MEHMED BAHÂEDDÎN, Dâye-zâde

(d. ?/? - ö. 1290/1873)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Mehmed Bahâeddîn, Dâye-zâde sanıyla tanınmaktadır. Hayatı hakkında bilgi yoksa da Dâye-zâde sanıyla tanındığı için 1743 yılında Kars seferine katılmış ve Selîmiyye adlı bir risale yazmış olan Defterdâr Kahyası İstanbullu Dâye-zâde Mustafa'nın soyundan olması muhtemeldir. Hal tercümesi yazarıdır. 1290/1873 yılına doğru ölmüş olduğu düşünülmektedir (Babinger 2000: 300, 396).

Bilinen tek eseri, Eser-i Bahâyî adıyla bilinen küçük risaledir. Beş cetvele ayrılmış olan bu küçük el kitabının birinci cetvelinde 699/1300 yılından Sultan Abdülazîz'e kadar gelmiş olan Osmanlı hükümdarlarının doğum, tahta çıkışı, saltanat müddetleri ve ölümleri hakkında bilgiler vardır. İkinci cetvelde sadrazamlardan, üçüncü cetvelde şeyhülislamlardan, dördüncü cetvelde rü'esâ-yı askeriyyeden yani ordu komutanlarandan ve beşinci cetvelde kapudân-ı deryâlardan bahseder. Eserin Kahire'de bir yazması vardır, Türkiye'deki yazması ise Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi No: 38'de bulunmaktadır.

Kaynakça

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). "Mehmed Bahâeddin". C. VI. İstanbul: Dergah Yay. 200.

Babinger, Franz (2000). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri. çev. Coşkun Üçok. Ankara: KB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KÂBİLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6KÂBİLÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9KÂBİLÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12KÂBİLÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂBİLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÜSKÜDÂRÎ, AHMEDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RUMÛZÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18KÂBİLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle