HULÛSÎ, Hulûsî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hulûsî Efendi, şimdi Sırbistan sınırları içinde yer alan Yenipazarlı'dır. Kabiliyetli biri olmasıyla Arapça’ya meyledip tahsilindeki eksikliklerini gidermek için İstanbul’a gelmiştir. Burada ilimle meşgul olmuş, devrin önemli âlimlerinden ve kazaskerlerinden Bostanzâde Efendi’nin hizmetinde bulunmuş, dânişmendi olmuştur. Ardından Bağdat kassâm askeri olarak görev yapmıştır. Yani manalar ihtiva eden şiirleri, ihâm-ı tâm sanatı örneklerindendir. Aynı zamanda yeni hayaller yaratma konusunda da başarılı bir şairdir. Şiirleri genellikle lirik nitelik taşır (Solmaz 2005: 293-94). İskender Paşa’nın oğlu Basra Beylerbeyi Ahmed Paşa’nın vasfında bir kaside nazmetmiştir. Bu kasidesinden alınmış birkaç beyte ve kıt'asına da “Eserlerinden örnekler” kısmında yer verilmiştir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2015
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şiddetle bâd-ı âhum çok esdi gerçi ey dil

Olmadı bana bir dem ol nev-nihâl mâ’il

Cân virmedin dilermiş sayd itmek ol hümâyı

Tüy Hakları mı sandı anı rakîb-i bâtıl

Takınup ey Hulûsî şimşîr-i gamzesini

Bizi yaraklanurmış katl itmege ol kâtil

***

Çeşm-i a’dâdan hazer kıl gülsitânda her zemân

Turma gel can bostanda bitmez ey serv-i revân

Görinen sanma şu’â ey dil felekde her seher

Tîr-i âh-ı âteşînüm cem ider imiş cihân

***

Kasîdesi’nden

Bâmdan vakt-i seher uçdı asâfir-i nücûm

Çıkdı şâhîn-i ufuk çu nûk açup zerrîn-per

Âsmân üzre kevâkıb gice bahrîleridür

Bâz-ı mihri göricek taldılar âba yekser

***

Kıt'a

Menba-ı ref'et Mahmûd-hısâl Ahmed nâm

Ma'den-i lutf-ı kerem dâver-i pâkize-güher

Gördi âlim pederün sende uluvv-i şânın

Oldun ey pâk-güher âyîne-i İskender

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 294-95.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988Doğum YeriGörüntüle
2VÂLİHÎ, Kadı-zâde Ahmed Vâlihî Çelebid. ? - ö. 1599Doğum YeriGörüntüle
3FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Doğum YeriGörüntüle
4Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988Doğum YılıGörüntüle
5VÂLİHÎ, Kadı-zâde Ahmed Vâlihî Çelebid. ? - ö. 1599Doğum YılıGörüntüle
6FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Doğum YılıGörüntüle
7Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988Ölüm YılıGörüntüle
8VÂLİHÎ, Kadı-zâde Ahmed Vâlihî Çelebid. ? - ö. 1599Ölüm YılıGörüntüle
9FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Ölüm YılıGörüntüle
10Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988MeslekGörüntüle
11VÂLİHÎ, Kadı-zâde Ahmed Vâlihî Çelebid. ? - ö. 1599MeslekGörüntüle
12FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666MeslekGörüntüle
13Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂLİHÎ, Kadı-zâde Ahmed Vâlihî Çelebid. ? - ö. 1599Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Necati Zekeriyad. 11 Kasım 1928 - ö. 10 Haziran 1988Madde AdıGörüntüle
17VÂLİHÎ, Kadı-zâde Ahmed Vâlihî Çelebid. ? - ö. 1599Madde AdıGörüntüle
18FENNÎ, Yûsuf Fennî Sükûtî Efendid. ? - ö. Kasım 1666Madde AdıGörüntüle