RÂHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
 

Şair hakkında bilgi veren tek kaynak Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’sıdır. Burada verilen bilgilere göre Râhî, Edirne’de doğdu. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566) şairlerinden Vecdî’nin kardeşidir. Kebeci-zâde sanıyla tanındı. Mısır kadısı Mehmet Bey Üçşerefeli’de müderris iken onun danişmendi oldu. Hocası ile hacca giderken düşmana esir düştüler. Uzun süre sonra kurtulduysa da fazla yaşamadı. Râhî’nin ölüm tarihi hakkında da bilgi bulunmamaktadır (Kılıç 2010: 1342).

Râhî’nin genç yaşta öldüğü için şiirlerinin bilinmediğini söyleyen Âşık Çelebi, ona ait herhangi bir şiir örneği vermez. Ancak Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda “06 Mil Yz. FB 195” numarada şairin Râhî Dîvân’ı adı altında şiirleri bulunmaktadır. Bu Dîvânçe’de 1 kaside, 1 murabba ve 15 gazel yer alır. Ayrıca Râhî’ye ait çeşitli şiir mecmualarında bazı şiirler bulunmaktadır.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Râhî. Dîvân. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Mil Yz. FB 195.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.05.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa

Cân-ı ‘âşıkdan cüdâ bir ân cânân olmasa

Bes degül mi çeşmine kuhl-ı cilâ ‘âşıklaruñ

Hâk-i pâyuñ ey sanem kuhl-ı Sıfâhân olmasa

Düşer-idi ayağa halkuñ gözinden kıymeti

Ger müşâbih la’lüñe la’l-i Bedehşân olmasa

Kâmetüñ hicriyle cânâ cânın eylerdi revân

‘Âşıkuñ eglencesi serv-i hırâmân olmasa

Olur idi dildeki zahm-ı nihânum âşikâr

Ey şeker-leb ger benüm çeşmüm nemekdân olmasa

Kim bilürdi kadrin erbâb-ı ma’ânînüñ eger

Cümle ‘âlem ehl-i ‘irfân olsa nâdân olmasa

Dostlar gün gibi rûşen rûz-ı vuslat var iken

Arada hergiz şeb-i yeldâ-yı hicrân olmasa

‘Aşk-bâzî başa iletmek olurdı Râhiyâ

Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa (Dîvân vr. 3b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Doğum YeriGörüntüle
2ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendid. 1841 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
3TÂ'İB, Hattatzâde Hacı Mehmed Efendid. ? - ö. 1778/79Doğum YeriGörüntüle
4Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Doğum YılıGörüntüle
5ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendid. 1841 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
6TÂ'İB, Hattatzâde Hacı Mehmed Efendid. ? - ö. 1778/79Doğum YılıGörüntüle
7Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendid. 1841 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
9TÂ'İB, Hattatzâde Hacı Mehmed Efendid. ? - ö. 1778/79Ölüm YılıGörüntüle
10Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985MeslekGörüntüle
11ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendid. 1841 - ö. 1911MeslekGörüntüle
12TÂ'İB, Hattatzâde Hacı Mehmed Efendid. ? - ö. 1778/79MeslekGörüntüle
13Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendid. 1841 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TÂ'İB, Hattatzâde Hacı Mehmed Efendid. ? - ö. 1778/79Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mualla Anıld. 1909 - ö. 23 Ekim 1985Madde AdıGörüntüle
17ŞEREF, Şerefüddîn Şuayb Efendid. 1841 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle
18TÂ'İB, Hattatzâde Hacı Mehmed Efendid. ? - ö. 1778/79Madde AdıGörüntüle