MEHMED BAHÂEDDÎN, Dâye-zâde

(d. ?/? - ö. 1873/1290)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mehmed Bahâeddîn, Dâye-zâde sanıyla tanınmaktadır. Hayatı hakkında bilgi yoksa da Dâye-zâde sanıyla tanındığı için 1743 yılında Kars seferine katılmış ve Selîmiyye adlı bir risale yazmış olan Defterdâr Kahyası İstanbullu Dâye-zâde Mustafa'nın soyundan olması muhtemeldir. Hal tercümesi yazarıdır. 1290/1873 yılına doğru ölmüş olduğu düşünülmektedir (Babinger 2000: 300, 396).

Bilinen tek eseri, Eser-i Bahâyî adıyla bilinen küçük risaledir. Beş cetvele ayrılmış olan bu küçük el kitabının birinci cetvelinde 699/1300 yılından Sultan Abdülazîz'e kadar gelmiş olan Osmanlı hükümdarlarının doğum, tahta çıkışı, saltanat müddetleri ve ölümleri hakkında bilgiler vardır. İkinci cetvelde sadrazamlardan, üçüncü cetvelde şeyhülislamlardan, dördüncü cetvelde rü'esâ-yı askeriyyeden yani ordu komutanlarandan ve beşinci cetvelde kapudân-ı deryâlardan bahseder. Eserin Kahire'de bir yazması vardır, Türkiye'deki yazması ise Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi No: 38'de bulunmaktadır.

Kaynakça

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Bahâeddin". C. VI. İstanbul: Dergah Yay. 200.

Babinger, Franz (2000). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. çev. Coşkun Üçok. Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Doğum YeriGörüntüle
2BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Doğum YeriGörüntüle
3İMÂNÎ / Mehmed İm'ânî Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YeriGörüntüle
4REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Doğum YılıGörüntüle
5BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Doğum YılıGörüntüle
6İMÂNÎ / Mehmed İm'ânî Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YılıGörüntüle
7REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Ölüm YılıGörüntüle
8BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Ölüm YılıGörüntüle
9İMÂNÎ / Mehmed İm'ânî Efendid. ? - ö. 1720-21Ölüm YılıGörüntüle
10REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859MeslekGörüntüle
11BÂKÎd. 1526 - ö. 1600MeslekGörüntüle
12İMÂNÎ / Mehmed İm'ânî Efendid. ? - ö. 1720-21MeslekGörüntüle
13REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İMÂNÎ / Mehmed İm'ânî Efendid. ? - ö. 1720-21Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REFÎ', Mehmed Emîn Refî'd. ? - ö. 1859Madde AdıGörüntüle
17BÂKÎd. 1526 - ö. 1600Madde AdıGörüntüle
18İMÂNÎ / Mehmed İm'ânî Efendid. ? - ö. 1720-21Madde AdıGörüntüle