MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Biyografik kaynakların peygamber neslinden geldiği konusunda ittifak ettiği Muhtârî, Âlî’ye göre Edirneli, Ahdî ve Beyânî’ye göre İstanbullu’dur. Ahur Emîri diye tanınan Emir Hasan’ın torunu, şair Haşîmî’nin oğludur. Ağabeyi olan Emîrî (ö.988/1580)de şairdir (Kılıç: 2010, 794). Dönemin şairleri ve bilginlerinden belagat tahsil etti ve söylediği güzel şiirler ile genç yaşta ün kazandı.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî).  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219145/h/agm.pdf [erişim tarihi 06.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi 06.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâhttp:// ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739, tsmetinbpdf. pdf?0 [erişim tarihi 06.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Hiddetde kalb-i yâr katı âhenîndür

Nerm iden anı âh ile sûz enîndür

 

Geh câna od urup gehi tedkîn-i sûz iden

Ol la’l-i âbdâr u ruh-ı âteşîndür

 

Başun göge irürse de germ olma gün gibi

Ser-menzilin bu yolda çü zîr-i zemîndür

(İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 325)

xx

Meydân-ı ‘îde döndi gülistân bi-aynihi

Dolaba bindi anda döner turma cûy-bâr

 

Şâh-ı bahârun emri ile gül tonanmasın

Bâzâr-ı şehr-i gülşene teşbîh ider hezâr

 

Kalbünde kalmaz idi yir ile gubâr-ı gam

Muhtârî depreneydi murâdunca rûzgâr

(Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 795)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
2ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Doğum YeriGörüntüle
4ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
5ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Doğum YılıGörüntüle
7ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
8ATÂd. 1829 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893MeslekGörüntüle
11ATÂd. 1829 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787MeslekGörüntüle
13ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ATÂd. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEMS, Osman Şems Efendid. 1814 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
17ATÂd. 1829 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ŞAHİN GİRAYd. 1745 - ö. 1787Madde AdıGörüntüle