MUHTÂR

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayserilidir. Asıl adı, eğitimi, doğum ve ölüm tarihi gibi hayatına dair hemen hiçbir konuda bilgi yoktur. Varlığından iki kitâbedeki tarih manzumeleri sayesinde haberdar olunabilen şair hakkında tek bilinen Talaslı Ali Sâib Paşa’nın serasker mektupçuluğunu yapmış olmasıdır (Erkiletlioğlu 1996: 221). Kayseri’nin Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi’nde Ali Sâib Paşa’nın yaptırmış olduğu ve bugün iç kapı girişinde yazılı olan bir kitabe 1304/1886-87 ile yine Talas’taki Ali Sâib Paşa’nın, annesi Esmâ Hâtun adına yaptırdığı Talas Mezarlığı’nın doğu köşesinde bulunan Esmâ Hâtun Kümbeti kitabesindeki 1307/1889-90 tarihlerinden ve Ali Sâib Paşa’nın vefatına 1309/1891-92 düştüğü tarih manzumesinden şairin 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı, muhtemelen 20. yüzyılı da idrak ettiği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Diriöz, Meserret ve Haydar Ali Diriöz (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşâhiri). Kayseri.

Erkiletlioğlu, Halit (1996). Osmanlılar Zamanında Kayseri. Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yay.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Nûr-ı mihrâb-ı zafer Şâh-ı Hamîdü’ş-şiyemin

Murtazâ-menkabe ser-askeri Sâ’ib Paşa

 

Pey-rev-i azm-i hüdâ-perver-i şâhânesidir

Arz-ı âsâr-ı diyânetde bilâ reyb ü riyâ

 

İşte bu câmi’ iken çeşm-i cihândan pinhân

Çok zamândan beri mânende-i nûr-ı ma’nâ

 

Yeniden eyledi ihyâsına sarf-ı himmet

Himmeti var ola celb itdi o hakana du’â

 

Tâ ola zîver-i âzân-ı cihân bâng-i ezân

Bâb-ı iclâli ola kıble-i hâcât-revâ

 

Ser-fürû itdi bu târîhe cemâ’at Muhtâr

Kıldı bu mescidi te’sîs Ali Sâ’ib Paşa - 1304

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ahmet Durand. 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ahmet Durand. 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ahmet Durand. 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ahmet Durand. 1974 - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ahmet Durand. 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÜZNÎ, İbrahimd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Celal Fedaid. 09 Eylül 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ahmet Durand. 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle