MÜNİFÎ, Mehmed Münîfî Efendi

(d. ?/? - ö. 1667-68/1078)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Öğrenimini tamamlayıp mülâzım ve müderris oldu. Kırk akça medreden ayrılmış iken (Özcan 1989: 700) 1078/1667-68 yılında vefat etti. 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.177.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 3. İstanbul: Çağrı Yay. 700.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 30.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Mübtelâ olaldan 'aşkına o şûh u âfetün

Kalmadı sabr u karârun gitdi dilden râhatun

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 537)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaDoğum YeriGörüntüle
2ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Bilgili, Gülderend. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaDoğum YılıGörüntüle
5ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Bilgili, Gülderend. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaÖlüm YılıGörüntüle
8ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Bilgili, Gülderend. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaMeslekGörüntüle
11ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Bilgili, Gülderend. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Bilgili, Gülderend. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45'te hayattaMadde AdıGörüntüle
17ADLÎ, Gazi Mustafa Paşa-zâde İbrâhim Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Bilgili, Gülderend. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle