MEYLÎ, Abdülbâkî Meylî Efendi

(d. ?/? - ö. 1675-76/1086)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdülbâkî Efendi'dir. Kimi kaynaklarda (Özcan 1989: 3/700) İstanbullu olduğu belirtilse de  Tuhfe-i Nâilî'de ve Sicill-i Osmânî 'de Bosnalı olduğu kayıtlıdır. ( Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 3/296; Kurnaz vd. 2001: 996). Meylî, düzenli bir eğitim almış, ardından kırk akçelik medrese müderrisliğine başlamıştır. Meslek hayatında aziller yaşamış ancak bir süre sonra kadı olmuş ve 1086/1675-76 senesinde vefat etmştir

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri 3 C. İstanbul: Çağrı Yay. 

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III.. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı BasımAnkara ). KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.02.2014

Eserlerinden Örnekler

İhâta eylemiş ceyş-i hatı ruhsâr-ı cânân

Yazık iklîm-i emn-âbâd-ı hüsne yad ayak basmış

(Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakayık-ı Numaniye ve Zeyilleri 3 C. İstanbul: Çağrı Yay. 700)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Doğum YeriGörüntüle
2İFFETÎ, Ebezâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Doğum YeriGörüntüle
3Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Doğum YılıGörüntüle
5İFFETÎ, Ebezâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Doğum YılıGörüntüle
6Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Ölüm YılıGörüntüle
8İFFETÎ, Ebezâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Ölüm YılıGörüntüle
9Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27MeslekGörüntüle
11İFFETÎ, Ebezâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62MeslekGörüntüle
12Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İFFETÎ, Ebezâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1826-27Madde AdıGörüntüle
17İFFETÎ, Ebezâde Mehmed İffetî Efendid. ? - ö. 1661-62Madde AdıGörüntüle
18Emine Çaykarad. 1964 - ö. ?Madde AdıGörüntüle