MUHTARÎ, Emir Hâşimzâde/Hâşimîzâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Biyografik kaynakların peygamber neslinden geldiği konusunda ittifak ettiği Muhtârî, Âlî’ye göre Edirneli, Ahdî ve Beyânî’ye göre İstanbullu’dur. Ahur Emîri diye tanınan Emir Hasan’ın torunu, şair Haşîmî’nin oğludur. Ağabeyi olan Emîrî (ö.988/1580)de şairdir (Kılıç: 2010, 794). Dönemin şairleri ve bilginlerinden belagat tahsil etti ve söylediği güzel şiirler ile genç yaşta ün kazandı.

Kaynakça

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî).  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219145/h/agm.pdf [erişim tarihi 06.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi 06.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâhttp:// ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739, tsmetinbpdf. pdf?0 [erişim tarihi 06.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Hiddetde kalb-i yâr katı âhenîndür

Nerm iden anı âh ile sûz enîndür

Geh câna od urup gehi tedkîn-i sûz iden

Ol la’l-i âbdâr u ruh-ı âteşîndür

Başun göge irürse de germ olma gün gibi

Ser-menzilin bu yolda çü zîr-i zemîndür (İsen, 1994: 325)

xx

Meydân-ı ‘îde döndi gülistân bi-aynihi

Dolaba bindi anda döner turma cûy-bâr

Şâh-ı bahârun emri ile gül tonanmasın

Bâzâr-ı şehr-i gülşene teşbîh ider hezâr

Kalbünde kalmaz idi yir ile gubâr-ı gam

Muhtârî depreneydi murâdunca rûzgâr (Kılıç, 2010: 795)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ES'AD, Koruağasızâde Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1764-1766Doğum YeriGörüntüle
3Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Doğum YeriGörüntüle
4MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ES'AD, Koruağasızâde Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1764-1766Doğum YılıGörüntüle
6Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Doğum YılıGörüntüle
7MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ES'AD, Koruağasızâde Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1764-1766Ölüm YılıGörüntüle
9Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Ölüm YılıGörüntüle
10MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ES'AD, Koruağasızâde Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1764-1766MeslekGörüntüle
12Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887MeslekGörüntüle
13MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ES'AD, Koruağasızâde Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1764-1766Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MAHVÎ, Mahvî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ES'AD, Koruağasızâde Mehmed Es'ad Efendid. ? - ö. 1764-1766Madde AdıGörüntüle
18Beşir Fuatd. 1852 - ö. 5 Şubat 1887Madde AdıGörüntüle