HULÛSÎ, Hulûsî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hulûsî Efendi, şimdi Sırbistan sınırları içinde yer alan Yenipazarlı'dır. Kabiliyetli biri olmasıyla Arapça’ya meyledip tahsilindeki eksikliklerini gidermek için İstanbul’a gelmiştir. Burada ilimle meşgul olmuş, devrin önemli âlimlerinden ve kazaskerlerinden Bostanzâde Efendi’nin hizmetinde bulunmuş, dânişmendi olmuştur. Ardından Bağdat kassâm askeri olarak görev yapmıştır. Yani manalar ihtiva eden şiirleri, ihâm-ı tâm sanatı örneklerindendir. Aynı zamanda yeni hayaller yaratma konusunda da başarılı bir şairdir. Şiirleri genellikle lirik nitelik taşır (Solmaz 2005: 293-94). İskender Paşa’nın oğlu Basra Beylerbeyi Ahmed Paşa’nın vasfında bir kaside nazmetmiştir. Bu kasidesinden alınmış birkaç beyte ve kıt'asına da “Eserlerinden örnekler” kısmında yer verilmiştir. 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal-Tatcı, Mustafa (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman Tuhfe-i Nâilî Divân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 01.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Şiddetle bâd-ı âhum çok esdi gerçi ey dil

Olmadı bana bir dem ol nev-nihâl mâ’il

Cân virmedin dilermiş sayd itmek ol hümâyı

Tüy Hakları mı sandı anı rakîb-i bâtıl

Takınup ey Hulûsî şimşîr-i gamzesini

Bizi yaraklanurmış katl itmege ol kâtil

***

Çeşm-i a’dâdan hazer kıl gülsitânda her zemân

Turma gel can bostanda bitmez ey serv-i revân

Görinen sanma şu’â ey dil felekde her seher

Tîr-i âh-ı âteşînüm cem ider imiş cihân

***

Kasîdesi’nden

Bâmdan vakt-i seher uçdı asâfir-i nücûm

Çıkdı şâhîn-i ufuk çu nûk açup zerrîn-per

Âsmân üzre kevâkıb gice bahrîleridür

Bâz-ı mihri göricek taldılar âba yekser

***

Kıt'a

Menba-ı ref'et Mahmûd-hısâl Ahmed nâm

Ma'den-i lutf-ı kerem dâver-i pâkize-güher

Gördi âlim pederün sende uluvv-i şânın

Oldun ey pâk-güher âyîne-i İskender

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâsı. Ankara: AKM Yay. 294-95. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yusuf Edipd. 1949 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Avni Engüllüd. 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÖZRÎd. ? - ö. 1522Doğum YeriGörüntüle
4Yusuf Edipd. 1949 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Avni Engüllüd. 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÖZRÎd. ? - ö. 1522Doğum YılıGörüntüle
7Yusuf Edipd. 1949 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Avni Engüllüd. 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÖZRÎd. ? - ö. 1522Ölüm YılıGörüntüle
10Yusuf Edipd. 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Avni Engüllüd. 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ÖZRÎd. ? - ö. 1522MeslekGörüntüle
13Yusuf Edipd. 1949 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Avni Engüllüd. 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÖZRÎd. ? - ö. 1522Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Yusuf Edipd. 1949 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Avni Engüllüd. 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ÖZRÎd. ? - ö. 1522Madde AdıGörüntüle