NUTKÎ, Mehmed Nutkî Bey b. Boyalı Mehmed Paşa

(d. ?/? - ö. Zilkade 1058/Kasım-Aralık 1648)
kadı, divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğmuştur. Pîr Ahmed Çelebi’nin oğlu olan Boyalı (Nişancı) Mehmed Paşa’nın çocuklarındandır. Müderris, Mekke pâyesi ve Eyüp kadısı olmuştur. Zilkade 1058/Kasım-Aralık 1648’de vefat edince babasının yaptırmış olduğu ve bugün Fatih Çarşamba’da Kocadede Mahallesi’nde bulunan Nişancı Mehmed Paşa Camii hazîresine, onun yanına gömüldü. Mehmed Süreyya, Mehmed Nutkî için “himmet sahibi, ihtişama düşkün ve şairdi” ifadelerini kullanmaktadır. Şiirlerinin örneklerine rastlanamadı.

Kaynakça

Aktan, Ali Abdülkadir Yuvalı, Metin Hülâgü (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye. C. IV/I. İstanbul: Sebil Yay. 154.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.  1064.

“Mehmed Nutkî Bey” (1986). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 6. İstanbul: Dergâh Yay. 213.

“Nişancı Mehmed Paşa Câmii”. www.fatihmuftulugu.gov.tr/mekançaspx?mekid=62 [erişim tarihi: 09.09.2014]

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MÜJGÂN ÇAKIR
Yayın Tarihi: 10.09.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SUN'Î, Sun'ullah Mehmed Efendid. ? - ö. 1674Doğum YeriGörüntüle
4ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SUN'Î, Sun'ullah Mehmed Efendid. ? - ö. 1674Doğum YılıGörüntüle
7ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SUN'Î, Sun'ullah Mehmed Efendid. ? - ö. 1674Ölüm YılıGörüntüle
10ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SUN'Î, Sun'ullah Mehmed Efendid. ? - ö. 1674MeslekGörüntüle
13ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SUN'Î, Sun'ullah Mehmed Efendid. ? - ö. 1674Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂKİF, Kapıcılar Kethüdâsı-zâde Seferlili Âkif Beyd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17Nurcan Toprakd. 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SUN'Î, Sun'ullah Mehmed Efendid. ? - ö. 1674Madde AdıGörüntüle