RA'ÛF BEY, Leskovikli

(d. 1296/1879 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1296/1879 yılında Leskovik'te doğdu. Leskovik'te ve Selanik'te ibtidai, rüşdi ve idadi tahsilini tamamladıktan sonra 1311/1894 senesinde İstanbul'a gelip Mülkiye Mektebi'ne girdi. Son sınıfta iken siyasi faaliyetlerinden dolayı ailece ikinci vatan bildikleri Selanik'e sürüldü. Burada bir sene kadar Sanâyi Mektebi müdür muavinliğinde bulundu. Sonra babasının çiftliğine çekildi. Avrupa'ya kaçmak üzere iken yakalanarak Selanik vilayeti maiyet memurluğuna tayin olundu. Hasan Fehmî Paşa'nın valiliği sırasında önce Menlik, sonra Vodina, Azîziye, Koçgiri ve Tarsus kaymakamlıklarına atandı. Daha sonra Menteşe, Mersin, Cebel-i Bereket, İçel, Lazkiye sonra tekrar Mersin mutasarrıflıklarına tayin edildi. Bu son görevinden sonra emekliye sevkedildi ve İstanbul'da Yeşilköy'de oturdu. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Hakkındaki tek Kaynak olan Son Asır Türk Şairleri'nde bir şiiri örnek olarak alınmıştır.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 30.06.2014
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel (Vefat eden eşi için yazılmıştır)

Görmüş iken o misli bulunmaz kemâlini

Efsûs gördü gözlerim ânî zevâlini

İster hitâb-ı izzeti ukbâda duymasın

Mâdem kulaklarım duyamaz hasb-i hâlini

Olsun harâm gözlerime seyr-i mihr ü mâh

Kim görmüyor ve görmeyecek meh cemâlini

Dünyâ yıkılsun âhım ile kalmasun eser

Gördü huzûr-ı bâl ile son intikâlini

Her safhası melâl verir subh u şâmımın

Gûyâ ki andırır bana reng-i melâlini

Geldi bahâr başladı taklîde goncalar

Kalbimdeki cerîha-i hasret-me'âlini

Bilmem teverrüm eyledi mi levha-i gurûb

Tanzîr eder sabâhat-i hüzn-iştimâlini

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. III. İstanbul: Dergah Yay. 1473.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ragıp Şevki Yeşimd. 1910 - ö. 12 Şubat 1971Doğum YeriGörüntüle
2ABİDİNd. ? - ö. 1909 / 1895?Doğum YeriGörüntüle
3Yunus Nadi Abalıoğlud. 1879 - ö. 28 Mart 1945Doğum YılıGörüntüle
4AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Doğum YılıGörüntüle
5ŞAHİSTANOĞLU BAHRİd. 1879 - ö. 1922Doğum YılıGörüntüle
6Yunus Nadi Abalıoğlud. 1879 - ö. 28 Mart 1945Ölüm YılıGörüntüle
7AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Ölüm YılıGörüntüle
8ŞAHİSTANOĞLU BAHRİd. 1879 - ö. 1922Ölüm YılıGörüntüle
9Yunus Nadi Abalıoğlud. 1879 - ö. 28 Mart 1945MeslekGörüntüle
10AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926MeslekGörüntüle
11ŞAHİSTANOĞLU BAHRİd. 1879 - ö. 1922MeslekGörüntüle
12Yunus Nadi Abalıoğlud. 1879 - ö. 28 Mart 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞAHİSTANOĞLU BAHRİd. 1879 - ö. 1922Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yunus Nadi Abalıoğlud. 1879 - ö. 28 Mart 1945Madde AdıGörüntüle
16AHMED CAZİMd. 10.06.1879 - ö. 26.01.1926Madde AdıGörüntüle
17ŞAHİSTANOĞLU BAHRİd. 1879 - ö. 1922Madde AdıGörüntüle