MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1870/1286)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı İsmail Hakkı Dede'dir. Şiirlerinde Mislî mahlasını kullandı. Beşiktaş (Bahâriye) Mevlevîhânesi'nde yetişti. Dedelik payesini aldı. Hayatı hakkında kaynaklarda başka bilgi bulunmayan Mislî, 1286/1870 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Başka nüshası bilinmeyen ve müellif nüshası olduğu belirtilen Dîvân, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Ty. No: 318'de bulunmaktadır. Toplam 127 varak olan bu eser üzerine Emrah Gökçe tarafından bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. Bu teze göre Dîvân'da toplam 446 manzume yer almaktadır ve bu manzumelerin toplam beyit sayısı 3337'dir. Dîvân'da 349 gazel, 23 kaside, 17 murabba, 14 rubai, 10 muhammes ve tahmis, 45 müseddes ve tesdis, 2 müsemmen ve tesmin, 4 müstezad, 1 satranç, 2 mesnevi, 2 terkib-i bend, 1 terci-i bend, 2 kıt‘a, 14 müfred yer almaktadır (Gökçe 2011: 15).

Kaynakça

Gökçe, Emrah (2011). "Mislî İsmâ'il Hakkı ve Divanı". Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 31.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bilirim sen de âşıksın o yâre dil safâdan geç

Ziyâ-yı hüsnünü der-dest edip gayrı ziyâdan geç

Hayâl-i vech-i dilberden sana bir özge ni‘met yok

Yeter bî-kârlıgın bunca bu bîhûde hevâdan geç

Yanında ehl-i uşşâkın ki yekdir lutf ile kahrı

Nedir âzâr-ı dil olmak bu bezm-i bî-vefâdan geç

Mahabbet râhını bârân-ı eşkin ile sîrâb et

Kanâ‘at mülküne hâkân olup fikr-i kabâdan geç

Ya ol mey-hânede pâ-best ayagın atma yek taşra

Bulup bir gûşe-i uzlet tehî-dil merhabâdan geç

Serip bir post hum u sahbâyı nezdinde safâ-yâb ol

Bırakma dest-i sâkîyi bu cây-ı âsiyâdan geç

Yed-i pîr-i mugânda mahzenin miftâhı ey Mislî

Soyun varlıgını neng ü vücûd-ı nâ-sezâdan geç

Gökçe, Emrah (2011). "Mislî İsmâ'il Hakkı ve Divanı". Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 178.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NUTKÎ, Ebubekir Efendizâde Şeyh Seyyid Ali Deded. ? - ö. 1794-95Doğum YeriGörüntüle
2MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Doğum YeriGörüntüle
3Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975Doğum YeriGörüntüle
4NUTKÎ, Ebubekir Efendizâde Şeyh Seyyid Ali Deded. ? - ö. 1794-95Doğum YılıGörüntüle
5MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Doğum YılıGörüntüle
6Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975Doğum YılıGörüntüle
7NUTKÎ, Ebubekir Efendizâde Şeyh Seyyid Ali Deded. ? - ö. 1794-95Ölüm YılıGörüntüle
8MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Ölüm YılıGörüntüle
9Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975Ölüm YılıGörüntüle
10NUTKÎ, Ebubekir Efendizâde Şeyh Seyyid Ali Deded. ? - ö. 1794-95MeslekGörüntüle
11MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666MeslekGörüntüle
12Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975MeslekGörüntüle
13NUTKÎ, Ebubekir Efendizâde Şeyh Seyyid Ali Deded. ? - ö. 1794-95Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NUTKÎ, Ebubekir Efendizâde Şeyh Seyyid Ali Deded. ? - ö. 1794-95Madde AdıGörüntüle
17MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Madde AdıGörüntüle
18Atsız, Hüseyin Nihald. 12 Ocak 1905 - ö. 11 Aralık 1975Madde AdıGörüntüle