İsmail Hakkı Paşa

?
(d. 1839 / ö. 18 Ocak 1913)
Asker, Yazar
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1255 (1839-1840) yılında İstanbul’da dünyaya gelen İsmail Hakkı Paşa, Kırım Muharebesi’ne katılan Binbaşı Mehmet Efendi’nin oğludur. 1265 (1848-1849) yılında Maçka Mekteb-i İdadi-i Askerisi’ne girmiş, 1274 (1857-1858)’te Mekteb-i Harbiye’den piyade mülazım-ı sâniliği unvanıyla çıkmıştır. 1277 (1860-1861) yılında Karadağ Muharebesi’ne katıldıktan sonra Sultan Abdülaziz tarafından yaverliğe seçilen Hakkı Paşa, 1284 (1867-1868)’te yine Sultan Abdülaziz’in maiyetinde Avrupa’ya gitmiştir. 1288 (1871-1872)’de Beşinci Ordu’nun Üçüncü Piyade Alayı’na miralay olmuş, daha sonra iki yıl Şam ve Beyrut’ta bulunmuştur. İstanbul’a döndüğünde Sofya demir yolları inşaatına memur olan İsmail Hakkı Paşa, sonra başmabeyinciliğe tayin olunmuştur. 1293 (1876) yılında Osmanlı-Rus savaşına gönüllü olarak katılmış, bu savaştan sonra Erzincan, Antakya, Adana ve İstanbul’da çeşitli askerî görevlerde yer almıştır. 18 Ocak 1913 tarihinde vefat ederek Yenikapı Mevlevihanesi Kabristanı’na defnolunmuştur. (İnal 2000: 761-763; Yaz. Krl. 2004: 353 )

Kaynaklarda “şair” olduğu ifade edilen İsmail Hakkı Paşa’nın şiirlerini ihtiva eden herhangi bir esere ulaşılamamıştır. Yazarın ulaşabildiğimiz, basılmış tek eseri Mebâdi-i Hikmet-i Edebiye’dir. Bu eserinin yanı sıra “Emsal-i Askeriye” isimli basılmamış bir eserinin de olduğu belirtilmiştir. Mebadi-i Hikmet-i Edebiye, hikmet ve ahlakın öneminden bahseden, mensur tarzda kaleme alınmış bir eserdir. Bunun yanı sıra İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri isimli eserinde, yazarın bir gazeline ve kıtasına yer vermiştir. (İnal 2000: 763)

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (2000). Son Asır Türk Şairleri Cilt II. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları

Yaz. Krl. (2004). "Hakkı Paşa". Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi Cilt IV. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. TANER TUNÇ
Yayın Tarihi: 13.11.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Mebâdi-i Hikmet-i EdebiyeCeride-i Askeriye Matbaası / İstanbul1299Deneme

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FÂZIL, Fâzıl Halil Deded. ? - ö. 1677-78Doğum YeriGörüntüle
2Tarkan Barlasd. 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ABDÜLAZÎZ/AZÎZÎ, Hoca Sa’deddîn-zâde, Hoca Sa’deddîn-zâde Ahmed Efendid. 26 Temmuz 1575 - ö. 5 Aralık 1618Doğum YeriGörüntüle
4CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
5ŞURBÎ, Abdurrahimd. 1839 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÛZÎ, Kayserilid. 1839 - ö. 1899Doğum YılıGörüntüle
7Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Ölüm YılıGörüntüle
8MEHMED SA'ÎD, Teke-zâded. 1870 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
9CEMÂLÎ, Ahmedd. 1858? - ö. 1913-1914?Ölüm YılıGörüntüle
10Sav, Ergund. 01 Ocak 1933 - ö. 13 Şubat 2015MeslekGörüntüle
11Oral, Zeynepd. 15 Şubat 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Calalidin BEHRAMd. Ağustos 1942 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Hisar, Abdülhak Şinasid. 14 Mart 1887 - ö. 3 Mayıs 1963Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Gövsa, İbrahim Alâettind. 1889 - ö. 29 Ekim 1949Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Özalp, Kazımd. 1880 - ö. 6 Haziran 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Çamlıbel, Faruk Nafizd. 18 Mayıs 1898 - ö. 8 Kasım 1973Madde AdıGörüntüle
17İsmail Kılıçarsland. 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18REŞÎD ÂKİF PAŞA, Mustafa Sâlih Reşîd Paşad. 1863 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle