RÂSİM, Hüseyin Râsim Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hüseyin Rasim Efendi’dir. Şumnu’da doğdu. Tabur kâtipliği yaptı. Babası Şumnu’da attarlık yapan birisidir. Sultan II. Mahmûd (sal. 1808-1839) zamanı şairlerindendir (Kurnaz vd. 2001: 310). Sicill-i Osmânî şairin adını Hasan, yaşadığı dönemi de Sultan Abdülmecîd (sal. 1839-1861) dönemi olarak kaydetmiştir (Akbayar 1996: 1352).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014].

Kılıç, Filiz ve Tuncay Bülbül (2007). "Bulgaristan Doğumlu Divan Şairleri". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi. (43): 49-66.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 06.03.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezm-i aşkın telh olur âh sâgar-ı sahbâları

Âşıkı dem-beste eyler sâki-i ra‘nâları

Mihr-i hüsnünde fürûzân eylemiş mâhdan çerâğ

Ol perî pervâne itmiş âşık-ı şeydâları

Gamze-i cellâdını tâbur gibi çekmiş o şûh

Fitne-i ebrûsu eyler katlime îmâları

Cûş eyler korkarım tûfân-ı eşkim Nûh-veş

Âlemi eyler ihâta çeşmimin deryâları

Rûz-ı mahşer istemezsem hakkımı ol şûhdan

Fasl olunmaz Râsimâ halkın diger da‘vâları

(Çiftçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Dâvud, Hâtimetü’l-Eş’âr (Fatin Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78465/fatin-davud---hatimetul-esar.html [erişim tarihi: 09.02.2014]. 149-150.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Doğum YeriGörüntüle
3KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Doğum YılıGörüntüle
6KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Ölüm YılıGörüntüle
9KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002MeslekGörüntüle
12KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERTLİ KÂTİBd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Salih Mehmet Baklacıev (Baklacı)d. 1924 - ö. 14 Şubat 2002Madde AdıGörüntüle
18KUDSÎ, Şumnulud. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle