RA'ÛF BEY, Leskovikli

(d. 1879/1296 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1296/1879 yılında Leskovik'te doğdu. Leskovik'te ve Selanik'te ibtidai, rüşdi ve idadi tahsilini tamamladıktan sonra 1311/1894 senesinde İstanbul'a gelip Mülkiye Mektebi'ne girdi. Son sınıfta iken siyasi faaliyetlerinden dolayı ailece ikinci vatan bildikleri Selanik'e sürüldü. Burada bir sene kadar Sanâyi Mektebi müdür muavinliğinde bulundu. Sonra babasının çiftliğine çekildi. Avrupa'ya kaçmak üzere iken yakalanarak Selanik vilayeti maiyet memurluğuna tayin olundu. Hasan Fehmî Paşa'nın valiliği sırasında önce Menlik, sonra Vodina, Azîziye, Koçgiri ve Tarsus kaymakamlıklarına atandı. Daha sonra Menteşe, Mersin, Cebel-i Bereket, İçel, Lazkiye sonra tekrar Mersin mutasarrıflıklarına tayin edildi. Bu son görevinden sonra emekliye sevkedildi ve İstanbul'da Yeşilköy'de oturdu. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Hakkındaki tek Kaynak olan Son Asır Türk Şairleri'nde bir şiiri örnek olarak alınmıştır.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel (Vefat eden eşi için yazılmıştır)

Görmüş iken o misli bulunmaz kemâlini

Efsûs gördü gözlerim ânî zevâlini

İster hitâb-ı izzeti ukbâda duymasın

Mâdem kulaklarım duyamaz hasb-i hâlini

Olsun harâm gözlerime seyr-i mihr ü mâh

Kim görmüyor ve görmeyecek meh cemâlini

Dünyâ yıkılsun âhım ile kalmasun eser

Gördü huzûr-ı bâl ile son intikâlini

Her safhası melâl verir subh u şâmımın

Gûyâ ki andırır bana reng-i melâlini

Geldi bahâr başladı taklîde goncalar

Kalbimdeki cerîha-i hasret-me'âlini

Bilmem teverrüm eyledi mi levha-i gurûb

Tanzîr eder sabâhat-i hüzn-iştimâlini

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1473.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Yeşim, Ragıp Şevkid. 1910 - ö. 12 Şubat 1971Doğum YeriGörüntüle
2ABİDİNd. ? - ö. 1909 / 1895?Doğum YeriGörüntüle
3HACI, Mustafa Şahand. 1879 - ö. 23.12.1972Doğum YılıGörüntüle
4AĞLAR BABA/BAKİ/BAKİ BABA/AĞLAR/AĞLAR GÜLMEZ/İRŞÂDÎ, İrşâdîd. 1879 - ö. 18.07.1958Doğum YılıGörüntüle
5AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Doğum YılıGörüntüle
6HACI, Mustafa Şahand. 1879 - ö. 23.12.1972Ölüm YılıGörüntüle
7AĞLAR BABA/BAKİ/BAKİ BABA/AĞLAR/AĞLAR GÜLMEZ/İRŞÂDÎ, İrşâdîd. 1879 - ö. 18.07.1958Ölüm YılıGörüntüle
8AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Ölüm YılıGörüntüle
9HACI, Mustafa Şahand. 1879 - ö. 23.12.1972MeslekGörüntüle
10AĞLAR BABA/BAKİ/BAKİ BABA/AĞLAR/AĞLAR GÜLMEZ/İRŞÂDÎ, İrşâdîd. 1879 - ö. 18.07.1958MeslekGörüntüle
11AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926MeslekGörüntüle
12HACI, Mustafa Şahand. 1879 - ö. 23.12.1972Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AĞLAR BABA/BAKİ/BAKİ BABA/AĞLAR/AĞLAR GÜLMEZ/İRŞÂDÎ, İrşâdîd. 1879 - ö. 18.07.1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HACI, Mustafa Şahand. 1879 - ö. 23.12.1972Madde AdıGörüntüle
16AĞLAR BABA/BAKİ/BAKİ BABA/AĞLAR/AĞLAR GÜLMEZ/İRŞÂDÎ, İrşâdîd. 1879 - ö. 18.07.1958Madde AdıGörüntüle
17AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Madde AdıGörüntüle