MUHLİSÎ/DEFTERÎ, Halîl Muhlis Efendi b. Îsâ Efendi

(d. 914/1508 - ö. 976/1568)
divan şairi, müderris, defterdar
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

914/1508 yılında doğdu. Asıl adı Halîl olup şiirlerinde bazen Muhlisî bazen de Defterî mahlasını kullandı. İsâ Paşa’nın oğludur. Çandarlı Kara Halîl sanıyla bilinen Hayreddîn Paşa sülalesindendir. Şeyhülislâm Sa’dî Efendi’nin hizmetinde bulundu. Dâvud Paşa ve Ali Paşa-yı Atîk medresesi müderrisliği yaptı. Daha sonra Şehzâde Bâyezîd’in oğlu Sultân Orhan’a lâlâ olan Muhlisî, 967/1559 yılında Budin defterdarlığına atandı. Bu görevini devam ettirirken 976/1568 yılında vefat etti. İlim ve irfan sahibi olan şairin, şiirleri de ölçülü, güzel ve akıcıdır (Özcan 1989: 122, 123).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 12.12.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAŞÛKÎ, Kemald. 1508 - ö. 1528Doğum YılıGörüntüle
2VEZNÎ, Veznedâr Sinan Beyzâde Mustafa Çelebid. ? - ö. 1568\\\\\\\\\\\\\\\'den önceÖlüm YılıGörüntüle
3YAKÎNÎ, Kadı İmâd Sinan-zâded. ? - ö. 1568/69Ölüm YılıGörüntüle
4NÛRÎ, Yusuf Nûrî Efendid. ? - ö. 975/1568\'den önceÖlüm YılıGörüntüle
5FAZÎL, Cemâl-zâde Fazîl Çelebi b. Zenbilli Ali Efendid. 1514 - ö. 1583MeslekGörüntüle
6Dülbend-zâde/Tülbendci-zâde, Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
7MEYLÎ, Bayram-zâde Zekeriyya Efendid. 1514 - ö. 1592MeslekGörüntüle
8HÂTİFÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1591Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9KÂRÎ, Karesî Ahmed Vefâyi Efendid. ? - ö. 1596Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10AŞÇI-ZÂDE HASAN, Hasan Çelebid. ? - ö. 1535Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MUHAMMED/MEHMED, Çelebi Mehmed, Çelebi Sultân Muhammed bin Yıldırım Bâyezîdd. 1386/1387 - ö. Mayıs-Haziran1421Madde AdıGörüntüle
12İSKENDER PAŞA-ZÂDE, Derviş Bey b. İskender Paşad. 1529 - ö. 1590Madde AdıGörüntüle
13ABDÜRREZZÂK BÂHİR EFENDİd. ? - ö. 1860Madde AdıGörüntüle