HAYRÎ EFENDİ

(d. ?/? - ö. 1853/1280)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirnelidir. Babası Abdullah Rüşdî Efendi'dir. Doğum ve ölüm tarihleri belli değilse de 1280/1853 yılında hayatta idi. Divan-ı Hümayun kitabetinden yetişip Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'ya, Emîn ve Cezzâr Sa'îd Paşa'ya divan kâtipliği yaptı. 1261/1845 yılında Rumeli'ye gi­tti, Abdülâziz Han'ın seyahati sırasında kendisine hâcelik rütbesi verildi. 1277/1850’de rütbe-i sani verilerek ordu muhasebeciliğine sonra da Silistre defter­darlığına atandı. Hayri Efendi’nin Dîvân'ı olduğu gibi Dîvân-ı Şevket'e şerhi de vardır (Fatîn 1271: 89; Mehmet Süreyya 1308-15/1890-97: 2/320).

Kaynakça

Fatîn (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nedir o şûhda âyâ bu dil-şikenlikler

Kırıp geçirdi bizi bu sitem-figenlikler

Görünce dîde-i bîmâr u gamze-i mestin

Gelür mü hâtırıma hiç sag esenlikler

Tarîk-i sabrını hep çaldı çarpdı uşşâkın

O düzd-i gamzeye virgi bu râh-zenlikler

Taraf taraf leb-i cûlarda mâh-rûlarla

Henüz ne semtde kaldı aceb o şenlikler

Libâs fahr ise de halk-ı âleme yekser

Kabâ gelür bize Hayri kabâ-yı benlikler

Fatîn (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 89


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂFIZ, Edirnelid. ? - ö. 1783/84Doğum YeriGörüntüle
2ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Doğum YeriGörüntüle
3GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Doğum YeriGörüntüle
4HÂFIZ, Edirnelid. ? - ö. 1783/84Doğum YılıGörüntüle
5ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Doğum YılıGörüntüle
6GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Doğum YılıGörüntüle
7HÂFIZ, Edirnelid. ? - ö. 1783/84Ölüm YılıGörüntüle
8ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Ölüm YılıGörüntüle
9GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Ölüm YılıGörüntüle
10HÂFIZ, Edirnelid. ? - ö. 1783/84MeslekGörüntüle
11ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866MeslekGörüntüle
12GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520MeslekGörüntüle
13HÂFIZ, Edirnelid. ? - ö. 1783/84Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂFIZ, Edirnelid. ? - ö. 1783/84Madde AdıGörüntüle
17ŞÂDÎ, Seyyid Ahmedd. ? - ö. l866Madde AdıGörüntüle
18GARÎBÎ, Garîbî Çelebid. ? - ö. 1520Madde AdıGörüntüle