MUHTÂRÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Biyografik kaynakların peygamber neslinden geldiği konusunda ittifak ettiği Muhtârî, Âlî’ye göre Edirneli, Ahdî ve Beyânî’ye göre İstanbullu’dur. Ahur Emîri diye tanınan Emir Hasan’ın torunu, şair Haşîmî’nin oğludur. Ağabeyi olan Emîrî (ö.988/1580)de şairdir (Kılıç: 2010, 794). Dönemin şairleri ve bilginlerinden belagat tahsil etti ve söylediği güzel şiirler ile genç yaşta ün kazandı.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî).  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219145/h/agm.pdf [erişim tarihi 06.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi 06.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâhttp:// ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739, tsmetinbpdf. pdf?0 [erişim tarihi 06.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Hiddetde kalb-i yâr katı âhenîndür

Nerm iden anı âh ile sûz enîndür

 

Geh câna od urup gehi tedkîn-i sûz iden

Ol la’l-i âbdâr u ruh-ı âteşîndür

 

Başun göge irürse de germ olma gün gibi

Ser-menzilin bu yolda çü zîr-i zemîndür

(İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 325)

xx

Meydân-ı ‘îde döndi gülistân bi-aynihi

Dolaba bindi anda döner turma cûy-bâr

 

Şâh-ı bahârun emri ile gül tonanmasın

Bâzâr-ı şehr-i gülşene teşbîh ider hezâr

 

Kalbünde kalmaz idi yir ile gubâr-ı gam

Muhtârî depreneydi murâdunca rûzgâr

(Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 795)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Doğum YeriGörüntüle
2Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HEMDEMÎ, Solak-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1657Doğum YeriGörüntüle
4MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Doğum YılıGörüntüle
5Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HEMDEMÎ, Solak-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1657Doğum YılıGörüntüle
7MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Ölüm YılıGörüntüle
8Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HEMDEMÎ, Solak-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1657Ölüm YılıGörüntüle
10MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58MeslekGörüntüle
11Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HEMDEMÎ, Solak-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1657MeslekGörüntüle
13MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HEMDEMÎ, Solak-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1657Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEYLÎ, Ali Çelebid. ? - ö. 1657-58Madde AdıGörüntüle
17Nadir Paksoyd. 07 Şubat 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HEMDEMÎ, Solak-zâde Mehmed Çelebid. ? - ö. 1657Madde AdıGörüntüle