İBRÂHİM, Ceceli-zâde, Kastamonulu

(d. ?/? - ö. 1844/1260)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonu'da doğdu. Asıl adı Nûreddîn, babasının adı Mehmed'dir. Medrese öğrenimi gördü. Özellikle akaid ve kelam konusunda kendisini yetiştirdi. Kâdirî şeyhlerindendi. Dergâhı Abana civarında ormanlar arasındadır ve bir ziyaretgâh olarak kabul edilmektedir. 1260/1844 yılında Kastamonu'da vefat etmiş ve İsfendiyaroğlu İsmail Bey Câmisi'nin avlusuna defnedilmiştir.

Eserleri şunlardır:

1. Ferâ'idü'l-Le'âlî Fî Beyâni Esmâ'i'l-Müte'âlî: Şeyh Nûreddîn-i Dimyâtî'nin eserinin şerhi olan bu kitap 117 sayfa hâlinde 1258/1842 yılında İstanbul'da basılmıştır.

2. Manzûme-i Ceceli İbrâhim Efendi: Akaid konuludur. 1286/1869 senesinde 150 sayfa olarak Kastamonu'da basılmıştır.

3. Vasiyyet-nâme-i İmâm-ı A'zam Şerhi: Osmanlı Müellifleri'nde bu eserin de basıldığı kaydediliyorsa da (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 38) Özege Kataloğu'nda bu eserin basıldığına dair bir kayıt yoktur.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. I. İstanbul.

Cunbur, Müjgan (2002). "Cecelizâde İbrahim". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. II. Ankara: AKM Yay. 404.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Doğum YeriGörüntüle
3ZİKRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Doğum YılıGörüntüle
6ZİKRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Ölüm YılıGörüntüle
9ZİKRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90MeslekGörüntüle
12ZİKRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZİKRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Çalışkan, Mehmet Rızad. 1931 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FAHRÎ, Kastamonulud. ? - ö. 1889-90Madde AdıGörüntüle
18ZİKRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle