MİSÂLÎ, Hasan Çelebi

(d. ?/? - ö. 1608/1017)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hasan’dır. Edirneli’dir. Önceleri meslek sahibi biriyken ilim ve marifet sahibi bilginlerle bir arada bulunduktan sonra ilim tahsil etmeye yöneldi. Yetenekleri sayesinde kısa zamanda yaşıtlarının arasından sıyrıldı. Bir süre muamma yazmayla uğraştı ve bu dalda da maharetiyle ün saldı. Adına yakışır, güzel ahlaklı, irfan sahibi ve benzeri olmayan bir şairdir. Gençliğinin ilk yıllarında dahi duyulmamış manalar bulmada mahirdir ve akıcı üslûbuyla devrinin şairleri arasında nadir kişilerdendir. Bulduğu yeni hayallerle yazdığı sağlam ve başarılı şiirlerinin herkesçe beğenildiği konusunda biyografik kaynaklar hemfikirdir. Aşık Çelebi, Misâlî için “Ümit edilir ki yakın zamanda gökyüzünün hilâli gibi parmakla gösterilen biri olsun” temennisinde bulunur ve onun şairliği hakkında “bu birkaç beyit ve matla o gökyüzünün güneşinin yaradılışından yükselmiş ve parlamıştır” şeklinde övgüde bulunur. Ahdî de şiirlerinde yer verdiği güzel manalar ve hayallerle ilgili Misâlî hakkında övgü dolu sözler sarfeder ve onun “bu” redifli gazeline kendisinin yazdığı nazireye tezkiresinde yer verir (Solmaz 2009: 278).

Bursalı Mehmed Tahir ölümüne yazılan “Hiç dehre Misâli gelmeye hayfâ” mısraını kaydeder ve buradan hareketle ölüm tarihinin 1017/1608 olduğunu ve Yenikapı Mevlevihanesi güzergahında medfun olduğunu söyler (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: C.2, 416).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tâhir (1333). Osmanlı Müellifleri. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz Süleyman (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10730,aggpdf.pdf?0 [erişim tarihi 09.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ.http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi 09.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi,Tezkiretü'ş-Şu’arâ http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi 09.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 10.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Dime sen pây-bûsa ‘âşık-ı zârı muhâldür bu

Öperler sâ’id-i sîmînüni eller güzeldür bu

Koyup kûyunda gönlüm râh-ı ‘ışkun ihtiyâr itdüm

Gönül kalsun begüm yol kalmasun dirler meseldür bu

Hat-ı ruhsârı vasfında o mâh-ı âlem-ârânun

Nazîre dinmez sana ey Misâlî bir gazeldür bu (Kılıç 2010: 782)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Doğum YeriGörüntüle
2HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Doğum YılıGörüntüle
5HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Ölüm YılıGörüntüle
8HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞÎRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞÎRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEHÎDÎ, Derviş Seyyid Hüseyin Şehîdî Efendid. ? - ö. 1671-72Madde AdıGörüntüle
14HIFZÎ, Hıfzî Mehmed Efendi, Sarı Memid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ŞÎRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle