HİSÂLÎ, Hisâlî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1618/1028)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa’da doğdu. Asıl adı Abdurrahman Çelebi’dir. Kara Davud-zâde Süleymân Çelebi’nin oğludur. Babasından ve başka hocalardan ders aldı. Beyyinat Risalesi isimli eseri vardır.

Kaynakça

Akbayar Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Bekir Kayabaşı (1996). Kafzade Faizî'nin Zübdetü’l-Eş’ârı, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Köksal M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî Mecma’u’n-Nezâir (İnceleme-Tenkitli Metin) http://ekitap. kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf. pdf?0 [erişim tarihi 07.02.2014]

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Şâh-ı ‘ışkam mûy-ı jûlîdem bana efser yiter

Dâg-ı mihrünle ten-i zerdüm kabâ-yı zer yiter

Hil’at ü zer-beft ü şâhî sana bî-minnet bana

Pister ü bâlîn-i ‘izzet hâk ü hâkister yiter

Dîde vü dil huşk u ter ‘ışkunda ey çâbük-süvâr

Pâdşâh-ı mülk-i ‘ışkam baña bahr ü ber yiter

Derd-i ser virme baña bir yanadan sen ey ecel

Âşiyân-ı bûm-ı nekbet başuma derd-i ser yiter

Gitse ‘âlemden Hisâlî nâmı Mecnûn’un ne gam

Kıssa-i ‘ışkum cihâna tâze bir defter yiter (Köksal, 2012: 790)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YeriGörüntüle
3ÜFTÂDE, Mehmed Muhyiddind. 1490 - ö. 1581Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YılıGörüntüle
6ÜFTÂDE, Mehmed Muhyiddind. 1490 - ö. 1581Doğum YılıGörüntüle
7ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Ölüm YılıGörüntüle
9ÜFTÂDE, Mehmed Muhyiddind. 1490 - ö. 1581Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762MeslekGörüntüle
12ÜFTÂDE, Mehmed Muhyiddind. 1490 - ö. 1581MeslekGörüntüle
13ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÜFTÂDE, Mehmed Muhyiddind. 1490 - ö. 1581Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEVKÎ, Mehmetd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşrefzâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Madde AdıGörüntüle
18ÜFTÂDE, Mehmed Muhyiddind. 1490 - ö. 1581Madde AdıGörüntüle