MÜNÎFÎ, Mehmed Münîfî Efendi

(d. ?/? - ö. 1078/1667-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Öğrenimini tamamlayıp mülâzım ve müderris oldu. Kırk akça medreseden ayrılmış iken (Özcan 1989: 700) 1078/1667-68 yılında vefat etti. 

 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.177.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 700.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 22.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Mübtelâ olaldan 'aşkına o şûh u âfetün

Kalmadı sabr u karârun gitdi dilden râhatun

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 537.)

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sulhi Dölekd. 20 Eylül 1948 - ö. 7 Kasım 2005Doğum YeriGörüntüle
2KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatDoğum YeriGörüntüle
3ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendi-zâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Doğum YeriGörüntüle
4Sulhi Dölekd. 20 Eylül 1948 - ö. 7 Kasım 2005Doğum YılıGörüntüle
5KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatDoğum YılıGörüntüle
6ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendi-zâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Doğum YılıGörüntüle
7Sulhi Dölekd. 20 Eylül 1948 - ö. 7 Kasım 2005Ölüm YılıGörüntüle
8KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatÖlüm YılıGörüntüle
9ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendi-zâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Ölüm YılıGörüntüle
10Sulhi Dölekd. 20 Eylül 1948 - ö. 7 Kasım 2005MeslekGörüntüle
11KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatMeslekGörüntüle
12ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendi-zâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751MeslekGörüntüle
13Sulhi Dölekd. 20 Eylül 1948 - ö. 7 Kasım 2005Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendi-zâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sulhi Dölekd. 20 Eylül 1948 - ö. 7 Kasım 2005Madde AdıGörüntüle
17KUDSİ, Arap-zâded. ? - ö. 1561-62 Ocak / ŞubatMadde AdıGörüntüle
18ZEYNÎ/ŞÂHÎ, Ak Mahmud Efendi-zâde Zeynelâbidin Efendid. 1667 - ö. 20 Ekim 1751Madde AdıGörüntüle