MÜFÎD

(d. ?/? - ö. 1139/1726-27)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Müfîd Seyyid Abdülkerim. Bursalı Nakşbendî şeyhidir. 1139/1726-27 senesinde hac yolundan dönerken vefat etmiştir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 387-388.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2015
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Bûs-ı la'lün virdî cânâ neşve-i dîğer bana

Şimdi reng-i bî-hodîdür gerdiş-i sâgar bana


***


Sünbül ü gülden güler yüz vech ile zülf ü ruhun

Ey bahâr-ı ârzû hoş-bûy u hoşter bana

***

Gülzârun âb u tâbı gelüp cûyveş yine

Yârân çekildi ûyı çemenzâra mevc mevc

***


Geçmez ey hâce ferîd-i asr isen de marifet

Söz miyân-ı halkda şimdi hemân zerdür geçer


***


Gider tarîkî-i dil sâkıyâ birkaç piyâleyle

Bir iki câm olınca hâne hergiz bî-ziyâ olmaz

***


Kedû-yı mey muhît-i gamda dâim der-bagal ister

Müfîdâ hergiz ol deryâ-yı bî-bünde şinâ olmaz

***


Yâd-ı ruhunla âh idüp ey meh degül nücûm

Yir yir sipihre dâg-zen oldı zebânemüz

***


Yâre arz it bî-zebân sûz-ı dilün pervâneveş

Âleme râz-ı nihânun söyleme bülbül gibi

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (2009). İsmail Beliğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay. 387-388.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FERRÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FERRÛHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FERRÛHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FERRÛHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FERRÛHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ULVÎ, Hüseyin Ulvî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15SAVMÎ, Ramazand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle