KÂMİLÎ, Şeyh Ali Kâmilî Efendi

(d. ?/? - ö. 1012/1603)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Tırhala’da doğdu. Asıl adı Ali’dir. Kardeşi Cafer Çelebi ile tahsilini tamamladıktan sonra Halvetî şeyhlerinden Nureddin-zâde Efendi’nin hizmetine girerek tarikat adabını öğrendi. Daha sonra icazet alarak Molla Gürani Zaviyesi’ne şeyh oldu. 1010/1601-02 yılında Yoluk Mehmed Çelebi’nin yerine Ayasofya vaizi olan Ali Efendi, bu görevdeyken 1012/1603 yılı başlarında vefat etti.

Âlim ve fazıl biri olan Ali Efendi, aynı zamanda şairdi. Şiirlerinde Kâmilî mahlasını kullanan şairin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmadığı gibi şiirlerine de örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1998). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî (Yâhud Tezkîre-i Meşâhir-i Osmânî). C. 1. İstanbul: KB-Tarih Vakfı Ortak Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Nev’i-zâde Atâî, Hadâ’iku’l-Hakâ’ik Fî Tekmîleti’ş-Şakâ’ik. Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri. C. 2. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 01.10.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Doğum YeriGörüntüle
2BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Doğum YeriGörüntüle
3SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Doğum YılıGörüntüle
5BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Doğum YılıGörüntüle
6SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Ölüm YılıGörüntüle
8BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Ölüm YılıGörüntüle
9SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748MeslekGörüntüle
11BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52MeslekGörüntüle
12SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CEZBÎ, İbrahim Efendid. ? - ö. 1748Madde AdıGörüntüle
17BAHÂRÎd. 1492/93 ? - ö. 1551/52Madde AdıGörüntüle
18SALÂHÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle