MUHTÂR

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kayserilidir. Asıl adı, eğitimi, doğum ve ölüm tarihi gibi hayatına dair hemen hiçbir konuda bilgi yoktur. Varlığından iki kitâbedeki tarih manzumeleri sayesinde haberdar olunabilen şair hakkında tek bilinen Talaslı Ali Sâib Paşa’nın serasker mektupçuluğunu yapmış olmasıdır (Erkiletlioğlu 1996: 221). Kayseri’nin Talas ilçesi Kiçiköy Mahallesi’nde Ali Sâib Paşa’nın yaptırmış olduğu ve bugün iç kapı girişinde yazılı olan bir kitabe 1304/1886-87 ile yine Talas’taki Ali Sâib Paşa’nın, annesi Esmâ Hâtun adına yaptırdığı Talas Mezarlığı’nın doğu köşesinde bulunan Esmâ Hâtun Kümbeti kitabesindeki 1307/1889-90 tarihlerinden ve Ali Sâib Paşa’nın vefatına 1309/1891-92 düştüğü tarih manzumesinden şairin 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı, muhtemelen 20. yüzyılı da idrak ettiği anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Diriöz, Meserret ve Haydar Ali Diriöz (1991). Ahmed Nazif, Kayseri Meşhurları (Kayseriyye Meşâhiri). Kayseri.

Erkiletlioğlu, Halit (1996). Osmanlılar Zamanında Kayseri. Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yay.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Nûr-ı mihrâb-ı zafer Şâh-ı Hamîdü’ş-şiyemin

Murtazâ-menkabe ser-askeri Sâ’ib Paşa

 

Pey-rev-i azm-i hüdâ-perver-i şâhânesidir

Arz-ı âsâr-ı diyânetde bilâ reyb ü riyâ

 

İşte bu câmi’ iken çeşm-i cihândan pinhân

Çok zamândan beri mânende-i nûr-ı ma’nâ

 

Yeniden eyledi ihyâsına sarf-ı himmet

Himmeti var ola celb itdi o hakana du’â

 

Tâ ola zîver-i âzân-ı cihân bâng-i ezân

Bâb-ı iclâli ola kıble-i hâcât-revâ

 

Ser-fürû itdi bu târîhe cemâ’at Muhtâr

Kıldı bu mescidi te’sîs Ali Sâ’ib Paşa - 1304

(Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay. 201.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÜRÛĞÎd. ? - ö. 1614/15Doğum YeriGörüntüle
3HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Doğum YeriGörüntüle
4GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FÜRÛĞÎd. ? - ö. 1614/15Doğum YılıGörüntüle
6HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Doğum YılıGörüntüle
7GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FÜRÛĞÎd. ? - ö. 1614/15Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Ölüm YılıGörüntüle
10GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FÜRÛĞÎd. ? - ö. 1614/15MeslekGörüntüle
12HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776MeslekGörüntüle
13GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÜRÛĞÎd. ? - ö. 1614/15Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÖZÜBENLİ, Mustafa Önderd. 1940 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FÜRÛĞÎd. ? - ö. 1614/15Madde AdıGörüntüle
18HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Madde AdıGörüntüle