Rûmî, Damad Rûmî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ergenelidir. Katip Davud olarak da bilinen şair, Rûmî mahlasını kullanmıştır. Rumeli beylerbeyliğinin defterlerini tutan katiplerdendi. Hoş tabiatlı ve doğruluğu ile tanınan, çok şiiri bulunan arif kimseydi (İsen 1998: 208).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1998). Sehî Bey Tezkiresi Heşt-Behişt. Ankara: Akçağ Yay.

Köksal, M. Fatih (hzl.) (2012). Edirneli Nazmî, Mecma‘u’n-Nezâ’ir (İnceleme - Tenkitli Metin) http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10721,edirneli-nazmi-mecmaun-nezairpdf.pdf?0 [Erişim Tarihi:05.05.2015]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 27.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil-berâ senüñ cemâlüñ nev-bahârumdur benüm

Zülfüñ ile yañaguñ leyl ü nehârumdur benüm

Gün yüzüñüñ hasretinden bâg içinde subh-dem

Bülbüli zâr eyleyen feryâd u âhumdur benüm

Gayret okı yüregümi nice kılmasun siper

Varup agyâr ile yâr olan nigârumdur benüm

Râstî ‘uşşâk içinde beni bed-nâm eyleyen

Kej-nazardur didüren nâmûs u ‘ârumdur benüm

Gitmedi kendü diyârumdan içümden derd-i yâr

Anuñ içün râh-ı ‘izzet ihtiyârumdur benüm

Cân u dil matlûbı sensin sanma kim terk eyleyem

‘Âkıbet baş oynamak yoluñda kârumdur benüm

Rûmiyem sanma ki hûr u cennete müştâk olam

Girü arzû itdügüm dîdâr-ı yârumdur benüm (Köksal 2012: 1665)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Doğum YeriGörüntüle
2SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Doğum YeriGörüntüle
3EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Doğum YılıGörüntüle
5SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Doğum YılıGörüntüle
6EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Ölüm YılıGörüntüle
8SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622MeslekGörüntüle
11SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629MeslekGörüntüle
12EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Madde AdıGörüntüle
17SİNANÎ, Şeyh Sinan Efendid. ? - ö. Kasım-Aralık 1629Madde AdıGörüntüle
18EMÎN, Emîn Mehmed Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle