MUHTARÎ, Emir Hâşim-zâde/Hâşimî-zâde Seyyid Ahmed Muhtar Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Biyografik kaynakların peygamber neslinden geldiği konusunda ittifak ettiği Muhtârî, Âlî’ye göre Edirneli, Ahdî ve Beyânî’ye göre İstanbullu’dur. Ahur Emîri diye tanınan Emir Hasan’ın torunu, şair Haşîmî’nin oğludur. Ağabeyi olan Emîrî (ö.988/1580)de şairdir (Kılıç: 2010, 794). Dönemin şairleri ve bilginlerinden belagat tahsil etti ve söylediği güzel şiirler ile genç yaşta ün kazandı.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz Süleyman (hzl.) (2009). Gülşen-i Şu’arâ (Bağdatlı Ahdî).  http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219145/h/agm.pdf [erişim tarihi 06.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2008). Beyânî,Tezkiretü'ş-Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi 06.02.2014]

Sungurhan-Eyduran Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü'ş-Şu’arâhttp:// ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739, tsmetinbpdf. pdf?0 [erişim tarihi 06.02.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 07.02.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hiddetde kalb-i yâr katı âhenîndür

Nerm iden anı âh ile sûz enîndür

 

Geh câna od urup gehi tedkîn-i sûz iden

Ol la’l-i âbdâr u ruh-ı âteşîndür

 

Başun göge irürse de germ olma gün gibi

Ser-menzilin bu yolda çü zîr-i zemîndür

(İsen Mustafa (hzl.) (1994). Alî, Künhü'l-ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay. 325)

xx

Meydân-ı ‘îde döndi gülistân bi-aynihi

Dolaba bindi anda döner turma cûy-bâr

 

Şâh-ı bahârun emri ile gül tonanmasın

Bâzâr-ı şehr-i gülşene teşbîh ider hezâr

 

Kalbünde kalmaz idi yir ile gubâr-ı gam

Muhtârî depreneydi murâdunca rûzgâr

(Kılıç Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 795)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Doğum YeriGörüntüle
2NÂCÎ, Mustafa Nâcî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RİF\'ATÎ, Bâlî-zâde Abdullah Rif\'atî Efendid. ? - ö. 1683-84Doğum YeriGörüntüle
4Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Doğum YılıGörüntüle
5NÂCÎ, Mustafa Nâcî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RİF\'ATÎ, Bâlî-zâde Abdullah Rif\'atî Efendid. ? - ö. 1683-84Doğum YılıGörüntüle
7Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Ölüm YılıGörüntüle
8NÂCÎ, Mustafa Nâcî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RİF\'ATÎ, Bâlî-zâde Abdullah Rif\'atî Efendid. ? - ö. 1683-84Ölüm YılıGörüntüle
10Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977MeslekGörüntüle
11NÂCÎ, Mustafa Nâcî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12RİF\'ATÎ, Bâlî-zâde Abdullah Rif\'atî Efendid. ? - ö. 1683-84MeslekGörüntüle
13Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂCÎ, Mustafa Nâcî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF\'ATÎ, Bâlî-zâde Abdullah Rif\'atî Efendid. ? - ö. 1683-84Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tarık Mümtaz Gözteped. 1893 - ö. 24 Ocak 1977Madde AdıGörüntüle
17NÂCÎ, Mustafa Nâcî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RİF\'ATÎ, Bâlî-zâde Abdullah Rif\'atî Efendid. ? - ö. 1683-84Madde AdıGörüntüle