NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşa

(d. ?/? - ö. Kasım-Aralık 1648/Zilkade 1058)
kadı, divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğmuştur. Pîr Ahmed Çelebi’nin oğlu olan Boyalı (Nişancı) Mehmed Paşa’nın çocuklarındandır. Müderris, Mekke pâyesi ve Eyüp kadısı olmuştur. Zilkade 1058/Kasım-Aralık 1648’de vefat edince babasının yaptırmış olduğu ve bugün Fatih Çarşamba’da Kocadede Mahallesi’nde bulunan Nişancı Mehmed Paşa Camii hazîresine, onun yanına gömüldü. Mehmed Süreyya, Mehmed Nutkî için “himmet sahibi, ihtişama düşkün ve şairdi” ifadelerini kullanmaktadır. Şiirlerinin örneklerine rastlanamadı.

Kaynakça

Aktan, Ali Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. IV/I. İstanbul: Sebil Yay. 154.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.  1064.

“Mehmed Nutkî Bey” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 213.

“Nişancı Mehmed Paşa Câmii”. www.fatihmuftulugu.gov.tr/mekançaspx?mekid=62 [erişim tarihi: 09.09.2014]

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜJGÂN ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.09.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Doğum YeriGörüntüle
2Marmara, Nilgünd. 13 Şubat 1958 - ö. 13 Ekim 1987Doğum YeriGörüntüle
3Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Doğum YılıGörüntüle
5Marmara, Nilgünd. 13 Şubat 1958 - ö. 13 Ekim 1987Doğum YılıGörüntüle
6Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Ölüm YılıGörüntüle
8Marmara, Nilgünd. 13 Şubat 1958 - ö. 13 Ekim 1987Ölüm YılıGörüntüle
9Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?MeslekGörüntüle
11Marmara, Nilgünd. 13 Şubat 1958 - ö. 13 Ekim 1987MeslekGörüntüle
12Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Marmara, Nilgünd. 13 Şubat 1958 - ö. 13 Ekim 1987Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FEYZÎ, İbrahim Feyzî Efendid. ? - ö. 1723-24?Madde AdıGörüntüle
17Marmara, Nilgünd. 13 Şubat 1958 - ö. 13 Ekim 1987Madde AdıGörüntüle
18Dürrî, Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle