HİSÂLÎ, Hisâlî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1028/1618)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Asıl adı Abdurrahman Çelebi’dir. Kara Davud-zâde Süleymân Çelebi’nin oğludur. Babasından ve başka hocalardan ders aldı. Beyyinat Risâlesi isimli eseri vardır.

Kaynakça

Akbayar Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Bekir Kayabaşı (1996). Kaf-zâde Faizî'nin Zübdetü’l-Eş’ârı. Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Köksal M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî Mecma’u’n-Nezâir (İnceleme-Tenkitli Metin) http://ekitap. kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf. pdf?0 [erişim tarihi 07.02.2014]

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014
Güncelleme Tarihi: 03.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Şâh-ı ‘ışkam mûy-ı jûlîdem bana efser yiter

Dâg-ı mihrünle ten-i zerdüm kabâ-yı zer yiter

Hil’at ü zer-beft ü şâhî sana bî-minnet bana

Pister ü bâlîn-i ‘izzet hâk ü hâkister yiter

Dîde vü dil huşk u ter ‘ışkunda ey çâbük-süvâr

Pâdşâh-ı mülk-i ‘ışkam baña bahr ü ber yiter

Derd-i ser virme baña bir yanadan sen ey ecel

Âşiyân-ı bûm-ı nekbet başuma derd-i ser yiter

Gitse ‘âlemden Hisâlî nâmı Mecnûn’un ne gam

Kıssa-i ‘ışkum cihâna tâze bir defter yiter 

(Köksal M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî Mecma’u’n-Nezâir (İnceleme-Tenkitli Metin) http://ekitap. kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf. pdf?0 [erişim tarihi 07.02.2014]. 790)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEHÂYÎ, Sehâyî Çelebid. ? - ö. 1512?-1516?Doğum YeriGörüntüle
2VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Doğum YeriGörüntüle
3ÖMER, Karakaş-zâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Doğum YeriGörüntüle
4SEHÂYÎ, Sehâyî Çelebid. ? - ö. 1512?-1516?Doğum YılıGörüntüle
5VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Doğum YılıGörüntüle
6ÖMER, Karakaş-zâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Doğum YılıGörüntüle
7SEHÂYÎ, Sehâyî Çelebid. ? - ö. 1512?-1516?Ölüm YılıGörüntüle
8VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Ölüm YılıGörüntüle
9ÖMER, Karakaş-zâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Ölüm YılıGörüntüle
10SEHÂYÎ, Sehâyî Çelebid. ? - ö. 1512?-1516?MeslekGörüntüle
11VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25MeslekGörüntüle
12ÖMER, Karakaş-zâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637MeslekGörüntüle
13SEHÂYÎ, Sehâyî Çelebid. ? - ö. 1512?-1516?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÖMER, Karakaş-zâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SEHÂYÎ, Sehâyî Çelebid. ? - ö. 1512?-1516?Madde AdıGörüntüle
17VÂKIF, İshak Hocası (Acem) Ahmed Efendi-zâde Mahmûd Efendid. 1682-83? - ö. 1724-25Madde AdıGörüntüle
18ÖMER, Karakaş-zâde Ömer b. Mehmedd. ? - ö. 1637Madde AdıGörüntüle