MEYLÎ, Meylî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Meylî’dir. Bezzaz (manifaturacı) olduğu için Bezzaz Meylî Çelebi olarak tanındı. Kör Meylî diye de meşhur oldu. Vefat tarihi bilinmemektedir. Âlî (İsen 1994: 277) ve Âşık Çelebi (Kılıç 2010: 837)’ye göre bir gözü kör, bir kolu çolak ve bir ayağı sakattır. Âşık Çelebi (Kılıç 2010: 837) daha da ileri giderek şairi şeytana benzetmektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Âşık Çelebi (Kılıç 2010: 837-838), Âlî (İsen 1994: 277), Hasan Çelebi (Sungurhan 2009: 336), Beyanî (Sungurhan 2008: 201), Şemsettin Sami (1996: 4524) ve Fâizî (Kayabaşı 1997: 511)’de şiirlerinden örnekler bulunmaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2006). “Meylî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 350-351.

İsen, Mustafa (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 277. 

Kayabaşı, Bekir (1997). Kâfzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 511.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 837-838.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 997.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 13.06.2014]. 201.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 09.06.2014]. 336.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4524.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Meylî Çelebi (Kör)”. İstanbul: Dergâh Yay. 323.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi‘r

Murg-ı dil ey yüzi gül kûyuna varmag ister

Talbınur bâl ü peri yog iken uçmag ister

Agladugum bu ki her-dem benüm ol serv-i sehî

Reh-i ışkında gözüm yaşını urmag ister

Virdügi rif‘ate ey dil felegün aldanma

Seni bir lu‘b ile ol gökden uçurmag ister

Diger

Güldügünce karşudan nâz ile cânânum benüm

Yüregüm oynar görince cûş ider cânum benüm

Turmaz akar gözlerümden kan ile yaşum benüm

Gelmedi kaldı benüm bükülmedük başum benüm

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 09.06.2014]. 336).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
2B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Doğum YeriGörüntüle
3HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Doğum YılıGörüntüle
6HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Ölüm YılıGörüntüle
9HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900MeslekGörüntüle
11B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801MeslekGörüntüle
12HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
17B‘İS, Kasab-zâde Ahmed Bâ‘is Efendid. ? - ö. 1800-1801Madde AdıGörüntüle
18HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle