İZZET

(d. 1237/1822 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1822 yılında doğdu. Ahıska göçmenlerinden Nakşibendî Şeyhi Edhem Baba'nın oğludur. Ali İzzet Efendi'nin bizzat kendisi de Nakşibendiyye'nin Üveysi koluna mensuptur ve ayrıca Edhem Baba Tekkesi'ne XIV/XX. yüzyılın başlarında da vakıf tahsisinde bulunmuştur (Haksever 2009: 135). Öğrenimini medresede yapmıştır. Ali İzzet Efendi'nin ne zaman vefat ettiği bilinmemektedir. Ancak Tezkire-i Makâmât adlı eserinin 1315/1899 yılında basıldığına bakılırsa o tarihten sonra vefat etmiş olmalıdır (Erkoç 2013: 9).

Şiirleri toplanmış ve yayımlanmış değildir. Tezkire-i Makamat adlı basılmamış eserinde, mezarları Çorum'da bulunan bilginlerin, şairlerin ve bunlar dışındaki kimi ünlü kişilerin yaşam öykülerini konu edinmiştir (Ercan 1991: 148).

Kaynakça

Ercan, Abdullah (1991). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi.

Erkoç, Ethem (2013). Tasavvuf Geleneği ve Çorum'da Son Devir Meşayıhı. Çorum: Çorum Belediyesi Kültür Yay.

Haksever, Ahmet Cahid (2009). Çorum Tarihi ve Kültüründe Tasavvuf Geleneği. Çorum: Çorum Belediyesi Kültür Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ALTUĞ ORTAKCI
Yayın Tarihi: 21.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Murabba

Dilberâ kâfir mi oldun memnû' mu ülfet sana

Cân u dilden âşık oldum eyledim rağbet sana

Eyledim hâl-i derûnum fâş edip bir bir beyân

Dememişim geri kaldı bir iki sohbet sana

Bu cefâdan ger murâdın etmek ise kast-ı cân

İşte şemşir işte meydân ey güzel verme amân

Ölmeden havf eylemem havfım budur şâh-ı cihân

Bir çalışda kestiremem belk'olur zahmet sana

Kalmadı cismimde cânım zerre tâkat fırkate

Ben değil dağlar dayanmaz böyle hadsiz zahmete

Lutfedip bir kez tekellüf eyle bâğ-ı vuslata

Belki derdinden ölürsem gitmeyem hasret sana

Hâk-i pâye arz edince nice bin türlü niyâz

Leblerinden bûse almağı dahi ettim niyâz

Çık dedim karşıma dilber sen de et bâri niyâz

Dedi olmaz gayri zîrâ küsmüşem İzzet sana

(Ercan, Abdullah (1991). 14. Yüzyıldan Günümüze Çorumlu Şairler. Çorum: Hitit Festivali Komitesi. 149.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1TESLİM ABDAL, Mehmedd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DERTLİ MURAT/DUDAHİ, Murat Güvendikd. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAMDİd. 1864 - ö. 1939Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Doğum YılıGörüntüle
5HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
6SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
7RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Ölüm YılıGörüntüle
8HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂŞİD, Mustafâd. 1822 - ö. 1850Madde AdıGörüntüle
14HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
15SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle