MEYLÎ, Meylî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Meylî’dir. Bezzaz (manifaturacı) olduğu için Bezzaz Meylî Çelebi olarak tanındı. Kör Meylî diye de meşhur oldu. Vefat tarihi bilinmemektedir. Âlî (İsen 1994: 277) ve Âşık Çelebi (Kılıç 2010: 837)’ye göre bir gözü kör, bir kolu çolak ve bir ayağı sakattır. Âşık Çelebi (Kılıç 2010: 837) daha da ileri giderek şairi şeytana benzetmektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Âşık Çelebi (Kılıç 2010: 837-838), Âlî (İsen 1994: 277), Hasan Çelebi (Sungurhan 2009: 336), Beyanî (Sungurhan 2008: 201), Şemsettin Sami (1996: 4524) ve Fâizî (Kayabaşı 1997: 511)’de şiirlerinden örnekler bulunmaktadır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân (2006). “Meylî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 6. Ankara: AKM Yay. 350-351.

İsen, Mustafa (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 277. 

Kayabaşı, Bekir (1997). Kâfzâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş‘âr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 511.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ, İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 837-838.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 997.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 13.06.2014]. 201.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 09.06.2014]. 336.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 6. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 4524.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1986). C. 6. “Meylî Çelebi (Kör)”. İstanbul: Dergâh Yay. 323.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 19.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Şi‘r

Murg-ı dil ey yüzi gül kûyuna varmag ister

Talbınur bâl ü peri yog iken uçmag ister

Agladugum bu ki her-dem benüm ol serv-i sehî

Reh-i ışkında gözüm yaşını urmag ister

Virdügi rif‘ate ey dil felegün aldanma

Seni bir lu‘b ile ol gökden uçurmag ister

Diger

Güldügünce karşudan nâz ile cânânum benüm

Yüregüm oynar görince cûş ider cânum benüm

Turmaz akar gözlerümden kan ile yaşum benüm

Gelmedi kaldı benüm bükülmedük başum benüm

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 09.06.2014]. 336).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YeriGörüntüle
2AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GAZÂLÎ, Deli Biraderd. ? - ö. 1534/36Doğum YeriGörüntüle
4EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Doğum YılıGörüntüle
5AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GAZÂLÎ, Deli Biraderd. ? - ö. 1534/36Doğum YılıGörüntüle
7EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Ölüm YılıGörüntüle
8AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GAZÂLÎ, Deli Biraderd. ? - ö. 1534/36Ölüm YılıGörüntüle
10EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536MeslekGörüntüle
11AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12GAZÂLÎ, Deli Biraderd. ? - ö. 1534/36MeslekGörüntüle
13EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GAZÂLÎ, Deli Biraderd. ? - ö. 1534/36Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎRÎ, Mevlânâ Seyyid Mahmûdd. ? - ö. 1536Madde AdıGörüntüle
17AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18GAZÂLÎ, Deli Biraderd. ? - ö. 1534/36Madde AdıGörüntüle