KUDSÎ, Abdullah Kudsî

(d. ?/? - ö. 1914?/1332)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah olan şair Kerkük’te doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Rahmetullah Demirci’nin oğlu olup anne tarafından Kırdar ailesine mensuptur. Kerkük Evkâf memurluğu, Hazine dava vekilliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı’ndan az önce öldüğü (1914?) tahmin edilmektedir. Mutasavvıf kimliği ile öne çıkan Kudsî kelam ilmindeki engin bilgisi ile tanındı. Hat sanatında da başarılıydı. Kendi hattıyla yazmaya başladığı Kuran-ı Kerim’i tamamlayamadan vefat etti.

Şiirlerinin çoğu çeşitli yazma şiir defterlerinde kalan Abdullah Kudsî'nin bazı şiirleri Havadis gazetesi ile Maarif dergisinde yayımlandı. Büyük oğlu Mehmet Zeki Efendi, Kudsî’nin şiirlerini bir araya getirerek Vesîle-yi Hüsnî adıyla 1913’te Sanayi Mektebi matbaasında bastırdı. Bu şiir kitabı aynı zamanda Kerkük’te basılan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Kaynakça

Saatçi, Suphi (yty.). “Abdullah Kudsî”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı. C. 6. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11239,abdullahkudsipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 14.11.2014] 

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). C. 5. “Kudsî, Abdullah”. İstanbul: Dergâh Yay. 430.

Ünver, Niyazi (2006). “Kudsî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 104.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Pend-i Peder (Baba Öğüdü)

Hikmet-i ârifte olmaz olmamış sehv ü galat

Çünki almıştır anı Hakdan dili bî-savt u hat

Ekrem olmaksa murâdın her işinde âdil ol

Yan çekil ifrât ü tefrîtten gözet hadd-i vasat

Ucb ü kibr ü nakd u hırsı buğzu terk etmek gerek

Çünki ahlâk-ı zemîme kalbi hep eyler sakat

Gönlünü pâk et sevâddan terk kıl âlâyişi

Şübhe yok kim manzarı pek lekedâr eyler nukat

Kes ümîdi gayrden Kudsî ki Hak imdâd ede

Âlem-i mânâ içün böyle kurulmuştur nemat

Saatçi, Suphi (yty.). “ Abdullah Kudsî”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı. C. 6. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11239,abdullahkudsipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 14.11.2014] 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Doğum YeriGörüntüle
2HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Doğum YılıGörüntüle
5HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Ölüm YılıGörüntüle
8HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14MeslekGörüntüle
11HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Madde AdıGörüntüle
17HÂVÎ, Resûl Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18Kemal Beyatlıd. 19 Temmuz 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle