HAYDAR

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonludur. Muhtemelen asıl adını mahlas olarak kullanmıştır. Diğer tezkirelerde yer almayan şair hakkındaki bütün bilgimiz Gülşen-i Şu’arâ’da kaydedildiği kadardır. Ahdî’nin verdiği bilgilere göre Haydar, medrese tahsilini tamamladıktan sonra kadılık yaptı. Ahdî, Haydar’ın derviş tabiatlı bir kimse olduğunu, şiir kabiliyetinin zerre kadar hata bulunamayacak kadar üstün olmasına rağmen şiirle fazla uğraşmadığını söylemektedir. Herhangi bir eseri bilinmeyen şairin Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’inde iki gazeli vardır.

Kaynakça

“Haydar” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay.176.

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî, Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.[erişim tarihi: 20.03.2013]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu’arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 06.09.2013
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

  GAZEL 

 Sayd iden dil murgını bu turre-i tarrâr imiş

 Gâret-i cân eyleyen ol nergis-i ayyâr imiş

 Gamze-i hûn-rîz ile her dem beni eyler helâk

 Bî-vefâdur bir aceb âşık-küş ü hûn-h

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli NazmîMecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf[erişim tarihi: 20.03.2013]. 1171)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFİ ALTINTAŞd. 1930 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3OSMAN KURUd. 1956 - ö. -Doğum YeriGörüntüle
4BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Doğum YılıGörüntüle
5LÜTFİ ALTINTAŞd. 1930 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6OSMAN KURUd. 1956 - ö. -Doğum YılıGörüntüle
7BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Ölüm YılıGörüntüle
8LÜTFİ ALTINTAŞd. 1930 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9OSMAN KURUd. 1956 - ö. -Ölüm YılıGörüntüle
10BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956MeslekGörüntüle
11LÜTFİ ALTINTAŞd. 1930 - ö. ?MeslekGörüntüle
12OSMAN KURUd. 1956 - ö. -MeslekGörüntüle
13BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜTFİ ALTINTAŞd. 1930 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15OSMAN KURUd. 1956 - ö. -Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BABA SALİM, Mehmet Salim Öğütçend. 15.03.1887 - ö. 29.12.1956Madde AdıGörüntüle
17LÜTFİ ALTINTAŞd. 1930 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18OSMAN KURUd. 1956 - ö. -Madde AdıGörüntüle