa Ekincikli, Hamdi Savaş (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. IV/II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal ve  Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 25.07.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâne ber-dûş-ı cihân kim didiler işte biziz

Özge bî-kayd-ı zamân kim didiler işte biziz

 

Herkesin kendine mahsûs merâkı vardır

Âkil ü pîr u cüvân kim didiler işte biziz

 

Öyle mestim ki ayık vaktimi bilmem hâlâ

Ezelî bâde-keşân kim didiler işte biziz

 

Birtakım dürd-keş-i meykede-i aşk içre

Hâdim-i pîr-i mugân kim didiler işte biziz

 

Ser-i kûyunda o mâhın dolaşıp ser-gerden

Eyleyen âh u figân kim didiler işte biziz

 

Âşikâr oldu bize bûd u nebûd-ı âlem

Vâkıf-ı sırr-ı nihân kim didiler işte biziz

 

Yok mudur ehl-i maârif edebiyyât anlar

Şâir-i tîz-zebân kim didiler işte biziz

 

Her vakit âleme bir gûne haberler dağılır

Hâtif-i müjde-resân kim didiler işte biziz

 

Dergeh-i Hazret-i Mollâ’ya dayandım yâ hû

Âşık-ı Mevleviyân kim didiler işte biziz

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 448.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şerif Kurbanoğlud. 1910 - ö. 4 Nisan 1971Doğum YeriGörüntüle
2MÜRÎDÎ, Mürîdî-i Aydınî, Aydınlı Mürîdîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Müfitd. 25 Kasım 1952 - ö. 20 Kasım 2016Doğum YeriGörüntüle
4Şerif Kurbanoğlud. 1910 - ö. 4 Nisan 1971Doğum YılıGörüntüle
5MÜRÎDÎ, Mürîdî-i Aydınî, Aydınlı Mürîdîd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Müfitd. 25 Kasım 1952 - ö. 20 Kasım 2016Doğum YılıGörüntüle
7Şerif Kurbanoğlud. 1910 - ö. 4 Nisan 1971Ölüm YılıGörüntüle
8MÜRÎDÎ, Mürîdî-i Aydınî, Aydınlı Mürîdîd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Müfitd. 25 Kasım 1952 - ö. 20 Kasım 2016Ölüm YılıGörüntüle
10Şerif Kurbanoğlud. 1910 - ö. 4 Nisan 1971MeslekGörüntüle
11MÜRÎDÎ, Mürîdî-i Aydınî, Aydınlı Mürîdîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mehmet Müfitd. 25 Kasım 1952 - ö. 20 Kasım 2016MeslekGörüntüle
13Şerif Kurbanoğlud. 1910 - ö. 4 Nisan 1971Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜRÎDÎ, Mürîdî-i Aydınî, Aydınlı Mürîdîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmet Müfitd. 25 Kasım 1952 - ö. 20 Kasım 2016Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Şerif Kurbanoğlud. 1910 - ö. 4 Nisan 1971Madde AdıGörüntüle
17MÜRÎDÎ, Mürîdî-i Aydınî, Aydınlı Mürîdîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mehmet Müfitd. 25 Kasım 1952 - ö. 20 Kasım 2016Madde AdıGörüntüle