RÂ'İF, Mehmed Râ'if

(d. ?/? - ö. 1847/1263)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Râ'if Bey olup Reîsülküttâb Kastamonulu şair Mehmed Ârif Efendi'nin oğludur. Medrese öğrenimi gördü. Gençliğinde bir süre Sadâret Mektûbî Kalemine devam etti. Sonra İlmiye mesleğine geçti. 1239/1823 senesinde Üsküdar, 1245/1829 senesinde Edirne kadısı oldu. Sonra Mekke payesi verildi, ardından da 1252/1836 senesinde İstanbul payesine yükseltildi. 1253/1837 ve 1255/1839 yıllarında iki defa İstanbul kadısı oldu. 1257/1841 senesinde Anadolu Kazaskerliği payesi verildi. 1259/1843 senesinde bilfiil Anadolu Kazaskeri oldu. Rumeli Kazaskerliği payesinin tevcihi için Şeyhülislam Mekkî-zâde Mustafa Âsım Efendi'ye bir kıt'a yazarak başvurduysa da bu isteği yerine getirilmedi. Anadolu Kazaskerliği'nden mazul iken 1263/1847 senesinde İstanbul'da vefat etti.

1320/1902 senesinde Bursa naibi iken vefat eden oğlu Âsım Bey de şairdir.

Kendi hattıyla iki Mecmû'a-i Eş'âr'ı Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum No: 153 ve 154 numaradadır.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ben eyledikçe ol şeh-i bî-dâda sad-niyâz

Ol bî-vefâ ider bana bin işve dürlü nâz

Girdim tarîk-i aşka çıkar yol değilse de

var mı benim gibi bu tarîk içre ser-firâz

Mestânelikle düşdüm ayağına dilberin

Afv-ı kusûra zerre kadar yok mudur cevâz

Feryâd ey kirişme amân gamze-i nigâh

Dil beste kaldı eyleyimez bir dahi niyâz

Kimler alur elimden aceb şeh-süvârımı

Râ'if benem fezâ-yı mahabbetde yekke-tâz

Kıt'a

Şâ'ir oldum çok kasîde çok da târîh söyledim

Görmedim bir kimseden ihsân ricâl-i asra yuf

Ragbet olmaz şâ'ire ikrâm olunmaz anlara

Sifle-perverdir cihân halkı hemân bu dehre yuf

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1350, 1351.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞİNASÎ, Ruz-nameci-zaded. d.? - ö. 1702-03Doğum YeriGörüntüle
2Hızarcı, Erold. 8 Aralık 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Doğum YeriGörüntüle
4ŞİNASÎ, Ruz-nameci-zaded. d.? - ö. 1702-03Doğum YılıGörüntüle
5Hızarcı, Erold. 8 Aralık 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Doğum YılıGörüntüle
7ŞİNASÎ, Ruz-nameci-zaded. d.? - ö. 1702-03Ölüm YılıGörüntüle
8Hızarcı, Erold. 8 Aralık 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Ölüm YılıGörüntüle
10ŞİNASÎ, Ruz-nameci-zaded. d.? - ö. 1702-03MeslekGörüntüle
11Hızarcı, Erold. 8 Aralık 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913MeslekGörüntüle
13ŞİNASÎ, Ruz-nameci-zaded. d.? - ö. 1702-03Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Hızarcı, Erold. 8 Aralık 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞİNASÎ, Ruz-nameci-zaded. d.? - ö. 1702-03Madde AdıGörüntüle
17Hızarcı, Erold. 8 Aralık 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ebüzziya Tevfikd. 1849 - ö. 27 Ocak 1913Madde AdıGörüntüle