RÂ'İF, Mehmed Râ'if

(d. ?/? - ö. 1263/1847)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed Râ'if Bey olup Reîsülküttâb Kastamonulu şair Mehmed Ârif Efendi'nin oğludur. Medrese öğrenimi gördü. Gençliğinde bir süre Sadâret Mektûbî Kalemine devam etti. Sonra İlmiye mesleğine geçti. 1239/1823 senesinde Üsküdar, 1245/1829 senesinde Edirne kadısı oldu. Sonra Mekke payesi verildi, ardından da 1252/1836 senesinde İstanbul payesine yükseltildi. 1253/1837 ve 1255/1839 yıllarında iki defa İstanbul kadısı oldu. 1257/1841 senesinde Anadolu Kazaskerliği payesi verildi. 1259/1843 senesinde bilfiil Anadolu Kazaskeri oldu. Rumeli Kazaskerliği payesinin tevcihi için Şeyhülislam Mekkî-zâde Mustafa Âsım Efendi'ye bir kıt'a yazarak başvurduysa da bu isteği yerine getirilmedi. Anadolu Kazaskerliği'nden mazul iken 1263/1847 senesinde İstanbul'da vefat etti.

1320/1902 senesinde Bursa naibi iken vefat eden oğlu Âsım Bey de şairdir.

Kendi hattıyla iki Mecmû'a-i Eş'âr'ı Fatih Millet Kütüphanesi Ali Emiri Manzum No: 153 ve 154 numaradadır.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 01.08.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ben eyledikçe ol şeh-i bî-dâda sad-niyâz

Ol bî-vefâ ider bana bin işve dürlü nâz

Girdim tarîk-i aşka çıkar yol değilse de

var mı benim gibi bu tarîk içre ser-firâz

Mestânelikle düşdüm ayağına dilberin

Afv-ı kusûra zerre kadar yok mudur cevâz

Feryâd ey kirişme amân gamze-i nigâh

Dil beste kaldı eyleyimez bir dahi niyâz

Kimler alur elimden aceb şeh-süvârımı

Râ'if benem fezâ-yı mahabbetde yekke-tâz

Kıt'a

Şâ'ir oldum çok kasîde çok da târîh söyledim

Görmedim bir kimseden ihsân ricâl-i asra yuf

Ragbet olmaz şâ'ire ikrâm olunmaz anlara

Sifle-perverdir cihân halkı hemân bu dehre yuf

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergâh Yay. 1350, 1351.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Doğum YeriGörüntüle
2EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YeriGörüntüle
3Nural Birden Akcad. 07 Haziran 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Doğum YılıGörüntüle
5EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21Doğum YılıGörüntüle
6Nural Birden Akcad. 07 Haziran 1958 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Ölüm YılıGörüntüle
8EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21Ölüm YılıGörüntüle
9Nural Birden Akcad. 07 Haziran 1958 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607MeslekGörüntüle
11EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21MeslekGörüntüle
12Nural Birden Akcad. 07 Haziran 1958 - ö. ?MeslekGörüntüle
13BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nural Birden Akcad. 07 Haziran 1958 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BEKÂYÎ, Dursun-zâded. 1543 - ö. 7 Ocak 1607Madde AdıGörüntüle
17EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendid. ? - ö. 1720-21Madde AdıGörüntüle
18Nural Birden Akcad. 07 Haziran 1958 - ö. ?Madde AdıGörüntüle