RÂHÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
 

Şair hakkında bilgi veren tek kaynak Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’sıdır. Burada verilen bilgilere göre Râhî, Edirne’de doğdu. Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566) şairlerinden Vecdî’nin kardeşidir. Kebeci-zâde sanıyla tanındı. Mısır kadısı Mehmet Bey Üçşerefeli’de müderris iken onun danişmendi oldu. Hocası ile hacca giderken düşmana esir düştüler. Uzun süre sonra kurtulduysa da fazla yaşamadı. Râhî’nin ölüm tarihi hakkında da bilgi bulunmamaktadır (Kılıç 2010: 1342).

Râhî’nin genç yaşta öldüğü için şiirlerinin bilinmediğini söyleyen Âşık Çelebi, ona ait herhangi bir şiir örneği vermez. Ancak Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonunda “06 Mil Yz. FB 195” numarada şairin Râhî Dîvân’ı adı altında şiirleri bulunmaktadır. Bu Dîvânçe’de 1 kaside, 1 murabba ve 15 gazel yer alır. Ayrıca Râhî’ye ait çeşitli şiir mecmualarında bazı şiirler bulunmaktadır.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Râhî. Dîvân. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu. 06 Mil Yz. FB 195.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.05.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa

Cân-ı ‘âşıkdan cüdâ bir ân cânân olmasa

Bes degül mi çeşmine kuhl-ı cilâ ‘âşıklaruñ

Hâk-i pâyuñ ey sanem kuhl-ı Sıfâhân olmasa

Düşer-idi ayağa halkuñ gözinden kıymeti

Ger müşâbih la’lüñe la’l-i Bedehşân olmasa

Kâmetüñ hicriyle cânâ cânın eylerdi revân

‘Âşıkuñ eglencesi serv-i hırâmân olmasa

Olur idi dildeki zahm-ı nihânum âşikâr

Ey şeker-leb ger benüm çeşmüm nemekdân olmasa

Kim bilürdi kadrin erbâb-ı ma’ânînüñ eger

Cümle ‘âlem ehl-i ‘irfân olsa nâdân olmasa

Dostlar gün gibi rûşen rûz-ı vuslat var iken

Arada hergiz şeb-i yeldâ-yı hicrân olmasa

‘Aşk-bâzî başa iletmek olurdı Râhiyâ

Vasla pâyân olmasa hicrâna imkân olmasa (Dîvân vr. 3b)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂZÎ, Paydarzâde/Haydarzâde Mehmed Râzî Efendid. ? - ö. 1693-94Doğum YeriGörüntüle
2CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Doğum YeriGörüntüle
3HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Doğum YeriGörüntüle
4RÂZÎ, Paydarzâde/Haydarzâde Mehmed Râzî Efendid. ? - ö. 1693-94Doğum YılıGörüntüle
5CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Doğum YılıGörüntüle
6HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Doğum YılıGörüntüle
7RÂZÎ, Paydarzâde/Haydarzâde Mehmed Râzî Efendid. ? - ö. 1693-94Ölüm YılıGörüntüle
8CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Ölüm YılıGörüntüle
10RÂZÎ, Paydarzâde/Haydarzâde Mehmed Râzî Efendid. ? - ö. 1693-94MeslekGörüntüle
11CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659MeslekGörüntüle
12HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607MeslekGörüntüle
13RÂZÎ, Paydarzâde/Haydarzâde Mehmed Râzî Efendid. ? - ö. 1693-94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂZÎ, Paydarzâde/Haydarzâde Mehmed Râzî Efendid. ? - ö. 1693-94Madde AdıGörüntüle
17CÂHİDÎ, Ahmedd. ? - ö. 1659Madde AdıGörüntüle
18HÜSÂM/ HÜSÂMÎ, Derviş Hasan Gülşenîd. ? - ö. 1607Madde AdıGörüntüle