NAZMÎ, Saraylı

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

 Bu şair hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâ’ir’indeki bir naziresi vesilesiyle varlığından haberdar olabiliyoruz. Kaynaklarda Edirneli Nazmî’den başka, yaşadığı dönem itibarıyla Mecma’u’n-Nezâ’ir’de şiiri yer alması mümkün olan bir Nazmî görünmemektedir. Söz konusu mecmuadaki şiirinin başlığında yer alan “Nazmî-i Sarâyî” başlığından Saraylı olduğu anlaşılmaktadır. Saray adıyla Osmanlı coğrafyasında iki belde bilinmektedir. Biri Saraybosna, diğeri Edirne Vize’ye bağlı “Sarây-ı Vize” diye de bilinen bir nahiye merkezidir. Tezkirelerde Mecma’u’n-Nezâ’ir yazarı Nazmî’nin ölüm tarihi olarak gösterilen, ancak Fuat Köprülü tarafından doğru olmadığı ortaya konulan 955/1548/49 tarihinin Saraylı Nazmî’nin ölüm tarihi olması mümkündür. Nazmî mahlasıyla şiir yazan ve bu Nazmî gibi 15 veya 16. yüzyılda yaşaması mümkün olan bir Nazmî de Pervâne Bey Mecmuası’nda “Nazmî Çelebi-i Kâdî-zâde” başlığı altında bir şiiri (vr. 5a) yer alan şairdir.

Kaynakça

Köksal, M. Fatih (2012). Edirneli Nazmî Mecma’u’n-Nezâ’ir. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-292688/h/edirneli-nazmi-mecmaun-nezair.pdf.

Pervâne Bey. Mecmû’a-i Nezâ’ir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat Nu. 406, vr. 5a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 09.09.2013

Eserlerinden Örnekler

 GAZEL 

 Başum üzre âteş-i gam tâb-ı tâc-ı zer yiter

 Dâğlar cismümde altunlu benek zîver yiter

 Şâh-ı ışkam minnetüm yokdur sipihr ü encüme

 Dûd-ı âhum eşk-i çeşmüm hayme vü leşker yiter

 Saña girde bâliş-i zer-beft-i eflâk ü baña

 Kanlu yaşumla münakkaş seng-i hârâlar yiter

 N’eylerüz çerhüñ hümâ-yı mihr-i zerrîn-bâlini

 Tıfl-ı dil dâmına murg-ı âh-ı âteş-per yiter

 Hayl-i mihnetden halâs olmaga el-hak Nazmiyâ

 Gûşe-i mey-hane hısn u câm-ı mey migfer yiter

(Köksal 2012, s.794)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SEYF-İ SARÂYÎd. ? - ö. 1394’ten sonra ?Doğum YeriGörüntüle
2VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
3DİLŞAD HANIMd. 1901 - ö. 16.12.1985Doğum YeriGörüntüle
4SEYF-İ SARÂYÎd. ? - ö. 1394’ten sonra ?Doğum YılıGörüntüle
5VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6DİLŞAD HANIMd. 1901 - ö. 16.12.1985Doğum YılıGörüntüle
7SEYF-İ SARÂYÎd. ? - ö. 1394’ten sonra ?Ölüm YılıGörüntüle
8VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9DİLŞAD HANIMd. 1901 - ö. 16.12.1985Ölüm YılıGörüntüle
10SEYF-İ SARÂYÎd. ? - ö. 1394’ten sonra ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DİLŞAD HANIMd. 1901 - ö. 16.12.1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SEYF-İ SARÂYÎd. ? - ö. 1394’ten sonra ?Madde AdıGörüntüle
14VEHHAÇ, Alpsarılızâde, Hocazâde Osmand. 1855-56? - ö. 1911Madde AdıGörüntüle
15DİLŞAD HANIMd. 1901 - ö. 16.12.1985Madde AdıGörüntüle