MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1286/1870)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı İsmail Hakkı Dede'dir. Şiirlerinde Mislî mahlasını kullandı. Beşiktaş (Bahâriye) Mevlevîhânesi'nde yetişti. Dedelik payesini aldı. Hayatı hakkında kaynaklarda başka bilgi bulunmayan Mislî, 1286/1870 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Başka nüshası bilinmeyen ve müellif nüshası olduğu belirtilen Dîvân, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Ty. No: 318'de bulunmaktadır. Toplam 127 varak olan bu eser üzerine Emrah Gökçe tarafından bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. Bu teze göre Dîvân'da toplam 446 manzume yer almaktadır ve bu manzumelerin toplam beyit sayısı 3337'dir. Dîvân'da 349 gazel, 23 kaside, 17 murabba, 14 rubai, 10 muhammes ve tahmis, 45 müseddes ve tesdis, 2 müsemmen ve tesmin, 4 müstezad, 1 satranç, 2 mesnevi, 2 terkib-i bend, 1 terci-i bend, 2 kıt‘a, 14 müfred yer almaktadır (Gökçe 2011: 15).

Kaynakça

Gökçe, Emrah (2011). "Mislî İsmâ'il Hakkı ve Divanı". Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 31.12.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bilirim sen de âşıksın o yâre dil safâdan geç

Ziyâ-yı hüsnünü der-dest edip gayrı ziyâdan geç

Hayâl-i vech-i dilberden sana bir özge ni‘met yok

Yeter bî-kârlıgın bunca bu bîhûde hevâdan geç

Yanında ehl-i uşşâkın ki yekdir lutf ile kahrı

Nedir âzâr-ı dil olmak bu bezm-i bî-vefâdan geç

Mahabbet râhını bârân-ı eşkin ile sîrâb et

Kanâ‘at mülküne hâkân olup fikr-i kabâdan geç

Ya ol mey-hânede pâ-best ayagın atma yek taşra

Bulup bir gûşe-i uzlet tehî-dil merhabâdan geç

Serip bir post hum u sahbâyı nezdinde safâ-yâb ol

Bırakma dest-i sâkîyi bu cây-ı âsiyâdan geç

Yed-i pîr-i mugânda mahzenin miftâhı ey Mislî

Soyun varlıgını neng ü vücûd-ı nâ-sezâdan geç

(Gökçe, Emrah (2011). "Mislî İsmâ'il Hakkı ve Divanı". Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi. 178.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778Doğum YeriGörüntüle
3HÂŞİM, Seyyid Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1723Doğum YeriGörüntüle
4Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778Doğum YılıGörüntüle
6HÂŞİM, Seyyid Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1723Doğum YılıGörüntüle
7Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778Ölüm YılıGörüntüle
9HÂŞİM, Seyyid Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1723Ölüm YılıGörüntüle
10Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778MeslekGörüntüle
12HÂŞİM, Seyyid Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1723MeslekGörüntüle
13Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂŞİM, Seyyid Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1723Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Füsun Erbulakd. 25 Haziran 1943 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778Madde AdıGörüntüle
18HÂŞİM, Seyyid Mehmed Hâşim Efendid. ? - ö. Nisan-Mayıs 1723Madde AdıGörüntüle