HELÂKÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Helâkî, on altıncı yüzyılda yaşamış bir Bektaşi şairidir. Rumeli, Dobruca'da doğmuştur. Hızrî’nin Cem’ü-ş Şâirân adlı eserinde 36. dörtlükte geçen “Melâlî, Helâkî, Pertevî, Zevkî” mısraından varlığı anlaşılan bir Helâkî vardır fakat bu kişinin aynı Helâkî olup olmadığını söylemek mümkün değildir (TDEA 1981: 206). Lâtifî onun hakkında “On iki imam övgüleriyle dolu, gazelleri çok başarılı idi" ifadesini kullanmıştır. Lâtifî Tezkiresi'nde kayıtlı bir kıtası bulunmaktadır. Güzellere karşı ifrat derecede temayül gösteriyordu. Bir içki meclisinde yakışıklı bir dilber tarafından öldürüldüğü belirtilir (Ergun 1944: 99; Koca 1990: 88). Âşığın ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. 

Kaynakça

Ergun, Sadettin Nüzhet (1944). Bektaşî Şairleri ve Nefesleri. C. 1. İstanbul: Kenan Matbaası.

Kaya, Doğan (1990). Şairnâmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yay.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

“Helâkî” (1981). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 206.


Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Hâzin-i huld-i berin Şâh selâmün aleyk 

Sâki-i mâ-i main Şâh selamün aleyk

Medhin içün Mustafa şânına dedi Lâfetâ

Kâşif-i kul inmenâ Şâh selâmün aleyk

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 88. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SABRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Doğum YeriGörüntüle
4SABRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Doğum YılıGörüntüle
7SABRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Ölüm YılıGörüntüle
10SABRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SABRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14RESMÎ, Şeyh İsmail Resmî Efendid. ? - ö. 1679Madde AdıGörüntüle
15Mehmet Niyazid. 30 Kasım 1878 - ö. 28 Kasım 1931Madde AdıGörüntüle