AŞKÎ, Abdülvâsî

(d. ?/? - ö. 1029/1619-20)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl ismi Abdülvâsî Çelebi'dir. Aşkî Abdülvâsî veya Deli Abdülvâsî (Rıza'da Veli Abdülvâsî olarak kayıtlıdır (Erdağlı 2002: 73) olarak tanınır. Ergene'de doğdu. Şeyh Sinan Efendi'nin kardeşidir. Vaizlik yaptı (Altun 1997:47; Erdağlı 2002: 73). 1029/1619 yılında Yenişehir'de vefat etti ve burada medfundur (Kurnaz-Tatçı 2001: 677). Rıza, şairin "kazaen" vefat ettiğini belirtir (Erdağlı 2002: 73). Mucib'te şairin küfrettiği için öldürüldüğü kayıtlıdır (Altun 1997: 74).

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.) (1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara. AKM Yay.

Ergun, Saadettin Nüzhet (1936-1945). Türk Şairleri. C. I-IV. İstanbul: Bozkurt Matbaası.

Erdağlı, M. Sadık (hzl.) (2002). Rıza Tezkiresi. Ankara: Gökkuşağı Kitabevi.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.11.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Vasf-ı ruhsârın yazar dâim midâd-ı hâmemiz

Nola gün gibi cihâna şule verse nâmemiz

 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Doğum YeriGörüntüle
3VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
4Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Doğum YılıGörüntüle
6VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
7Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Ölüm YılıGörüntüle
9VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
10Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622MeslekGörüntüle
12VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
13Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Rûmî, Damad Rûmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KAVLÎ, Mustafad. ? - ö. 1622Madde AdıGörüntüle
18VÂLİHÎ, Kurd-zâde Şeyh Vâlihî Efendid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle