NEDÎM

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Nedîm’in hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda Nedîm’in de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “Nedîm-i Konevî” ibaresinden Nedîm’in Konyalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 40b.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Nedîm-i Konevî

Dehrüñ şatıranc lu‘bına beñzer sâl ile mâhı

Kec-revlik ile ehl-i dile çekdirür âhı

 

Fil gibi rakîb geñ yakadan gûşe gözetdi

Baglandı göñül rûhı yetirdi yine râhı

 

At sürdi bu dil şâhını açmaza bırakdı

Gâyet de zebûn kıldı beni baht-ı siyâhı

 

Ferzend-i cihân rûhum alup şâha keş itdi

Leclâce de bu lu‘b ile yoldurdı giyâhı

 

Gam çekme Nedîm çarh ile hîç başa çıkılmaz

Mât itdi piyâdeyle felek gör nice şâhı

                        (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 40b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Velet Çelebi İzbudakd. 16 Temmuz 1867 - ö. 4 Mayıs 1953Doğum YeriGörüntüle
2Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CEVLÂNÎ, Muhammedd. 1845 - ö. 1904/1919?Doğum YeriGörüntüle
4Velet Çelebi İzbudakd. 16 Temmuz 1867 - ö. 4 Mayıs 1953Doğum YılıGörüntüle
5Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6CEVLÂNÎ, Muhammedd. 1845 - ö. 1904/1919?Doğum YılıGörüntüle
7Velet Çelebi İzbudakd. 16 Temmuz 1867 - ö. 4 Mayıs 1953Ölüm YılıGörüntüle
8Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9CEVLÂNÎ, Muhammedd. 1845 - ö. 1904/1919?Ölüm YılıGörüntüle
10Velet Çelebi İzbudakd. 16 Temmuz 1867 - ö. 4 Mayıs 1953Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12CEVLÂNÎ, Muhammedd. 1845 - ö. 1904/1919?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Velet Çelebi İzbudakd. 16 Temmuz 1867 - ö. 4 Mayıs 1953Madde AdıGörüntüle
14Yüksel Pekerd. 05 Mart 1961 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15CEVLÂNÎ, Muhammedd. 1845 - ö. 1904/1919?Madde AdıGörüntüle