MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1870/1286)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı İsmail Hakkı Dede'dir. Şiirlerinde Mislî mahlasını kullandı. Beşiktaş (Bahâriye) Mevlevîhânesi'nde yetişti. Dedelik payesini aldı. Hayatı hakkında kaynaklarda başka bilgi bulunmayan Mislî, 1286/1870 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Başka nüshası bilinmeyen ve müellif nüshası olduğu belirtilen Dîvân, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Ty. No: 318'de bulunmaktadır. Toplam 127 varak olan bu eser üzerine Emrah Gökçe tarafından bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. Bu teze göre Dîvân'da toplam 446 manzume yer almaktadır ve bu manzumelerin toplam beyit sayısı 3337'dir. Dîvân'da 349 gazel, 23 kaside, 17 murabba, 14 rubai, 10 muhammes ve tahmis, 45 müseddes ve tesdis, 2 müsemmen ve tesmin, 4 müstezad, 1 satranç, 2 mesnevi, 2 terkib-i bend, 1 terci-i bend, 2 kıt‘a, 14 müfred yer almaktadır (Gökçe 2011: 15).

Kaynakça

Gökçe, Emrah (2011). "Mislî İsmâ'il Hakkı ve Divanı". Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 31.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bilirim sen de âşıksın o yâre dil safâdan geç

Ziyâ-yı hüsnünü der-dest edip gayrı ziyâdan geç

 

Hayâl-i vech-i dilberden sana bir özge ni‘met yok

Yeter bî-kârlıgın bunca bu bîhûde hevâdan geç

 

Yanında ehl-i uşşâkın ki yekdir lutf ile kahrı

Nedir âzâr-ı dil olmak bu bezm-i bî-vefâdan geç

 

Mahabbet râhını bârân-ı eşkin ile sîrâb et

Kanâ‘at mülküne hâkân olup fikr-i kabâdan geç

 

Ya ol mey-hânede pâ-best ayagın atma yek taşra

Bulup bir gûşe-i uzlet tehî-dil merhabâdan geç

 

Serip bir post hum u sahbâyı nezdinde safâ-yâb ol

Bırakma dest-i sâkîyi bu cây-ı âsiyâdan geç

 

Yed-i pîr-i mugânda mahzenin miftâhı ey Mislî

Soyun varlıgını neng ü vücûd-ı nâ-sezâdan geç

Gökçe, Emrah (2011). "Mislî İsmâ'il Hakkı ve Divanı". Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 178.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ölez, Ş. Avnid. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Doğum YeriGörüntüle
2FÂ’İZ, Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendid. 1674-75 - ö. 27 Şubat 1722Doğum YeriGörüntüle
3NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Doğum YeriGörüntüle
4Ölez, Ş. Avnid. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Doğum YılıGörüntüle
5FÂ’İZ, Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendid. 1674-75 - ö. 27 Şubat 1722Doğum YılıGörüntüle
6NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Doğum YılıGörüntüle
7Ölez, Ş. Avnid. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ’İZ, Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendid. 1674-75 - ö. 27 Şubat 1722Ölüm YılıGörüntüle
9NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Ölüm YılıGörüntüle
10Ölez, Ş. Avnid. 1932 - ö. 18 Aralık 2010MeslekGörüntüle
11FÂ’İZ, Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendid. 1674-75 - ö. 27 Şubat 1722MeslekGörüntüle
12NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34MeslekGörüntüle
13Ölez, Ş. Avnid. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂ’İZ, Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendid. 1674-75 - ö. 27 Şubat 1722Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ölez, Ş. Avnid. 1932 - ö. 18 Aralık 2010Madde AdıGörüntüle
17FÂ’İZ, Câbîzâde Halîl Fâ’iz Efendid. 1674-75 - ö. 27 Şubat 1722Madde AdıGörüntüle
18NİGÂHÎd. ? - ö. 1533/34Madde AdıGörüntüle