HAYRÎ EFENDİ

(d. ?/? - ö. 1280/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edirnelidir. Babası Abdullah Rüşdî Efendi'dir. Doğum ve ölüm tarihleri belli değilse de 1280/1853 yılında hayatta idi. Divan-ı Hümayun kitabetinden yetişip Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa'ya, Emîn ve Cezzâr Sa'îd Paşa'ya divan kâtipliği yaptı. 1261/1845 yılında Rumeli'ye gi­tti, Abdülâziz Han'ın seyahati sırasında kendisine hâcelik rütbesi verildi. 1277/1850’de rütbe-i sani verilerek ordu muhasebeciliğine sonra da Silistre defter­darlığına atandı. Hayri Efendi’nin Dîvân'ı olduğu gibi Dîvân-ı Şevket'e şerhi de vardır (Fatîn 1271: 89; Mehmet Süreyya 1308-15/1890-97: 2/320).

Kaynakça

Fatîn (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.02.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nedir o şûhda âyâ bu dil-şikenlikler

Kırıp geçirdi bizi bu sitem-figenlikler

Görünce dîde-i bîmâr u gamze-i mestin

Gelür mü hâtırıma hiç sag esenlikler

Tarîk-i sabrını hep çaldı çarpdı uşşâkın

O düzd-i gamzeye virgi bu râh-zenlikler

Taraf taraf leb-i cûlarda mâh-rûlarla

Henüz ne semtde kaldı aceb o şenlikler

Libâs fahr ise de halk-ı âleme yekser

Kabâ gelür bize Hayri kabâ-yı benlikler

(Fatîn (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 89)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
2NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
3RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Doğum YılıGörüntüle
5NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
6RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Ölüm YılıGörüntüle
8NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
9RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862MeslekGörüntüle
11NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877MeslekGörüntüle
12RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DEM’Î, Yûsufd. 1844 - ö. 1862Madde AdıGörüntüle
17NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle
18RÜŞDÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle