KUDSÎ, Abdullah Kudsî

(d. ?/? - ö. 1914?/1332)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdullah olan şair Kerkük’te doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Rahmetullah Demirci’nin oğlu olup anne tarafından Kırdar ailesine mensuptur. Kerkük Evkâf memurluğu, Hazine dava vekilliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı’ndan az önce öldüğü (1914?) tahmin edilmektedir. Mutasavvıf kimliği ile öne çıkan Kudsî kelam ilmindeki engin bilgisi ile tanındı. Hat sanatında da başarılıydı. Kendi hattıyla yazmaya başladığı Kuran-ı Kerim’i tamamlayamadan vefat etti.

Şiirlerinin çoğu çeşitli yazma şiir defterlerinde kalan Abdullah Kudsî'nin bazı şiirleri Havadis gazetesi ile Maarif dergisinde yayımlandı. Büyük oğlu Mehmet Zeki Efendi, Kudsî’nin şiirlerini bir araya getirerek Vesîle-yi Hüsnî adıyla 1913’te Sanayi Mektebi matbaasında bastırdı. Bu şiir kitabı aynı zamanda Kerkük’te basılan ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Kaynakça

Saatçi, Suphi (yty.). “Abdullah Kudsî”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı. C. 6. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11239,abdullahkudsipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 14.11.2014] 

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). C. 5. “Kudsî, Abdullah”. İstanbul: Dergâh Yay. 430.

Ünver, Niyazi (2006). “Kudsî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 104.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Pend-i Peder (Baba Öğüdü)

Hikmet-i ârifte olmaz olmamış sehv ü galat

Çünki almıştır anı Hakdan dili bî-savt u hat

Ekrem olmaksa murâdın her işinde âdil ol

Yan çekil ifrât ü tefrîtten gözet hadd-i vasat

Ucb ü kibr ü nakd u hırsı buğzu terk etmek gerek

Çünki ahlâk-ı zemîme kalbi hep eyler sakat

Gönlünü pâk et sevâddan terk kıl âlâyişi

Şübhe yok kim manzarı pek lekedâr eyler nukat

Kes ümîdi gayrden Kudsî ki Hak imdâd ede

Âlem-i mânâ içün böyle kurulmuştur nemat

Saatçi, Suphi (yty.). “ Abdullah Kudsî”. Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi Irak (Kerkük) Türk Edebiyatı. C. 6. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11239,abdullahkudsipdf.pdf?0 [erişim tarihi: 14.11.2014] 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Doğum YeriGörüntüle
2KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Doğum YeriGörüntüle
3HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Doğum YılıGörüntüle
5KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Doğum YılıGörüntüle
6HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Ölüm YılıGörüntüle
8KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Ölüm YılıGörüntüle
9HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76MeslekGörüntüle
11KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10MeslekGörüntüle
12HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂZÎ, Fakı İbrahim Edhemd. 1804-05 - ö. 1875-76Madde AdıGörüntüle
17KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Madde AdıGörüntüle
18HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle