NÂCÎ, Şeyh Hüseyin Nâcî Efendi

(d. ?/? - ö. 1656-58/1067-68)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hüseyin bin Ömer olup Diyarbakırlıdır. Yaşıtları arasında ilim ve irfanıyla tanınmıştır. İlim öğrenmeye azmederek İstanbul’a gitmiş, burada âlim ve fâzıl kimselerle münasebet kurarak mülazım ve müderris olmuştur. 1040/1630-31'de görevinden azledilmiş, 1044/1634-35'te de Bursa kadısı olan İsâ Efendi ile Bursa’ya giderek onun hizmetine girmiş, orada Orhan Câmii imamlığına getirilmiştir. Daha sonra babasının yerine Câmi-i Kebîr’de günlük kürsü şeyhliği yapmış, uzun süre bu görevde kaldıktan sonra kendi evinde bazı öğrencilere ders vermiştir. Vefat tarihi konusunda kaynaklar iki farklı tarih bildirir. Mehmed Süreyyâ'da ölüm tarihi olarak 1068/1657-58 senesi kayıtlıyken (Mehmed Süreyya 1308-15/ 1890-97: 193); Beliğ ve Nâil Tuman'da vefat tarihi 1067/1656-57'dir. (Abdulkadiroğlu 1988: 514; Kurnaz vd. 2001: 1005) Mezarı Pınarbaşı'ndadır. Tarih düşürmedeki yeteneğiyle ün kazanmıştır. Öyle ki, sohbet sırasında bile irticalen tarihler söylediği rivayet edilir. (Abdulkadiroğlu 1988: 321, 348, 514).

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Beliğ İsmail Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî Yâhud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C.2. İstanbul: Matbaa-i Âmire

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). KB Yay. 16

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şakâ’ik-i Nu’mâniye ve Zeyilleri- Fındıklılı İsmet Efendi -Tekmiletü'ş-Şakâik Fi Hakk-ı Ehli'l-Hakâik-. C. 5. İstanbul: Çağrı Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.12.2013

Eserlerinden Örnekler

Ola gelmiş ahibbâ birbirine tuhfe göndermek

Senâdur armaganı mahlasun Nâcî-i hoş-gûyun 

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 1005.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Doğum YeriGörüntüle
2MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3DOST MERYEM, Meryem Özdemird. 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Doğum YılıGörüntüle
5MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6DOST MERYEM, Meryem Özdemird. 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Ölüm YılıGörüntüle
8MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9DOST MERYEM, Meryem Özdemird. 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13MeslekGörüntüle
11MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?MeslekGörüntüle
12DOST MERYEM, Meryem Özdemird. 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DOST MERYEM, Meryem Özdemird. 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REMZÎ, Remzî Mehmed Efendid. 1756-57 - ö. 1812-13Madde AdıGörüntüle
17MİKTAT OKd. 1937 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18DOST MERYEM, Meryem Özdemird. 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle