MEHMED, Çarhî-zâde Hâfız Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1275/1859)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı Mehmed’dir. Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır’ın köklü ailelerinden Çarhî-zâdeler ailesine mensuptur. Genç yaşta Kur’ân’ı hıfzetti. İlim tahsilinden sonra bir süre ticaretle uğraşmış, şehrin sayılı zenginlerinden biri olmuştu. Ancak bakırdan altın elde etme sevdasına düşmüş ve bütün servetini bu yolda harcamıştır. 1250/1835 yılında İstanbul’a gidip yerleşti. 1275/1859 yılında İstanbul’da vefat etti (Güner vd. 2003: 52).

İstanbul’da Yûşâ peygamber adına inşa edilen caminin iç kapısı üzerindeki kitabede Mehmed’in düşürdüğü tarih yazılıdır.

Kaynakça

Beysanoğlu, Şevket (1996). Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları. C. I. Ankara: San Matbaası.

Güner, Galip ve N. Güner (hzl.) (2003). Ali Emirî Efendi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 06.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Hazret-i Yûşâ nebiyy-i mürsel ibn-i nûn budur

Hem Kelîmullâh fenâsıdur aleyhimüsselâm

Mu’cizâtından birisi bu gazâ eyler iken

Gün gurûba gitmedi bir sâ’at oldı sonra şâm

Hürmet içün Âmidî Hâfız-ı Mehmed kuluna

Cümle züvvâre dahi virsün Hudâ hüsn-i hitâm

Rihletinden evvel-i târîh-i hicrîye kadar

İki bin üç yüz yigirmi sâl iki mehdir temâm


(Güner, Galip ve N. Güner (hzl.) (2003). Ali Emirî Efendi, Esâmî-i Şu’arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaası. 52.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
2CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Doğum YeriGörüntüle
3İBRAHİM GÜLŞENÎd. ? - ö. 1534Doğum YeriGörüntüle
4VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Doğum YılıGörüntüle
6İBRAHİM GÜLŞENÎd. ? - ö. 1534Doğum YılıGörüntüle
7VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Ölüm YılıGörüntüle
9İBRAHİM GÜLŞENÎd. ? - ö. 1534Ölüm YılıGörüntüle
10VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873MeslekGörüntüle
11CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01MeslekGörüntüle
12İBRAHİM GÜLŞENÎd. ? - ö. 1534MeslekGörüntüle
13VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15İBRAHİM GÜLŞENÎd. ? - ö. 1534Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VÂSIF, Gülşenî-zâded. ? - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
17CÂMÎ, Ahmed Câmî Efendid. 1713-14 - ö. 1800-01Madde AdıGörüntüle
18İBRAHİM GÜLŞENÎd. ? - ö. 1534Madde AdıGörüntüle