MUHTARÎ, Emir Hâşimzâde/Hâşimîzâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Biyografik kaynakların peygamber neslinden geldiği konusunda ittifak ettiği Muhtârî, Âlî’ye göre Edirneli, Ahdî ve Beyânî’ye göre İstanbullu’dur. Ahur Emîri diye tanınan Emir Hasan’ın torunu, şair Haşîmî’nin oğludur. Ağabeyi olan Emîrî (ö.988/1580)de şairdir (Kılıç: 2010, 794). Dönemin şairleri ve bilginlerinden belagat tahsil etti ve söylediği güzel şiirler ile genç yaşta ün kazandı.

Kaynakça

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî).  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219145/h/agm.pdf [erişim tarihi 06.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi 06.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâhttp:// ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739, tsmetinbpdf. pdf?0 [erişim tarihi 06.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Hiddetde kalb-i yâr katı âhenîndür

Nerm iden anı âh ile sûz enîndür

Geh câna od urup gehi tedkîn-i sûz iden

Ol la’l-i âbdâr u ruh-ı âteşîndür

Başun göge irürse de germ olma gün gibi

Ser-menzilin bu yolda çü zîr-i zemîndür (İsen, 1994: 325)

xx

Meydân-ı ‘îde döndi gülistân bi-aynihi

Dolaba bindi anda döner turma cûy-bâr

Şâh-ı bahârun emri ile gül tonanmasın

Bâzâr-ı şehr-i gülşene teşbîh ider hezâr

Kalbünde kalmaz idi yir ile gubâr-ı gam

Muhtârî depreneydi murâdunca rûzgâr (Kılıç, 2010: 795)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Jozef Habib Gerezd. 14 Haziran 1926 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Jozef Habib Gerezd. 14 Haziran 1926 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Jozef Habib Gerezd. 14 Haziran 1926 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Jozef Habib Gerezd. 14 Haziran 1926 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Jozef Habib Gerezd. 14 Haziran 1926 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Jozef Habib Gerezd. 14 Haziran 1926 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18GIYÂSÎ, Kadı Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle