RA'ÛF BEY, Leskovikli

(d. 1296/1879 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1296/1879 yılında Leskovik'te doğdu. Leskovik'te ve Selanik'te ibtidai, rüşdi ve idadi tahsilini tamamladıktan sonra 1311/1894 senesinde İstanbul'a gelip Mülkiye Mektebi'ne girdi. Son sınıfta iken siyasi faaliyetlerinden dolayı ailece ikinci vatan bildikleri Selanik'e sürüldü. Burada bir sene kadar Sanâyi Mektebi müdür muavinliğinde bulundu. Sonra babasının çiftliğine çekildi. Avrupa'ya kaçmak üzere iken yakalanarak Selanik vilayeti maiyet memurluğuna tayin olundu. Hasan Fehmî Paşa'nın valiliği sırasında önce Menlik, sonra Vodina, Azîziye, Koçgiri ve Tarsus kaymakamlıklarına atandı. Daha sonra Menteşe, Mersin, Cebel-i Bereket, İçel, Lazkiye sonra tekrar Mersin mutasarrıflıklarına tayin edildi. Bu son görevinden sonra emekliye sevkedildi ve İstanbul'da Yeşilköy'de oturdu. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Hakkındaki tek Kaynak olan Son Asır Türk Şairleri'nde bir şiiri örnek olarak alınmıştır.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel (Vefat eden eşi için yazılmıştır)

Görmüş iken o misli bulunmaz kemâlini

Efsûs gördü gözlerim ânî zevâlini

İster hitâb-ı izzeti ukbâda duymasın

Mâdem kulaklarım duyamaz hasb-i hâlini

Olsun harâm gözlerime seyr-i mihr ü mâh

Kim görmüyor ve görmeyecek meh cemâlini

Dünyâ yıkılsun âhım ile kalmasun eser

Gördü huzûr-ı bâl ile son intikâlini

Her safhası melâl verir subh u şâmımın

Gûyâ ki andırır bana reng-i melâlini

Geldi bahâr başladı taklîde goncalar

Kalbimdeki cerîha-i hasret-me'âlini

Bilmem teverrüm eyledi mi levha-i gurûb

Tanzîr eder sabâhat-i hüzn-iştimâlini

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1473.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ABİDİNd. ? - ö. 1909 / 1895?Doğum YeriGörüntüle
2Ragıp Şevki Yeşimd. 1910 - ö. 12 Şubat 1971Doğum YeriGörüntüle
3Galiesgar Kamald. 6 Ocak 1879 - ö. 19 Haziran 1933Doğum YılıGörüntüle
4HACI, Mustafa Şahand. 1879 - ö. 23.12.1972Doğum YılıGörüntüle
5ESMER HATUN/ŞERİFE HALA, Şerife Soykand. 1879 - ö. 12.12.1944Doğum YılıGörüntüle
6Galiesgar Kamald. 6 Ocak 1879 - ö. 19 Haziran 1933Ölüm YılıGörüntüle
7HACI, Mustafa Şahand. 1879 - ö. 23.12.1972Ölüm YılıGörüntüle
8ESMER HATUN/ŞERİFE HALA, Şerife Soykand. 1879 - ö. 12.12.1944Ölüm YılıGörüntüle
9Galiesgar Kamald. 6 Ocak 1879 - ö. 19 Haziran 1933MeslekGörüntüle
10HACI, Mustafa Şahand. 1879 - ö. 23.12.1972MeslekGörüntüle
11ESMER HATUN/ŞERİFE HALA, Şerife Soykand. 1879 - ö. 12.12.1944MeslekGörüntüle
12Galiesgar Kamald. 6 Ocak 1879 - ö. 19 Haziran 1933Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HACI, Mustafa Şahand. 1879 - ö. 23.12.1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ESMER HATUN/ŞERİFE HALA, Şerife Soykand. 1879 - ö. 12.12.1944Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Galiesgar Kamald. 6 Ocak 1879 - ö. 19 Haziran 1933Madde AdıGörüntüle
16HACI, Mustafa Şahand. 1879 - ö. 23.12.1972Madde AdıGörüntüle
17ESMER HATUN/ŞERİFE HALA, Şerife Soykand. 1879 - ö. 12.12.1944Madde AdıGörüntüle